Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Whitman, Walt: [Mi a fű? kérdezte egy gyermek] ([A child said What is the grass?] Magyar nyelven)

Whitman, Walt portréja

[A child said What is the grass?] (Angol)

A child said What is the grass? fetching it to me with full hands;
How could I answer the child? I do not know what it is any more than he.
 
I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful green stuff woven.
 
Or I guess if is the handkerchief of the Lord,
A scented gift and remembrancer designedly dropt,
Bearing the owner's name someway in the corners, that we may see and remark, and say Whose?
 
Or I guess the grass is itself a child, the produced babe of the vegetation.
 
Or I guess it is a uniform hieroglyphic,
And it means, Sprouting alike in broad zones and narrow zones,
Growing among black folks as among white,
Kanuck, Tuckahoe, Congressman, Cuff, I give them the same, I receive then the same.
 
And now it seems to me the beautiful uncut hair of graves.
 
Tenderly will I use you curling grass,
It may be you transpire from the breasts of young men,
It may be you are from old people, or from offspring taken,
It may be if I had known them I would have loved them, soon out of their mother's laps,
And here you are the mothers' laps.
 
This grass is very dark to be from the white heads of old mothers,
Darker than the colorless beards of old men,
Dark to come from under the faint red roofs of mouths.
 
O I perceive after all so many uttering tongues,
And I perceive they do not come from the roofs of mouths for nothing.
 
I wish I could translate the hints about the dead young men and women,
And the hints about old men and mothers, and the offspring taken soon out of their laps.
 
What do you think has become of the young and old men?
And what do you think has become of the women and children?
 
They are alive and well somewhere,
The smallest sprout shows there is really no death,
And if ever there was it led forward life, and does not wait at the end to arrest it,
And ceas'd the moment life appear'd.
 
All goes onward and outward, nothing collapses,
And to die is different from what any one supposed, and luckier.
 
 
Song of myself 6.FeltöltőRépás Norbert
Az idézet forrásahttp://thepeacefulpub.yuku.com

[Mi a fű? kérdezte egy gyermek] (Magyar)

Mi a fű? kérdezte egy gyermek, elémhozva egy maréknyit,
Mit feleljek a gyermeknek? Én nem tudom nálánál jobban.
 
Talán lelkem reményzöld szövetből szőtt lobogója.
 
Vagy talán az Úr keszkenője,
Illatos ajándék, vagy emlék, melyet készakarva ejtett le,
Valamelyik sarkában a küldő nevével, hogy láthassuk és megmondhassuk: Kié?
 
Vagy talán a fű maga is gyermek, a növényvilág megszült kisdede.
 
Vagy talán egyöntetű hieroglifa,
És azt jelenti: Széles és szűk zónákon egyképpen sarjadva,
Feketék és fehérek között egyaránt megteremtve,
Legyen Kanuck, Tuckahoe, képviselő, Cuff, mindnek egyformán adok, mindet egyformán fogadom.
 
S most sírok szép nyíratlan hajának látom.
 
Gyöngéden bánok veled, kunkorodó fű,
Lehet, hogy ifjak mellén fakadsz te,
Lehet, hogy ismerve szerettem volna őket,
Lehet, hogy aggoktól származol, vagy az anyaölből korán kivett csecsemőktől,
És íme te vagy itt az anyaöl.
 
Ez a fű sötétebb, semhogy anyák fehér fejéről való lehetne,
Sötétebb, mint az aggok színtelen szakálla,
Sötétebb, semhogy halványpiros szájpadlásokból származhatnék.
 
Ó, most már látom a sok beszélő nyelvet
És látom, nem hiába jönnek elő a szájpadlásokból.
 
Vajha le tudnám fordítani a halott ifjakról és asszonyokról szóló rejtvényt,
És az aggokról és az anyákról szóló és az ölükből korán kivett csecsemőkről szólót.
 
Vajon mi lett az ifjakból és aggokból?
És vajon mi az asszonyokból és gyermekekből?
 
Valahol élnek és jól vannak,
A legkisebb sarjú is azt mutatja, hogy valójában nincs halál,
És ha valaha volt, előbbre viszi az életet és nem arra vár, hogy végre lenyűgözze,
És az élet jöttére nyomban megszűnnék.
 
Minden előbbre és kifelé halad, semmi sem hull ki,
És meghalni más, mint bárki hinné, és örvendetesebb.
 
 
Ének magamról 6.FeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://mek.oszk.hu

minimap