Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Kery, Leslie A. oldala, Angol Fordítások Magyar nyelvről

Kery, Leslie A. portréja
Kery, Leslie A.
(1935–)
1000 fordítás:
de 
 
en 
 
hu 
 

Fordítások

100 (I stand before the gate…) (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: 100 (Kapu előtt állok…) (Magyar)
1956 (Angol) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: 1956 (Magyar)
68 (The glimmer of your eye…) (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: 68 (Szemed sugarán…) (Magyar)
90 (My lover had died) (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: 90 (Meghalt a kedvesem…) (Magyar)
A beetle locked in amber's hold (Angol) ⇐ Hajnal Anna :: Borostyánkőbe zárt bogár (Magyar)
A bit of grammar (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Kis nyelvtan (Magyar)
A brief one (Angol) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Rövid (Magyar)
A chat with thrushes (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Beszélgetés a rigókkal (Magyar)
A chime of bells (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Harangjáték (Magyar)
A decade later (Angol) ⇐ Balla Zsófia :: Tíz év után (Magyar)
A declaration (Angol) ⇐ Kondor Béla :: Vallomás (Magyar)
a dressing song (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: öltözködő (Magyar)
A dusty wee poem (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: poros versike (Magyar)
A found caravan journal (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Megtalált karaván-napló (Magyar)
A foxy rhyme (Angol) ⇐ Kányádi Sándor :: Róka mondóka (Magyar)
A golden cloud (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Arany felhő (Magyar)
A guest in Berlin (Angol) ⇐ Kemény István :: Egy vendég Berlinben (Magyar)
A lack (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Hiány (Magyar)
A leaf (Angol) ⇐ Szenes Anikó :: Falevél (Magyar)
A little Christmas song (Angol) ⇐ Ady Endre :: Kis, karácsonyi ének (Magyar)
A love poem (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Szerelmes vers (Magyar)
A love poem to freedom (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Szerelmes vers a szabadsághoz (Magyar) [video]
A madrigal for autumn (Angol) ⇐ Hárs Ernő :: Őszi madrigál (Magyar)
A minstrel air (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Vándordal (Magyar)
A new May (Angol) ⇐ Rafi Lajos :: Új május (Magyar)
A pale woman in a tiny room… (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Egy sápadt nő egy kis szobában… (Magyar)
A poem about laws (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: Vers a törvényekről (Magyar)
A prayer for cheating (Angol) ⇐ Ady Endre :: Imádság a csalásért (Magyar)
A prayer for the children (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Ima a gyermekekért (Magyar)
A shade of blue (Angol) ⇐ Ady András :: Kék árnyalat (Magyar)
A sigh (Angol) ⇐ Kányádi Sándor :: Sóhajtás (Magyar)
A sigh (Angol) ⇐ József Attila :: Sóhaj (Magyar)
A single gesture (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: Egyetlen mozdulat (Magyar)
A song for winter's end (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Tél végi dal (Magyar)
A spring-time hymn (Angol) ⇐ Hajnal Anna :: Tavaszi himnusz (Magyar)
A strain (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Dal (Magyar)
A suicidal reflection (Angol) ⇐ Fabó Kinga :: Egy öngyilkos tükörkép (Magyar)
A swallow glides... (Angol) ⇐ Dsida Jenő :: Egy fecske átsuhan... (Magyar)
A Tale (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Mese (Magyar)
A tale from Paradise (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Paradicsomi történet (Magyar)
A teaching about love (Angol) ⇐ Baranyi Ferenc :: Tanítás a szerelemről (Magyar)
A tear again (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Ismét könny! (Magyar)
A very tired man (Angol) ⇐ József Attila :: Megfáradt ember (Magyar)
A vocal (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Ének (Magyar)
About grapes and other joys (Angol) ⇐ Eörsi István :: A szőlőről és más örömökről (Magyar)
About quince cheese (Angol) ⇐ Borbély Szilárd :: A birsalmasajtról (Magyar)
About those pictures (Angol) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A képekről (Magyar)
About you (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Rólad (Magyar)
Abstraction (Angol) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Absztrakció (Magyar)
Adagio (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Adagio (Magyar)
Adagio (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Adagio (Magyar)
Adam (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Ádám (Magyar)
Advent (Angol) ⇐ Márkus László :: Advent (Magyar)
Advice (Angol) ⇐ Ady András :: Tanáts (Magyar)
After a downpour in May (Angol) ⇐ Ady Endre :: Májusi zápor után (Magyar) [video]
After Anna (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Anna után (Magyar)
After many years (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Sok év után (Magyar)
After paradise (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: A paradicsom után (Magyar)
after the burial (Angol) ⇐ Gyukics Gábor :: temetés után (Magyar)
After the escape (Angol) ⇐ Botár Attila :: Szökés után (Magyar)
After the picking (Angol) ⇐ Utassy József :: Szüret után (Magyar)
After the rain (Angol) ⇐ Gyukics Gábor :: Eső után (Magyar)
After the rapture (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Az elragadtatás után (Magyar)
After the resurrection (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Föltámadás után (Magyar)
after your resuscitation (Angol) ⇐ Jóna Dávid :: az újraélesztésed után (Magyar)
Afternoon (Angol) ⇐ Kányádi Sándor :: Délután (Magyar)
Afternoon (Angol) ⇐ Bak Rita :: Délután (Magyar)
Agonia christiana (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Agonia christiana (Magyar)
All in one (Angol) ⇐ Kiss Ottó :: Egymondat (Magyar)
All snowflakes (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Minden hópehely (Magyar)
All Souls' Day (Angol) ⇐ Baka István :: Halottak napja (Magyar)
All's well my Lord (Angol) ⇐ Ady Endre :: Rendben van, Uristen (Magyar)
Alone (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Egyedül (Magyar)
Ami elkövetkezett (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Ami elkövetkezett (Magyar)
Among the graves of strangers (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Idegen sírok közt (Magyar)
Amphibian monster (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Kétéltű szörny (Magyar)
An ABC about faithful and free translation (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: ÁBÉCÉ a fordításról és a ferdítésről (Magyar)
An invitation (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Hívogató (Magyar)
An old style poem (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Vers ódon mintára (Magyar)
Anch'io (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Anch'io (Magyar)
Angel (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Angyal (Magyar)
Angel from heaven (Angol) ⇐ Márai Sándor :: Mennyből az angyal (Magyar)
Angelwing patterned ceiling (Angol) ⇐ Petrőczi Éva :: Angyalszárny-mintás mennyezet… (Magyar)
Angstrad (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Angstrad (Magyar)
Anna forever (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Anna örök (Magyar) [video]
Another way (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Egy másik út (Magyar)
Ant (Angol) ⇐ József Attila :: Hangya (Magyar)
Anxiety (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Szorongás (Magyar)
