Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Olson, Charles: La Préface (La Preface Magyar nyelven)

Olson, Charles portréja

Vissza a fordító lapjára

La Preface (Angol)

The dead in via
         in vita nuova
               in the way

You shall lament who know they are as tender as the horse is.
You, do not speak who know not.

"I will die about April 1st..." going off
"I weigh, I think, 80 lbs..." scratch
"My name is NO RACE" address
Buchenwald    new Altamira cave
With a nail they drew the object of the hunt.

Put war away with time, come into space.
It was May, precise date, 1940. I had air my lungs could breathe.
He talked, via stones   a stick   sea rock   a hand of earth.
It is now, precise, repeat. I talk of Bigmans organs
he, look, the lines! are polytopes.
And among the DPs -- deathbed
            at the apex
                  of the pyramid.

Birth in the house is the One of Sticks, cunnus in the crotch.
Draw it thus: (     ) 1910 (
It is not obscure. We are the new born, and there are no flowers.
Document means there are no flowers
             and no parenthesis.

It is the radical, the root, he and I, two bodies
We put our hands to these dead.

The closed parenthesis reads: the dead bury the dead,
       and it is not very interesting.
Open, the figure stands at the door, horror his
and gone, possessed, o new Osiris, Odysseus ship.
He put the body there as well as they did whom he killed.

Mark that arm. It is no longer gun.
We are born not of the buried but these unburied dead
crossed stick, wire-led, Blake Underground

The Babe
             the Howling BabeFeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://charlesolson.uconn.edu

La Préface (Magyar)

A halottak a via
           a vita nuova
                       az út

Jajveszékelni fogsz te aki tudod lágyak mint a ló.
Ne szóljatok, ti, akik tudatlanok.

"Április 1 körül halok meg ... " elhal
"40 kilót nyomok, azt hiszem ... " kaparás
"A nevem NEM FAJ" cím
Buchenwald   új Altarnira barlang
Szöggel rajzolták a vadászat tárgyát.

Tedd el a háborút és az idillt, gyere a térbe.
Május volt, pontos dátum, 1940. Volt levegő a tüdőm lélegzett.
Ő szólt át, köveken   egy boton   tengeri sziklán   marok föld.
Most, pontos, ismételd. Nagyember szerveiról beszélek
ő nézd, a vonalak! politópok.
Es az elhurcoltak közt - halálfej
               a piramis
                         csúcsán.

A házban születés a Botok Egyike, kétlábközi kuratórium.
Igy rajzold: (     ) 1910 (
Nem homályos. Mi vagyunk az újszülöttek és nincsenek virágok.
Dokumentum annyit tesz nincsenek virágok
                       sem záró jelek.

A radikális, a gyökér, ő és én, két test
Ezekhez a halottakhoz rakjuk kezünket.

A bezárt zárójel jelez: holtak temetik a holtakat
             és a dolog nem túl érdekes.
Nyisd ki, az alak az ajtónál áll, borzalom az övé
és elment, megszállottan, ó új Ozirisz, Odüsszeusz hajója.
Oda tette a testet olyan jól ahogy az általa megölteket tették azok.

Jegyezd meg azt a kart. Már nem öl.
Nem az eltemetettekből születünk hanem ezekből a temetetlen holtakból
kereszthe rakott bot, drót-vezette, Földalatti Blake

A Kisded
          a Bömbölő KisdedFeltöltőP. T.
Az idézet forrásaMagyar Lettre Internationale / 6

minimap