Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Dorn, Edward: Gloucester felől (From Gloucester out Magyar nyelven)

Dorn, Edward portréja
Kiss Irén portréja

Vissza a fordító lapjára

From Gloucester out (Angol)

It has all
come back today.
That memory for me is nothing
there ever was,
               That man

so long,
when stretched out
and so bold
           on his ground
and so much
lonely anywhere.

*

But never to forget
                   that moment

when we came out of the tavern
and wandered through the carnival.
They were playing
the washington post march
but i mistook it for manhattan beach
for all around were the colored lights
of delirium
           to the left the boats
of Italians
and ahead of us, past the shoulders
of St. Peter, the magician of those fishermen

the bay
stood, and immediately is it the silent
inclined pole where tomorrow the young men
of this colony
so dangerous on the street
will fall harmlessly
into the water.

They are not the solid
but are the solidly built
citizens, and they are about us
as we walk across
                 the square
with their black provocative
women
slender, like whips of
sex in the sousa filled night.

Where edged
by that plastic man in the music
of a transplanted time and
enough of drunkenness
to make you senseless of all
but virtue
          (there is never
no, there is never a small complaint)
(that all things shit poverty,
and Life, one wars on with
many embraces) oh it was a time that was perfect
but for my own hesitating
to know all I had not known.
Pure existence, even in the crowds
I love
will never be possible for me
even with the men I love
                        This is
the guilt
that kills me
             My adulterated presence
but please believe with all men
I love to be

*

That memory
of how he lay out
on the floor in his great length
and when morning came,
late,
he lingered
in the vastest of all cities
in this hemisphere
                  and all other movement
stopped, nowhere
else was there a stirring known to us

yet that morning I stood
by the window up 3 levels
and watched a game
of stick ball, thinking of going away,
and wondering what would befall that man
when he returned to his territory.
The street as you could guess
was thick with their running
and cars,
themselves, paid that activity
such respect I thought a ritual
in the truest sense,
where all time and all motion
part around the space of men
in that act
as does a river flow past
the large rock.

*

And he slept.
In the next room, waiting
in an outward slumber
                     for the time

we climbed into the car, accepting all things
from love, the currency of which is
parting, and glancing.

Then went
out of that city to jersey
where instantly we could not find our way
and the maze of the outlands west
starts that quick
where you may touch
your finger to liberty
and look so short a space
to the columnar bust
of New York
and know those people exist
as a speck in your own lonely heart
who will shortly depart,
taking a conveyance for the
radial stretches
past girls on corners
past drugstores, tired hesitant
creatures who I also love
in all their alienation were it not so
past all equipment of country side
to temporary homes
where the wash of sea and other
populations come
once more to whisper only one thing
for all people: a late and far-away
night yearning for
and when he gets there
I want him to stay away
from the taverns of familiarity
I want him to walk by the seashore alone
in all height
which is nothing more than
a mountain.  Or the hailing of a mast
with big bright eyes.

So rushing,
           all the senses
come to him
as a swarm of golden bees
and their sting is the power
he uses as parts of
the oldest brain.  He hears
the delicate thrush
of the water attacking
He hears the cries, falling gulls
and watched silently the gesture of grey
bygone people.  He hears their cries
and messages, he never

ignores any sound.
As they come to him he places them
puts clothes upon them
and gives them their place
in their new explanation, there is never
a lost time, nor any inhabitant
of that time to go split by prisms or unplaced
and unattended,
               that you may believe

is the breath he gives
the great already occurred and nightly beginning world.
So with the populace of his mind
you think his nights? are not
lonely.  My God.  Of his
loves, you know nothing and of his
false beginning
you can know nothing,
                     but this thing to be marked
again
     only

he who worships the gods with his strictness
can be of their company
the cat and the animals, the bird he took
from the radiator
of my car saying it had died
a natural death, rarely seen in a bird.

To play, as areal particulars can out of the span
of Man, and of all, this man
does not
        he, does, he
    walks
         by the sea
in my memory

and sees all things and to him
are presented at night
the whispers of the most flung shores
from Gloucester outFeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://sorabji.com

Gloucester felől (Magyar)

Ma minden
eszembe jutott.
Az az emlék nekem nem olyan,
mint valaha,
                Az az ember

olyan hosszú volt
kinyújtóztatva
és olyan pőre
                a telkén
és annyira
magányos mindenütt.

*

De sosem felejtem el
               azt a percet

 mikor kijöttünk a kocsmából
és bóklásztunk a karneválban.
A washington post indulót
játszották
ám én azt hittem, a manhattan beachet
mert körben mindenütt a delírium színes
fényei égtek
               balra az olaszok
csónakjai
és előttünk, a Szent Péter
párkányain túl, aki a halászok védőszentje

állt
az öböl, és máris a csendes
ferde pózna, ahol holnap a kolónia
fiataljai
kik az utcán oly veszélyesek
baj nélkül fognak
vízbe pottyanni.

Ők nem kemény
hanem keménykötésű
polgárok, és köröttünk nyüzsögnek
amint átvágunk
                     a téren
kihívó fekete
asszonyaikkal
akik karcsúak, mint a szex
korbácsai, a csurig részeg éjben.

Ahol az az ember
csiszolta őket az átültetett
idő zenéjében és
eléggé részegen ahhoz
hogy érzéketlenek legyenek minden iránt
kivéve az erényt
                    (ott sohase mondanak
nemet, soha picit se panaszkodnak)
(hogy minden szegénységet kölykezik,
és az Életet, amit az ember sok öleléssel
vív ki) ó, az az időszak tökéletes volt
de csak saját kétségeim miatt
hogy mindent megtudjak, amit nem tudtam.
A puszta lét, még a tömegekben is
akiket szeretek
sohasem lesz számomra lehetséges
még azokkal se, akiket szeretek
               Ez az a
bűn
amely megöl engem
              Meghamisított jelenlétem
de kérem, higgyenek mindazokkal
akikkel szeretek együtt lenni

*

Az az emlék
ahogy a padlóra
teljes hosszában ki volt terítve
és mikor eljött a reggel,
később,
minden városok
legnagyobbikában időztünk
ezen a féltekén
            és minden más mozgás
megszűnt, sehol másutt
sem rezdült semmi tudomásunk szerint

de azon a reggelen
az ablaknál álltam a 3-ikon
és egy hokimeccset
néztem távozáson törve a fejem
s találgatva, mi történik azzal az emberrel
mikor megtér a földjére.
Az utca, amint az sejthető
tele volt a futásukkal
és kocsikkal,
ők maguk annyira becsülték
azt a tevékenységet, hogy magam is rítusnak hittem
a legigazabb értelemben,
melyben minden idő és mozgás
szétválik az emberi tér mentén
abban a tettben
ahogy a folyó is elfolyik
a hatalmas szikla mellett.

*

Ő pedig aludt
a szomszéd szobában, könnyű
szendergésben várakozva
                                   az időre

mi bemásztunk a kocsiba, mindent elfogadva
szeretetből, melynek fizetőeszközei
a megválás és a ragyogás.

Aztán kihajtottunk
abból a városból jerseybe
ahol rögtön nem találtuk az utat
és az idegen nyugati táj útvesztője
megindítja azt a reflexműködést
amelyben ujjaiddal
tapinthatod a szabadságot
és olyan közelről láthatod
New York oszlopos
mellszobrát
és tudhatod, azok az emberek
úgy élnek, mint folt a magányos szívedben
amely hamarosan elindul,
egy szállítólevéllel
sugaras sávokra
el a sarki lányok mellett
illatszerboltok mellett, fáradt, tétova
páriák, akiket én szeretek
minden elidegenedettségük dacára
el a vidék minden díszlete mellett
a nyaralókig
ahol a tengerverés meg a többi
népség még egyszer
eljön, hogy csak egyvalamit suttogjon
mindenkinek: késő és távoli
éj utáni sóvárgást
és mikor odaér
azt kívánom, bárcsak maradna távol
a családiasság kocsmáitól
Kívánom, a tengerpartot járja be egyedül
teljes magasságában
amely nem más, mint
egy hegy. Vagy egy árboc köszöntése
ragyogó nagy szemekkel.

Így rohanvást
                    minden érzék
hozzá fut
mint arany méhek raja
és fullánkjuk az az erő
melyet úgy használ, mint az öreglyuk alkat-
részeit. Hallja
a vizek pompás
rigóját támadni
Hallja a kiáltásokat, a zuhanó sirályokat
és csöndesen figyeli a szürke, régmúlt
emberek taglejtéseit. Hallja kiáltásaikat
és üzeneteiket, ő sohase

veszít egyetlen hangot se.
Amint hozzá jönnek, gondoskodik róluk
ruhákat ad rájuk
és helyet ad nekik
új értelmezéseikben, sosem
pazarolja az időt, vagy annak bármelyik
lakóját, hogy prizmák törjék meg vagy kiszakítsák
és ne figyeljenek rá,
                           hogy elhihessétek

a lehelet, amit kibocsát
a nagy, már látott és éjszakában gyökerező világ.
Hát azt hiszitek, éjszakáit
csak elméje népesíti be? azok nem
magányosak. Istenem! Szerelmeiről
semmit nem tudtok,
és hamis kezdetéről
semmit nem tudhattok,
             de ezt megint csak meg kell
jegyezni
           csak ő

aki szigorával imádja az isteneket
lehet a társuk
a macska és az állatok, a madár, amelyet levett
a kocsim
hűtőjéről, mondván, hogy természetes
halált halt, s ez ritka eset madárnál.

Játszani, ahogy levegőrészecskék szoktak
az Ember mértékén túl, és mindenen túl,
ez az ember nem szokott
           amit ő tesz, az az, hogy
     sétál
           a tengernél
az emlékezetemben

és minden dolgokat lát és neki
szólnak éjszaka
a legvadabb partok suttogásai
Gloucester felőlFeltöltőP. T.
Az idézet forrásaK. I.

minimap