Apathy, idleness (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: A léha közöny (Magyar)
Appel (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Appel (Magyar)
April in the park of long ago (Angol) ⇐ Hajnal Anna :: Április a régi parkban (Magyar)
Arrival of the Lord (Angol) ⇐ Ady Endre :: Az Úr érkezése (Magyar)
Ars poetica (Angol) ⇐ Rákos Sándor :: Ars poetica (Magyar)
As a first step (Angol) ⇐ Mezei András :: Első lépésként (Magyar)
As if on an island (Angol) ⇐ Jász Attila :: Mintha egy szigeten (Magyar)
As in the tale (Angol) ⇐ Kiss Ottó :: Mint a mesében (Magyar)
As when alone (Angol) ⇐ Haraszti Mária :: Mint mikor egyedül (Magyar)
At a nudist beach (Angol) ⇐ Utassy József :: Nudista strandon (Magyar)
At home (Angol) ⇐ Iancu Laura :: Otthon (Magyar)
At low tide (Angol) ⇐ Gyukics Gábor :: Apály idején (Magyar)
At the press of a button (Angol) ⇐ Fellinger Károly :: Gombnyomásra (Magyar)
At this stage of ageing (Angol) ⇐ Eörsi István :: Öregedésem jelenlegi stádiumában (Magyar)
Attack of the drones (Angol) ⇐ Tóth Imre :: A drónok támadása (Magyar)
August snow (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: Augusztusi havazás (Magyar)
Auntie went (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Nénéd elment.* (Magyar)
Aura (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Illat (Magyar)
Autobiography (Angol) ⇐ Eörsi István :: Önéletrajz (Magyar)
Autumn (Angol) ⇐ Bari Károly :: Ősz (Magyar)
Autumn (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: Ősz (Magyar)
Autumn hunt (Angol) ⇐ Kondor Béla :: Őszi vadászat (Magyar)
Avian triptych (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Madaras triptichon (Magyar)
Background with sun, tree, me (Angol) ⇐ Ady András :: Háttér nappal, fával, velem (Magyar)
Backstage (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: Kulisszák mögött (Magyar)
Bag (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Tarisznya (Magyar)
Ballad of a poor man (Angol) ⇐ József Attila :: Szegényember balladája (Magyar)
Barbed wire fence (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: Szögesdrótkerítés (Magyar)
Battle with the angel (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: Harc az angyallal (Magyar)
Battle with the Lord (Angol) ⇐ Ady Endre :: Harc a Nagyúrral (Magyar) [video]
Be dangerous! (Angol) ⇐ Pethes Mária :: Legyél veszélyes! (Magyar)
Be foolish (Angol) ⇐ József Attila :: Légy ostoba (Magyar)
Be seeing you (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: Viszontlátásra (Magyar)
Be still, sleep nicely now. (Angol) ⇐ József Attila :: Szép csöndesen aludj (Magyar)
Because at times I dream (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Mert olykor azt álmodom (Magyar)
Because we're seated facing… (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Mert szemben ülsz velem... (Magyar) [video]
Been two years (Angol) ⇐ Márkus László :: Két éve már (Magyar)
Beetle lament (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Bogár-sirató (Magyar)
Before (Angol) ⇐ Márkus László :: Mielőtt (Magyar)
Before the great silence (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: A nagy csönd előtt (Magyar)
Beginning (Angol) ⇐ Turczi István :: Kezdet (Magyar)
Belief had not sufficed (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: A hitem kevés (Magyar)
Bell (Angol) ⇐ Kormos István :: Harang (Magyar)
Below the belt (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Övön alul (Magyar)
Beneath black stars (Angol) ⇐ Góz Adrienn :: Fekete csillagok alatt (Magyar)
Beyond fear (Angol) ⇐ Szabó Palócz Attila :: a rettegésen túl (Magyar)
Bird of dawn times (Angol) ⇐ Ady Endre :: A hajnalok madara (Magyar)
Birth of the world (Angol) ⇐ Bella István :: A világ születése (Magyar)
Bittersweet (Angol) ⇐ Csokonai Vitéz Mihály :: Keserédes (Magyar)
Black birds (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Fekete madarak (Magyar)
Black or white? (Angol) ⇐ Rakovszky Zsuzsa :: Fehér-fekete (Magyar)
Black Sunday (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: Fekete vasárnap (Magyar)
Blanka Schwarcz (Angol) ⇐ Mezei András :: Schwarcz Blanka (Magyar)
Blood and gold (Angol) ⇐ Ady Endre :: Vér és arany (Magyar) [video]
Blue woodlands of the past (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Mögöttem a múlt (Magyar)
Boat on the Dead Sea (Angol) ⇐ Ady Endre :: Csolnak a holt-tengeren (Magyar)
Both manfully (Angol) ⇐ Baranyi Ferenc :: Mindkettő emberül (Magyar)
Boulevard dawn (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Körúti hajnal (Magyar)
Bread (Angol) ⇐ Röhrig Géza :: Kenyér (Magyar)
Bridge (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Híd (Magyar)
Brief verse (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Rövid (Magyar)
But why? (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Miért? (Magyar)
By my son's cradle (Angol) ⇐ Ady Endre :: A fiam bölcsőjénél (Magyar) [video]
By the blue sea (Angol) ⇐ Ady Endre :: A kék tenger partján (Magyar)
By the foot of Mount Zion (Angol) ⇐ Ady Endre :: A Sion-hegy alatt (Magyar)
By the susurrating fire (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Duruzsoló tűznél (Magyar)
Came facing them (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Szembe jöttek (Magyar)
Capriciously (Angol) ⇐ Bak Rita :: Szeszélyesen (Magyar)
Caress in thought the child… (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: A gyermeket, ha alszik... (Magyar)
chairs (Angol) ⇐ Gyukics Gábor :: székek (Magyar)
Chanson (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Sanszon (Magyar)
Childhood (Angol) ⇐ Kányádi Sándor :: Gyermekkor (Magyar)
Christmas (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Karácsony (Magyar)
Christmas (Angol) ⇐ Jóna Dávid :: A karácsony (Magyar)
Circus maximus (Angol) ⇐ Baka István :: Circus maximus (Magyar)
Cliff (Angol) ⇐ Sárközi György :: Szikla (Magyar)
Clinging together (Angol) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Összekapaszkodva (Magyar)
Coffee, tea, a little reading (Angol) ⇐ Jász Attila :: Kávé, tea, olvasgatás (Magyar)
Cold days (Angol) ⇐ Vető Miklós :: Hideg napok (Magyar)
Composition (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Kompozició (Magyar)
Conceal The Miracle (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Rejtsétek el a csodát (Magyar)
Concept (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Fogalom (Magyar)
Concert (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Koncert (Magyar)
Confession (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Vallomás (Magyar)
Confession (Angol) ⇐ Gulisio Timea :: Vallomás (Magyar)
Cooled world (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Kihűlt világ (Magyar)
Covenant (Angol) ⇐ Gulisio Timea :: Szövetség (Magyar)
Cradling rhyme (Angol) ⇐ József Attila :: Ringató (Magyar)
Crazy, deadly night (Angol) ⇐ Ady Endre :: Bolond, halálos éj (Magyar)
Creatures (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Teremtmények (Magyar)
Cricket song in a snowfall (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Tücsökciripelés hóesésben (Magyar)
Dad's friends (Angol) ⇐ Kemény István :: Apa barátai (Magyar)
Dancing Moon (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Táncol a Hold* (Magyar)
dance of the princess (Angol) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: a hercegnő tánca (Magyar)
Dancing desert woman (Angol) ⇐ Petőcz András :: Táncol a sivatagi nő (Magyar)
Dandelion (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: Pitypang (Magyar)
Darkness (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Sötétség (Magyar)
Dawn (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Hajnal (Magyar)
Dawn (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Hajnal (Magyar)
Dawn well (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Hajnali kút (Magyar)
Days without greenery (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Lombtalan nappalok (Magyar)
Dead son (Angol) ⇐ Pásztor Béla :: Halott fiú (Magyar)
Dear Doctor (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Drága orvos úr (Magyar)
Death mask (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Halotti maszk (Magyar)
Death of a small boy (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Kisfiú halálára (Magyar)
Death of the actor (Angol) ⇐ Örkény István :: A színész halála (Magyar)
Death sketch (Angol) ⇐ Petri György :: Halálrajz (Magyar)
Degrading perspective (Angol) ⇐ Bak Rita :: Bomló perspektíva (Magyar)
Degrees of pain (Angol) ⇐ Pethes Mária :: A fájdalom fokozatai (Magyar)
Delta (Angol) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Háromszög (Magyar)
Devecser, 1/11/2010. (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Nagy Teréz - Devecser, 2010.11.01. (Magyar)
Diary (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Napló (Magyar)
Ditch (Angol) ⇐ Kondor Béla :: Árok (Magyar)
divine flashback (Angol) ⇐ Gyukics Gábor :: isteni visszaemlékezés (Magyar)
(Do fly, my verse…) (Angol) ⇐ József Attila :: (Szállj költemény…) (Magyar)
Do you recall? (Angol) ⇐ B. Radó Lili :: Emlékszel? (Magyar)
Do you see? (Angol) ⇐ József Attila :: Látod? (Magyar)
Dog (Angol) ⇐ Baka István :: Kutya (Magyar)
Doleo, ergo sum (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Doleo, ergo sum (Magyar)
Don't remember (Angol) ⇐ B. Kiss Tamás :: Nem emlékszem (Magyar)
don't sleep take flight (Angol) ⇐ Röhrig Géza :: ne aludj el (Magyar)
Dream (Angol) ⇐ Kormos István :: Álom (Magyar)
Dreams in the snow (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Álom a havon (Magyar)
Dreamtime (Angol) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Álomidő (Magyar)
Dreamworld (Angol) ⇐ Márkus László :: Álomvilág (Magyar)
Drunken man on the rails (Angol) ⇐ József Attila :: Részeg a síneken (Magyar)
Eating gold (Angol) ⇐ Pintér Tibor :: Aranyevés (Magyar)
Ecce Homo (standing) (Angol) ⇐ Fodor Ákos :: Ecce Homo (állva) (Magyar)
Eight haiku for Edith (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Nyolc haiku Editnek (Magyar)
Eight lines (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: Nyolc sor (Magyar)
Eight lines (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Nyolc sor (Magyar)
Eight lines (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Nyolc sor (Magyar)
Elegy (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Elégia (Magyar)
Elegy (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Elégia (Magyar)
Eleven haiku (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Tizenegy haiku (Magyar)
Embrace of the Little Woman (Angol) ⇐ Petőcz András :: A Kicsi Asszony ölelése (Magyar)
Enchantment (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Varázslat (Magyar)
Encouragement (Angol) ⇐ Kalász Orsolya :: Bíztató (Magyar)
Epistle (Angol) ⇐ Márkus László :: Episztola (Magyar)
Epitaph (Angol) ⇐ Dsida Jenő :: Sírfelirat (Magyar)
Epitaph for a killed love (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Megölt szerelem sírkövére (Magyar)
Esotericism (Angol) ⇐ Bak Rita :: Ezotéria (Magyar)
Eternal life (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Öröklét (Magyar)
Eurydice (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Eurydiké (Magyar)
Evening (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Este (Magyar)
Evening (Angol) ⇐ Márkus László :: Este (Magyar)
Eventide (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Esti (Magyar)
Ever since... (Angol) ⇐ József Attila :: Amióta... (Magyar)
Evergreen (Angol) ⇐ Fellinger Károly :: Örökzöld (Magyar)
Everyone laugh (Angol) ⇐ Kiss Ottó :: Mindenki nevessen (Magyar)
Exchange of words (Angol) ⇐ Kányádi Sándor :: Szóváltás (Magyar)
Excommunication (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Excommunicatio (Magyar)
Existentia (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Existentia (Magyar)
Exit (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Exit (Magyar)
fable (Angol) ⇐ Jász Attila :: mese* (Magyar)
Fairies of ice (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Jégtündérek (Magyar)
Faith (Angol) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Hűség (Magyar)
fall (Angol) ⇐ Márkus László :: őszi (Magyar)
Far, far away (Angol) ⇐ Babits Mihály :: Messze, messze (Magyar)
Farewell (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Búcsú (Magyar) [video]
Farewell (Angol) ⇐ Petri György :: Búcsúzás (Magyar)
Farewell in November (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Búcsú novemberben (Magyar)
Farewell poem of a Hellenist Arab bard (Angol) ⇐ Füst Milán :: Egy hellenista arab költő búcsúverse (Magyar)
Farm hand graveyard (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Béres temető (Magyar)
Fear (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: A félelem (Magyar)
Fear not the dog (Angol) ⇐ Podolszki József :: Ne féljetek a kutyától (Magyar)
February dawn (Angol) ⇐ Petri György :: Februári hajnal (Magyar)
Fences (Angol) ⇐ Marsall László :: Kerítések (Magyar)
Fiftieth (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Ötvenedik (Magyar)
Flag (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Zászló (Magyar)
Flash (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Pillanat (Magyar)
Floating landscape (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Lebegő táj (Magyar)
Floors (Angol) ⇐ B. Kiss Tamás :: Emeletek (Magyar)
Flowering meadow of dawn (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Szép napkeletnek (Magyar)
Flowery triptych (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Virágos triptichon (Magyar)
Flying saucers (Angol) ⇐ Faludy György :: Repülő csészealjak (Magyar)
Fog bound boats (Angol) ⇐ Ady Endre :: A ködbe-fúlt hajók (Magyar)
For all of you and mother (Angol) ⇐ Balogh Attila :: Nektek és anyámnak (Magyar)
For mothers far away (Angol) ⇐ Szenes Anikó :: Távoli anyáknak (Magyar)
For my girlfriend (Angol) ⇐ Fellinger Károly :: Barátnőmnek (Magyar)
For my wife... (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Feleségemnek... (Magyar)
For one once lost (Angol) ⇐ Hárs Ernő :: Ki egyszer elveszett (Magyar)
For quite a while… (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Régóta hang se jön felém* (Magyar)
For Robert, my son (Angol) ⇐ Rafi Lajos :: Fiamnak Róbertnek (Magyar)
Forced March (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Erőltetett menet (Magyar)
Foreword (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: Előszó (Magyar)
Forget-me-not (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Nefelejcs (Magyar)
Fragment (Angol) ⇐ Fellinger Károly :: Töredék (Magyar)
Fragments of memories (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Emlékek töredéke (Magyar)
Freedom and love (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Szabadság, szerelem (Magyar)
Freedom of the beginning (Angol) ⇐ Rab Zsuzsa :: A kezdet szabadsága (Magyar)
Friday the 13th (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Péntek 13. (Magyar)
From the train (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Vonatból (Magyar)
From soul to soul (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Lélektől lélekig (Magyar)
From that boundless inner me (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: A belső végtelenből (Magyar)
From the Ér to the Sea (Angol) ⇐ Ady Endre :: Az Értől az Oceánig (Magyar)
Furnishings (Angol) ⇐ André Ferenc :: lakberendezés (Magyar)
Further from Europe (Angol) ⇐ Pethes Mária :: Távolabb Európától (Magyar)
Gábriel (Angol) ⇐ Benő Attila :: Gábriel (Magyar)
Garden (Angol) ⇐ Petri György :: Kert (Magyar)
Garden at Istenhegy (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Istenhegyi kert (Magyar)
Gathering up (Angol) ⇐ Góz Adrienn :: Összeszedni (Magyar)
Gender dance (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Nem-tánc (Magyar)
(generations) (Angol) ⇐ Benő Attila :: (nemzedékek) (Magyar)
Genesis (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Eredet (Magyar)
Gentle winter (Angol) ⇐ Babits Mihály :: Az előkelő tél (Magyar)
Geography (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Földrajz (Magyar)
Gift (Angol) ⇐ Márai Sándor :: Ajándék (Magyar)
Gift (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Ajándék (Magyar)
Girls with melons (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Lányok dinnyével (Magyar)
Give me your hand (Angol) ⇐ Pethes Mária :: Add a kezed (Magyar)
Glass beads (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Üveggyöngy (Magyar)
Glistens, is gone (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Csillog, de eltűnik (Magyar)
(God was standing here, behind my back) (Angol) ⇐ József Attila :: (Az Isten itt állt a hátam mögött…) (Magyar)
Golden band on the brow of God (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Aranypánt, Isten homlokán (Magyar)
Golden rose (Angol) ⇐ Baranyi Ferenc :: Sárga rózsa (Magyar)
Good (Angol) ⇐ Kiss Ottó :: (Magyar)
Good Friday (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Nagypéntek (Magyar)
Gordian knot (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: Gordiuszi csomó (Magyar)
Grannie (Angol) ⇐ Röhrig Géza :: Nagymama (Magyar)
(group photo) (Angol) ⇐ Benő Attila :: (csoportkép) (Magyar)
Guests of the mountain (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A hegy vendégei (Magyar)
Haiku (Angol) ⇐ Bessenyei Judit :: Haikuk (Magyar)
Haiku (3) (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Haikuk (Magyar)
Haiku about endless variables (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk a végtelen változókról (Magyar)
Haiku for an unpleasant Sunday (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk egy kellemetlen vasárnapon (Magyar) [video]
Haiku for O. on the summer solstice (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk O-nak a Nyári Napfordulón (Magyar)
Haiku from an old relativity (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk egy régi relativitásból (Magyar)
Haiku from Lord Musashi's golden years (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk Musashi Úr arany-éveiből (Magyar) [video]
Haiku from Lord Musashi's restless afternoon (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk Musashi Úr nyugtalan délutánján (Magyar) [video]
Haiku from Lord Musashi's years of youth (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk Musashi Úr ifjú éveiből (Magyar)
Haiku from red prophesies (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk a vörös jóslatokból (Magyar) [video]
Haiku from sounds of Chopin (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk Chopin hangzataiból (Magyar)
Haiku from the dark dreams of the sword (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk a kard sötét álmaiból (Magyar)
Haiku from the dark of Lord Musashi's blood (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk Musashi Úr vér-sötétjéből (Magyar)
Haiku from the songs of the Falcon Blade (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk a Sólyompenge dalaiból (Magyar)
Haiku grey as the sea (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk tengerszürkében (Magyar)
Haiku in midnight-blue and white (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk éjkékben és fehérben (Magyar)
Haiku to the soul of spring (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Haikuk a Tavasz lelkéhez (Magyar)
Ham and eggs (Angol) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Ham and eggs (Magyar)
hands that mean the world (Angol) ⇐ Kalász Orsolya :: világot jelentő kezek (Magyar)
Harder than diamond (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Gyémántnál keményebb (Magyar)
Harvest (Angol) ⇐ Szenes Anikó :: Aratás (Magyar)
Haycart (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Szénásszekér (Magyar)
He comes (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: Jön (Magyar)
He stepped through the garden gate (Angol) ⇐ Eörsi István :: Belépett a kerti ajtón (Magyar)
He went by all the singles in the coffee house (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Végigment a kávéház magányosai közt (Magyar)
He, who carves rosewood (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Aki rózsafát farag (Magyar)
Heavens and earths (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Egek földek (Magyar)
Hell for leather (Angol) ⇐ Fodor Ákos :: Vakvágta (Magyar)
(Helsinki departure lounge) (Angol) ⇐ Benő Attila :: (Váróterem Helsinkiben) (Magyar)
Heraldry (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Heraldika (Magyar)
Hesitant ode (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Tétova óda (Magyar)
Hi dad! (Angol) ⇐ Kiss Ottó :: Szia, apa! (Magyar)
Hierophant (Angol) ⇐ Aranyi László :: A Főpap (Magyar)
(high relief) (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: (dombormű) (Magyar)
Highlands of Antarctica (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Antarktisz hegyvidéke (Magyar)
Hispania, Hispania (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Hispánia, Hispánia (Magyar)
Historical rhythm (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Történelmi ritmus (Magyar)
Homeward (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Hazafelé (Magyar)
Homeward (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Hazafelé (Magyar)
Homeward (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Hazafelé (Magyar)
(honey) (Angol) ⇐ Benő Attila :: (méz) (Magyar)
Hope (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Remény (Magyar)
(Horti)culture (Angol) ⇐ József Attila :: Kultúra (Magyar)
Hosanna those who trust in sorrow (Angol) ⇐ Ady Endre :: Hozsánna bízó síróknak (Magyar)
Hotel Faustus (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Hotel Faustus (Magyar)
How can I give you thanks… (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Hogy köszönjem meg... (Magyar)
How did I await you? (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Hogyan vártalak? (Magyar)
How each perceives me, so I am to him… (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Ki minek gondol, az vagyok annak...* (Magyar)
How... (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Milyen (Magyar)
Humming song (Angol) ⇐ József Attila :: Dúdoló (Magyar)
Hunger (Angol) ⇐ József Attila :: Éhség (Magyar)
I await the other (Angol) ⇐ Ady Endre :: Várom a másikat (Magyar)
I built a tower (Angol) ⇐ Horváth István :: Tornyot raktam (Magyar)
*** (I could have learnt…) (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: *** (megtanulhattam...) (Magyar)
I did not quite get used to it that… (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Még most sem szoktam meg* (Magyar)
I had no right (Angol) ⇐ Zelk Zoltán :: Nem volt jogom (Magyar)
I have by now seen (Angol) ⇐ Kányádi Sándor :: Láttam én már (Magyar)
I hid you (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Rejtettelek (Magyar)
I imagine (Angol) ⇐ Csák Gyöngyi :: Elképzelem (Magyar)
I just looked (Angol) ⇐ Laboda, Róbert :: Én csak néztem (Magyar)
I live in youthful souls (Angol) ⇐ Ady Endre :: Ifjú szívekben élek (Magyar)
I lived in a big city, where exchanges (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A nagyvárosban éltem, hol a börzék (Magyar)
I love you (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Szeretlek (Magyar)
I love you, do you know? (Angol) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Szeretlek, tudod? (Magyar)
I loved you (Angol) ⇐ Márkus László :: Én szerettelek (Magyar)
I miss you (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Hiányzol (Magyar)
I miss you (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: Hiányzol! (Magyar)
I see a blue lamp swinging (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Látok kék lámpát lengeni (Magyar)
I stand (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Állok… (Magyar)
I tenderly closed my lovely book (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Szép könyvemet lassan becsuktam.* (Magyar)
I vanish (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: Én eltűnök (Magyar)
I wait for you (Angol) ⇐ József Attila :: Várlak (Magyar)
I want to abandon... (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: El akarom hagyni (Magyar)
I was (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Voltam (Magyar)
I was just longing for a bit of warmth... (Angol) ⇐ Cseke Gábor :: Éppen egy kis melegre vágytam... (Magyar)
I watch over your eyes (Angol) ⇐ Ady Endre :: Őrizem a szemed (Magyar) [video]
I will not give back (Angol) ⇐ Ady Endre :: Nem adom vissza (Magyar)
I, God's broken cello, shall be silent (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Isten törött csellója, hallgatok (Magyar)
I'm going home (Angol) ⇐ Utassy József :: Hazamegyek (Magyar)
I'm on new Waters (Angol) ⇐ Ady Endre :: Új Vizeken járok (Magyar)
(I'm searching parched fields…) (Angol) ⇐ Babits Mihály :: [Lelkem kiszikkadt mezején...] (Magyar)
I’m dreaming of coloured inks (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Mostan színes tintákról álmodom (Magyar)
Icarus (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Ikarosz (Magyar)
If (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Ha volna (Magyar)
If god (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Ha az isten… (Magyar)
If I closed my eyes (Angol) ⇐ Tersánszky Józsi Jenő :: Szemem ha behunytam (Magyar)
(if I want it) (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: (ha akarom) (Magyar)
Illicit wedding night (Angol) ⇐ Utassy József :: Illegális nászéjszaka (Magyar)
Illness, medications: life around fifty (Angol) ⇐ Orbán Ottó :: Betegség, gyógyszerek: Élet ötven felé (Magyar)
Implacably (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: Kérlelhetetlenül (Magyar)
In a graveyard (Angol) ⇐ Arany János :: Temetőben (Magyar)
In a mute wall (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Néma falban (Magyar)
In a snow-fall (Angol) ⇐ Benjámin László :: A hóesésben (Magyar)
In anger (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Haragban (Magyar)
In books of every kind I am an entry (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Beírtak engem mindenféle Könyvbe (Magyar)
In front of a phone-booth (Angol) ⇐ Tornai József :: Egy telefonfülke előtt (Magyar)
In front of Good Prince Silence (Angol) ⇐ Ady Endre :: Jó Csönd-herceg előtt (Magyar)
In front of the gate (Angol) ⇐ Dsida Jenő :: A kapú előtt (Magyar)
In front of the mirror (Angol) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Tükör előtt (Magyar)
In God's palm (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Isten kezében (Magyar)
In infinity (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A végtelenben (Magyar)
In Krisztinaváros (Angol) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A Krisztinában (Magyar)
In my coat pocket (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A kabátzsebemben (Magyar)
(in our silences) (Angol) ⇐ Benő Attila :: (hallgatásainkban) (Magyar)
In the beginning (Angol) ⇐ Hárs Ernő :: Kezdetben van (Magyar)
In the cathedral of Szeged (Angol) ⇐ Gyukics Gábor :: A szegedi Dómban (Magyar)
In the cemetery at Házsongárd (Angol) ⇐ Jékely Zoltán :: A Házsongárdi temetőben (Magyar)
In the end (Angol) ⇐ Kányádi Sándor :: Végül (Magyar)
In the garden (Angol) ⇐ Bak Rita :: A kertben (Magyar)
In the international language of poverty (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: A nyomor nemzetközi nyelvén (Magyar)
In this twilight (Angol) ⇐ Bella István :: Ebben a félhomályban (Magyar)
Incantation (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Ráolvasás (Magyar)
Incognita (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: ANONYMUS (Magyar)
Incomplete past (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Félmúlt (Magyar)
Indictment (Angol) ⇐ Balogh Attila :: Vádirat (Magyar)
Inner space (Angol) ⇐ Kovács András Ferenc :: Enteriőr (Magyar)
Inspiration (Angol) ⇐ Ady András :: Ihlet (Magyar)
Interference (excerpt) (Angol) ⇐ Bessenyei Judit :: Interferencia (részlet) (Magyar)
Intermezzo in the night (Angol) ⇐ Eörsi István :: Éjjeli intermezzo (Magyar)
Is that the lot? (Angol) ⇐ Mezei András :: Ennyi? (Magyar)
(It came to me…) (Angol) ⇐ József Attila :: (Már réges-rég...) (Magyar)
It is You I saunter after (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Utánad kószálok (Magyar)
It was barely morning (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Még alig volt reggel… (Magyar)
It was magic... (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Varázslat volt… (Magyar)
It's evening (Angol) ⇐ Füst Milán :: Este van (Magyar)
It's pouring so (Angol) ⇐ Pethes Mária :: Annyira zuhog (Magyar)
Journey after war (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Utazás háború után (Magyar)
Joys (Angol) ⇐ Cseke Gábor :: Örömök (Magyar)
Judith (Angol) ⇐ József Attila :: Judit (Magyar)
Just do not leave me alone (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Csak ne hagyj magamra (Magyar)
Kaleidoscope (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Kaleidoszkóp (Magyar)
Kate at Mass (Angol) ⇐ Ady Endre :: Kató a misén (Magyar)
Keep me (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Őrizz meg (Magyar)
Kin of Death (Angol) ⇐ Ady Endre :: A Halál rokona (Magyar)
Kind of a sigh (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Sóhajféle (Magyar)
Knickers on the clothes-line (Angol) ⇐ Eörsi István :: Bugyi a szélben (Magyar)
Koan bel canto (Angol) ⇐ Tandori Dezső :: Koan bel canto (Magyar)
Koan II (Angol) ⇐ Tandori Dezső :: Koan II (Magyar)
Kornél, the storeman (Angol) ⇐ Benő Attila :: Kornél, a raktáros (Magyar)
Labour (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: A munka (Magyar)
Laci and Fodor (Angol) ⇐ Eörsi István :: Laci és Fodor (Magyar)
Lame Venus (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Sánta Vénusz (Magyar)
Lament of yesterday's yesterday (Angol) ⇐ Ady Endre :: Tegnapi tegnap siratása (Magyar)
Laments of a poor child (excerpt) (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A szegény kisgyermek panaszai (részletek) (Magyar)
Lamp (Angol) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lámpás (Magyar)
Late autumn (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Késő ősz (Magyar)
Lateness (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Késés (Magyar)
Lead in lead (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Ólom az ólomban (Magyar)
Leap from the current (Angol) ⇐ József Attila :: Bukj föl az árból (Magyar)
Leave the village (Angol) ⇐ Ady Endre :: El a faluból (Magyar)
Leda's golden statue (Angol) ⇐ Ady Endre :: A Léda aranyszobra (Magyar)
Legacy (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Hagyaték (Magyar)
Lege artis (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Lege artis (Magyar)
Lenses (Angol) ⇐ Ady András :: Lencsék (Magyar)
Letter from Fukushima (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Levél Fukusimából (Magyar)
Letters from Fukushima II. (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Levelek Fukusimából II. (Magyar)
Lice (Angol) ⇐ Bak Rita :: Tetvek (Magyar)
Lie down my sweet (Angol) ⇐ Podolszki József :: Feküdj le kedves (Magyar)
Life, death (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Élet, halál (Magyar)
Like a madrigal (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Madrigál-féle (Magyar)
Like settling dew (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Mint a harmat (Magyar)
Line-up (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Sorakozó (Magyar)
Litany (On autumn streets…) (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Litánia (Az őszi utcán…) (Magyar)
Lizard (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Gyík (Magyar)
Long ago (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Régen (Magyar)
Lord Musashi in the monastery (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Musashi Úr a kolostorban (Magyar) [video]
Lord Musashi returns home (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Musashi úr hazatér (Magyar)
Love (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Szerelem (Magyar)
Love (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Szerelem (Magyar)
Love (Angol) ⇐ Kondor Béla :: Ámor (Magyar)
Love cycle 1927-28 1. (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Szerelmi ciklus 1927-28-ból 1. (Magyar)
Love cycle from 1927-28 (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Szerelmi ciklus 1927-28-ból (Magyar)
Love of the poet (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: A költő szerelme (Magyar)
Love poem (Angol) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Szerelmes vers (Magyar)
Lovers (Angol) ⇐ Petri György :: Szeretők (Magyar)
Lovers (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: Szeretők (Magyar)
Lumberjacks (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Favágók (Magyar)
Madmen (Angol) ⇐ Baranyi Ferenc :: Bolondok (Magyar)
Mahonia (Angol) ⇐ Góz Adrienn :: Mahónia (Magyar)
Man, with scent (Angol) ⇐ Fabó Kinga :: Férfi, illattal (Magyar)
Maple grove in autumn (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Juharliget ősszel (Magyar)
Marginal note to Habakkuk, the prophet (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához (Magyar)
Marriage therapy (Angol) ⇐ Petri György :: Házasságterápia (Magyar)
Martial law (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Statárium (Magyar)
Meanwhile (Angol) ⇐ Egyed Emese :: Közben (Magyar)
Memento (Angol) ⇐ Márkus László :: Mementó (Magyar)
Memoir of love (Angol) ⇐ Pethes Mária :: A szerelem életrajza (Magyar)
Memories from the diary entitled "Corridor of the Yellow House" (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Emlékek a Sárgaház folyosója c. naplóból (Magyar)
Memory (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Emlék (Magyar)
Metropolis (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Világváros (Magyar)
Mid-winter (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Tél közepén (Magyar)
Middle Ages (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Középkor (Magyar)
Millstein (Angol) ⇐ Benő Attila :: Millstein (Magyar)
Mirror (Angol) ⇐ Bak Rita :: Tükör (Magyar)
Modern Villon (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Modern Villon (Magyar)
Money: our master (Angol) ⇐ Ady Endre :: Mi urunk: a pénz (Magyar) [video]
Monologue (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Monológ (Magyar)
Monologue (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Magánbeszéd (Magyar)
Monologue of the old circus proprietress (Angol) ⇐ Demény Ottó :: A vén cirkuszosné monológja (Magyar)
Monstrance (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Monstrancia (Magyar)
Mood (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: A hangulat (Magyar)
Moon (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Hold (Magyar)
Mother of mine (Angol) ⇐ Oláh Tamás :: Anyám (Magyar)
Motto (When I die...) (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Ha meghalok…)* (Magyar)
Mr Pato (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Pató Pál úr (Magyar)
Mum (Angol) ⇐ József Attila :: Mama (Magyar)
Mum (Angol) ⇐ Bak Rita :: Anya (Magyar)
Mum, I swallowed the fireman's band (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Anyu, lenyeltem a tűzoltózenekart (Magyar)
My epitaph (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: Sírfeliratom (Magyar)
My every word (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Minden szavam (Magyar)
My fate… (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: A sorsom... (Magyar)
My fire, my blaze (Angol) ⇐ Utassy József :: Tüzem, lobogóm (Magyar)
My friend, you say... (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Barátom, ki azt mondod* (Magyar)
My God (Angol) ⇐ József Attila :: Istenem (Magyar)
My memories (Angol) ⇐ Bella István :: Emlékeim (Magyar)
My most vivid memory (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Legtisztább emlékem (Magyar)
My mother (Angol) ⇐ József Attila :: Anyám (Magyar)
My older twin brother (Angol) ⇐ Bella István :: Ikerbátyám (Magyar)
My own fable (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Az én mesém (Magyar)
My own summer (Angol) ⇐ Auguszt Bárió Gábor :: Az én nyaram (Magyar) [video]
My sandals (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Saruim (Magyar)
My second birth (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Második születésem (Magyar)
My star (Angol) ⇐ Kormos István :: Csillagom... (Magyar)
My thanks to Thee (Angol) ⇐ Ady Endre :: Köszönöm, köszönöm, köszönöm (Magyar)
Nails (Angol) ⇐ Eörsi István :: Szögek (Magyar)
Naked knights (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: Meztelen lovagok (Magyar)
Neither word, nor song (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Se szó, se dal (Magyar)
Night (Angol) ⇐ Bari Károly :: Éjszaka (Magyar)
Night beside the sleeper (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Éjjel az alvó mellett (Magyar)
Night on the bench (Angol) ⇐ Sipos Tamás :: Éjszaka a padon (Magyar)
Nightmare (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Lidércnyomás (Magyar)
Nihil (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: Nihil (Magyar)
No words left (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: Nincs már szavam (Magyar)
Noon (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Dél (Magyar)
Nostalgia (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: Nosztalgia (Magyar)
Not lifted up by anyone (Angol) ⇐ József Attila :: Nem emel föl (Magyar)
Nothing but troubles (Angol) ⇐ Kondor Béla :: Csupa baj (Magyar)
Nothing unusual (Angol) ⇐ Jóna Dávid :: Semmi különös (Magyar)
Now I am cooking (Angol) ⇐ Kiss Ottó :: Most én főzök (Magyar)
O's haiku (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: O. haikui (Magyar)
October (Angol) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Október (Magyar)
Ode (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Óda (Magyar)
Ode to an afghan minister assuming office (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez (Magyar)
Oh, Sir! (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: Tanár úr kérem (Magyar)
Old age (Angol) ⇐ Oravecz Imre :: Öregség (Magyar)
Old Mother Kún (Angol) ⇐ Ady Endre :: Az őreg Kúnné (Magyar)
Old, tarnished coins (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Régi, megfakult érmék (Magyar)
On a Brassai photograph (Angol) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy Brassai-képre (Magyar)
(on a night-time freeway) (Angol) ⇐ Jász Attila :: (éjszakai autópályán) (Magyar)
On an autumn night (Angol) ⇐ Ady Endre :: Őszi éjszakán (Magyar)
On an iron-black Serbian night (Angol) ⇐ Justus Pál :: Vasfekete szerb éjszakában (Magyar)
On autumn nights (Angol) ⇐ Ady Endre :: Őszi éjszakán (Magyar)
On cold meadows (Angol) ⇐ Vető Miklós :: Hideg mezőkön (Magyar)
On humanism (Angol) ⇐ Fodor Ákos :: Hiper-haiku: A humanizmusról (Magyar)
On philosophy (Angol) ⇐ Petri György :: A filozófiáról (Magyar)
On the last photograph of Attila József (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: József Attila utolsó fényképére (Magyar)
On the shore of reality (Angol) ⇐ Bak Rita :: A valóság partján (Magyar)
On the slope (Angol) ⇐ Arany János :: A lejtőn (Magyar)
On the third day the snow began to fall (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: A harmadik nap esni kezdett a hó (Magyar)
On tip-toe (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Lábujjhegyen (Magyar)
Once an instrument (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Egy hangszer voltam... (Magyar)
Once she turns sixty-five... (Angol) ⇐ Petrőczi Éva :: A nőcit, hogyha hatvanöt… (Magyar)
Once you're past forty (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Ha negyvenéves… (Magyar)
One ought to go (Angol) ⇐ Balla Zsófia :: El kéne indulni (Magyar)
One thousand and one nights (Angol) ⇐ Bak Rita :: Ezeregy éjjel (Magyar)
(one-armed clock) (Angol) ⇐ Benő Attila :: (félkarú óra) (Magyar)
Only in spirit (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Most csak lélekben (Magyar)
Only that light (Angol) ⇐ Bella István :: Csak az a fény (Magyar)
Only the lamb (Angol) ⇐ Bella István :: Csak a bárány (Magyar)
Orpheus (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Orpheus (Magyar)
Our fingers (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Ujjaink (Magyar)
Our house (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A mi házunk (Magyar)
our songs (Angol) ⇐ Thiele-Csekei Enikő :: énekeink (Magyar)
P.O.W. (Angol) ⇐ Pintér Tibor :: Hadifogság (Magyar)
Pagan Passion (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Pogány passió (Magyar)
Pale go those my kisses try to please… (Angol) ⇐ Ady Endre :: Akit én csókolok (Magyar)
Pan of the balance (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: A mérleg serpenyője (Magyar)
paper money (Angol) ⇐ Gyukics Gábor :: papírpénz (Magyar)
Parallels (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Párhuzamosok (Magyar)
Paris (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Párizs (Magyar)
Part of a ballad (Angol) ⇐ Bak Rita :: Balladarészlet (Magyar)
Passion (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Passió (Magyar)
Past the border (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: A határon túl (Magyar)
Past the radio towers (Angol) ⇐ Tóth Imre :: A rádiótornyokon túl (Magyar)
Past the walls (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: Túl a falakon (Magyar)
Paternoster lift (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Örökmozgó (Magyar)
Pathetica (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Pathetica (Magyar)
Peace offering (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: Felajánlott béke (Magyar)
Penelope (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Pénelopé (Magyar)
Penelope (Angol) ⇐ Halmai István :: Penelopé (Magyar)
People (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: Emberek (Magyar)
Perhaps (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Talán (Magyar)
(Perhaps I’ll suddenly vanish…) (Angol) ⇐ József Attila :: (Talán eltünök hirtelen...) (Magyar)
Perhaps someday the ending can be told (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: Egyszer talán majd mégis vége lesz (Magyar)
Perhaps the flood (Angol) ⇐ Babits Mihály :: Talán a vízözön… (Magyar)
Picture postcards (1-2) (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (1-2) (Magyar)
Picture postcards (3-4) (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (3-4) (Magyar)
Pictures (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Képek (Magyar)
Plans gone up in smoke (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Füstbement terv (Magyar)
Playing (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Játszani (Magyar)
Poetry (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: A költészet (Magyar) [video]
Poor actor (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Ripacs (Magyar)
Poppy (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Pipacs (Magyar)
Portrait of a beautiful Jewish girl (Angol) ⇐ Balázs Béla :: Egy szép zsidólány arcképe (Magyar)
Possibilities (Angol) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lehetőségek (Magyar)
Post mortem (Angol) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Post mortem (Magyar)
Post-existentia (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Post-existentia (Magyar)
Prae-existentia (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Prae-existentia (Magyar)
Prayer (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Ima (Magyar)
Presence (Angol) ⇐ Rónay György :: Jelenlét (Magyar)
Professional pride (Angol) ⇐ Örkény István :: Szakmai önérzet (Magyar)
Prologue (Angol) ⇐ Márkus László :: Prológus (Magyar)
Prologue - Monday, towards evening (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Prológ – hétfő, estefelé (Magyar)
Prometheus (Angol) ⇐ Kányádi Sándor :: Prométheusz (Magyar)
Purple swallow (Angol) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Lila fecske (Magyar)
Puzzle (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Rejtvény (Magyar)
Quatrain (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Négysoros (Magyar)
Questions (Angol) ⇐ Zelk Zoltán :: Kérdés (Magyar)
Questions (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Kérdések (Magyar)
Quiet song (Angol) ⇐ B. Radó Lili :: Csendes dal (Magyar)
Rachmaninov's piano (Angol) ⇐ Baka István :: Rachmaninov zongorája (Magyar)
Ragnarök (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Ragnarök (Magyar)
Rain is falling (Angol) ⇐ Kormos István :: Eső esik (Magyar)
Raskolnikov's nights (Angol) ⇐ Baka István :: Raszkolnyikov éjszakái (Magyar)
Rasmussen's ship (Angol) ⇐ Áprily Lajos :: Rasmussen hajója (Magyar)
Receding in the distance (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Ha távolodsz (Magyar)
Redbeard (Angol) ⇐ Rab Zsuzsa :: A Rőtszakállú (Magyar)
Remembering the old street (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Emlékezés egy régi utcára (Magyar)
Reminiscing by the lake (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Emlékezés a tónál (Magyar)
Reply (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Válasz (Magyar)
Reply (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Válasz (Magyar)
Reproachment (Angol) ⇐ Petri György :: Szemrehányás (Magyar)
Resolution (Angol) ⇐ Fodor Ákos :: Fogadalom (Magyar)
