Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Herbert, Zbigniew oldala, Szlovák életrajz

Herbert, Zbigniew portréja
Herbert, Zbigniew
(1924–1998)
 

Életrajz

Zbigniew Herbert (1924, Ľvov - 1998, Varšava) sa preslávil najmä ako básnik, ba je ozna­čovaný za jednu z najväčších osobností poľskej a svetovej poézie dvadsiateho storočia, no popri poézii sa venoval i dra­matickej tvorbe a esejistíke.

Do literatúry vstúpil rela­tívne neskoro - básnický de­but Struna svetla (vydal roku 1956 v rámci generačného ná­stupu Generácie 56 - Pokole­nie Współczesności) sa stretol s mimoriadne pozitívnym pri­jatím u kritiky i čitateľov; dá sa povedať, že entuziazmus či­tateľskej verejnosti i morálna autorita tohto básnika s ďal­šími dielami (Hermes, pes a hviezda, Štúdium predmetu. Nápis, Pán Cogito) jednostaj narastali. Po emigrácii do Pa­ríža a počas jeho pobytu v za­hraničí sa verše uverejnené v knihe Správa z obliehaného mesta šírili v Poľsku v tzv. dru­hom obehu a boli oporou opo­zičnej spoločnosti v rokoch po vyhlásení výnimočného stavu. V deväťdesiatych rokoch Her­bert publikoval ešte básnické zbierky Elégia na odchod, Rovigo a Epilóg búrky.

Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap