Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Pound, Ezra: Canto CXVI

Pound, Ezra portréja

Canto CXVI (Angol)

Came Neptunus
   his mind leaping like dolphins,
These concepts the human mind has attained.
To make Cosmos---
To achieve the possible---
Muss. --- wrecked for an error,
But the record
   the palimpsest---
a little light
   in great darkness---
cuniculi---
An old "crank" dead in Virginia.
Unprepared young burdened with records,
The vision of the Madonna
   above the cigar butts
      and over the portal.
"Have made a mass of laws"
    (mucchio di leggi)
Litterae nihil sanantes
   Justinian's,
a tangle of works unfinished.
I have brought the great ball of crystal;
who can lift it?
Can you enter the great acorn of light?
   But the beauty is not the madness
Tho' my errors and wrecks lie about me.
And I am not a demigod,
I cannot make it cohere.
If love be not in the house there is nothing.
The voice of famine unheard.
How came beauty against this blackness,
Twice beauty under the elms---
   To be saved by squirrels and bluejays?
      "plus j'aime le chien"
Ariadne.
Disney against the metaphysicals,
and Laforgue more than they thought in him,
Spire thanked me in proposito
And I have learned more from Jules
   (Jules Laforgue) since then
deeps in him,
   and Linnaeus.
      chi crescerà i nostri---
but about that terzo
   third heaven,
      that Venere,
again is all "paradiso"
   a nice quiet paradise
      over the shambles,
and some climbing
   before the take-off,
to "see again,"
the verb is "see," not "walk on"
i.e. it coheres all right
   even if my notes do not cohere.
Many errors,
a little rightness,
to excuse his hell
   and my paradiso.
And as to why they go wrong,
   thinking of rightness
And as to who will copy this palimpsest?
   al poco giorno
      ed al gran cerchio d'ombra
But to affirm the gold thread in the pattern
   (Torcello)
al Vicolo d'oro
   (Tigullio).
To confess wrong without losing rightness:
Charity I have had sometimes,
   I cannot make it flow thru.
A little light, like a rushlight
   to lead back to splendour.FeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://voetica.com

CXVI Canto (Magyar)

Jött Neptunus
   agya delfinként szökdelt
E fogalmakat átfogta hát az emberi agy.
Kozmoszt teremteni —
Megpróbálni a lehetségest —
Muss. — lerombolták egy tévedés miatt
De a bizonyíték
   a palimpszeszt
kis világosság
   a nagy sötétségben —
cuniculi —
Virginiában meghalt egy vén «rigolyás».
Készületlen utódok nyakában a múlt,
A Madonna víziója
   a szivarcsutkák felett
      s a portál tetején
«Rakásnyi törvényt hoztam»
   (mucchio di leggi)
Litterae nihil sanantes
   Justinianus
Befejezetlen munkák szövevénye.
Elhoztam a nagy kristálygömböt:
lesz-e, aki fel tudja emelni?
Belépsz-e a nagy fénygubóba?
   De a szépség nem az őrület,
Bár tévedéseim s roncsaim köröttem hevernek.
És nem vagyok én valami félisten,
Képtelen vagyok mindezt összefüggővé tenni.
Ha a házban nincs szeretet, akkor semmi sincs.
Az éhínség hangját senki se hallja
Miként jöve szépség ebbe a sötétbe
Kétszer is szépség a hársak alatt —
   Hogy aztán szajkók s mókusok mentsenek meg?
      «plus j’aime le chien»
Ariadne.
Disney a metafizika ellenében,
És Laforgue-ban több, mint gondolták,
Spire megköszönte nekem in proposito
S én még többet tanultam Jules-től
   (Jules Laforgue-tól) azóta
mélységek benne
   s Linnében.
      chi crescerá i nostri —
de az a terzo
   harmadik mennyország,
      az a Venere
minden ismét «paradiso»
   szép nyugalmas paradicsom
      a romhalmaz felett,
kis kapaszkodó
   felszállás előtt,
és «újra látni»,
az ige itt «látni», nem «tovalépni»
azaz, összefügg ez bizony,
   még ha az én feljegyzéseim nem is összefüggőek.
Sok-sok tévedés,
egy kevés igazság,
mely fölmenti az ő poklát
   s az én paradisóm.
S hogy miért térnek rossz útra,
   akik csak jót akarnak
S hogy ki másolja le ezt a palimpszesztet?
   al poco giorno
      ed al gran cerchio d’ombra
De az aranyszálat a hímzésben kiemelni
   (Torcello)
al Vicolo d’oro
   (Tigullio).
Megvallani botlást úgy, hogy nem vesztünk igazunkból:
Jótékonyság volt néha bennem,
   Nem tudom elérni, hogy áthasson mindent.
Egy kis fény, egy mécses akár,
   mely a ragyogó fénybe visszavezet.FeltöltőP. T.
Az idézet forrásaK. G. L.

minimap