Reverie (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Elrévedés (Magyar)
Road to Calvary (portion) (Angol) ⇐ Dsida Jenő :: Út a Kálváriára (részlet) (Magyar)
Roles (Angol) ⇐ Eörsi István :: Szerepek (Magyar)
Rondel (Angol) ⇐ Kondor Béla :: Rondo (Magyar)
Room of the sky-high forget-me-nots (Angol) ⇐ Jancsó Noémi :: Az égig érő nefelejcsek szobája (Magyar)
Room with a sea-view (Angol) ⇐ Petőcz András :: A tengerre néző szoba (Magyar)
Roots (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Gyökér (Magyar)
Rose of autumn (Angol) ⇐ Reviczky Gyula :: Őszi rózsa (Magyar)
Rubble (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Romok (Magyar)
Sándor Kisfaludy: Happy love (142.) [All waters their banks had broken] (Angol) ⇐ Kisfaludy Sándor :: A boldog szerelem (142.) [Minden vizek kicsapának...] (Magyar)
Say you love me (Angol) ⇐ Márkus László :: Mondd, hogy szeretsz (Magyar)
Script for a harmonious life (Angol) ⇐ Eörsi István :: A harmonikus élet receptje (Magyar)
Sculptor (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Szobrász (Magyar)
Seaweed (Angol) ⇐ Orbán Ottó :: Tengeri fű (Magyar)
Self-portrait (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Önarckép (Magyar)
September (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Szeptember (Magyar)
September (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Szeptember (Magyar)
September (Angol) ⇐ Gárdonyi Géza :: Szeptember (Magyar)
Seven haiku (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Hét haiku (Magyar)
(shadow) (Angol) ⇐ Jász Attila :: (árnyék) (Magyar)
She rises at dawn like the bakers (Angol) ⇐ József Attila :: Hajnalban kel föl, mint a pékek (Magyar)
Shooting stars (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Hullócsillag (Magyar)
Siblings (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Testvérek (Magyar)
Sicilian defense (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Szicíliai védelem (Magyar)
Sigh of the blind (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: A vak sóhaja (Magyar)
Signs (Angol) ⇐ Jász Attila :: Jelek (Magyar)
Silence (Angol) ⇐ Bella István :: Csönd (Magyar)
Silence (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Csend (Magyar)
Silent people (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Néma népek (Magyar)
Silent wonders (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: Csendes csodák (Magyar)
Simple souls (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Egyszerű lelkek (Magyar)
Sin (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Bűn (Magyar)
Sininen hetkinen (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Sininen hetkinen (Magyar)
Sixty (Angol) ⇐ Márai Sándor :: Hatvan (Magyar)
Sky and earth (Angol) ⇐ Balla Zsófia :: Ég és föld (Magyar)
Sky-high forget-me-nots (Angol) ⇐ Jancsó Noémi :: Az égig érő nefelejcsek (Magyar)
Slaves (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: Rabszolgák (Magyar)
Sleepless dream image with Maja and the children (Angol) ⇐ Petri György :: Éber-álomkép Mayával, gyerekkel (Magyar)
Slit between the curtains (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: A függönyrésen* (Magyar)
Small souvenirs… (Angol) ⇐ József Attila :: Könnyű emlékek... (Magyar)
Smile (Angol) ⇐ Petri György :: Mosoly (Magyar)
Smoke (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Füst (Magyar)
Smoothface, the sergeant (Angol) ⇐ Benő Attila :: Simaképű, az őrmester (Magyar)
smouldering (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: hamvadó (Magyar)
Snail shell (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Csigaház (Magyar)
Snow on the heights (Angol) ⇐ Sík Sándor :: Hó a hegyeken (Magyar)
Snow verse (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Hóvers (Magyar)
Snow-filled hour-glass (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Hóval töltött homokóra (Magyar)
Snowfall (Angol) ⇐ Haraszti Mária :: Hóesés (Magyar)
Snowy field (Angol) ⇐ Kormos István :: Havas rét (Magyar)
So rare (Angol) ⇐ Petri György :: Oly ritka (Magyar)
Soda (Angol) ⇐ Pintér Tibor :: Szikvíz (Magyar)
Soldiers (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: A katonák (Magyar)
Some lines to poetry (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Vers a költészethez (Magyar)
Song (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Dal (Magyar)
Song in a minor key (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Ének moll - ban (Magyar)
Song of the vagabond (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Csavargó- dal (Magyar)
Speechless (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Néma (Magyar)
Spell (Angol) ⇐ Petri György :: Varázs (Magyar)
Spring wind (Angol) ⇐ Justus Pál :: Tavaszi szél (Magyar)
Stairs (Angol) ⇐ Petri György :: Lépcső (Magyar)
Stake and tree (Angol) ⇐ Somlyó György :: Bot és fa (Magyar)
Stars had stuck to it (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Ráragadtak a csillagok (Magyar)
Starting point (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Itt kezdődik (Magyar)
Stateside still-life (Angol) ⇐ Gyukics Gábor :: Amerikai csendélet (Magyar)
Statue (Angol) ⇐ Tandori Dezső :: Szobor (Magyar)
Still-life (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Csendélet (Magyar)
Stocktake (Angol) ⇐ Kormos István :: Leltár (Magyar)
Stocktake 1. (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Leltár 1. (Magyar)
Stork (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Gólya (Magyar)
Stray pigeon (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Kószagalamb (Magyar)
Street number (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Házszám (Magyar)
Stretching (Angol) ⇐ Szép Ernő :: Nyujtózás (Magyar)
Subotica (Angol) ⇐ Góz Adrienn :: Szabadka (Magyar)
Suicide of love (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: Szerelmi öngyilkosság (Magyar)
(suitcase) (Angol) ⇐ Benő Attila :: (bőrönd) (Magyar)
Summoning László Nagy (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Nagy László megidézése (Magyar)
Sunken earth (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: Elsüllyedt föld (Magyar)
Supporting actor (Angol) ⇐ B. Kiss Tamás :: Mellékszereplő (Magyar)
Susie (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Zsuzsika (Magyar)
Synopsis (Angol) ⇐ Márkus László :: Szinopszis (Magyar)
Tablets (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Kőtáblák (Magyar)
Tattooing (Angol) ⇐ Góz Adrienn :: Tetoválás (Magyar)
Tender offshoot, pair, my sweeting, (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Gyönge ágam, édes párom* (Magyar)
Tenement (Angol) ⇐ Kondor Béla :: Bérház (Magyar)
Tethered souls (Angol) ⇐ Ady Endre :: Lelkek a pányván (Magyar)
That beauty from gone days (Angol) ⇐ József Attila :: Az a szép, régi asszony (Magyar)
That bride of mine (Angol) ⇐ Ady Endre :: Az én menyasszonyom (Magyar)
That November (Angol) ⇐ Pethes Mária :: Az a november (Magyar)
That part of my songs (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Mert dalaimnak… (Magyar)
That was the night when... (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Azon az éjjel (Magyar)
That, which falls away (Angol) ⇐ Bella István :: Ami elmarad (Magyar)
That's it (Angol) ⇐ Fellinger Károly :: Ez az (Magyar)
The ballad of child-men (Angol) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Gyerekférfiak balladája (Magyar)
The bard recalls the king (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: A dalnok egy királyra emlékezik (Magyar)
The beauty spot (Angol) ⇐ Csokonai Vitéz Mihály :: A szeplő (Magyar)
The beggar of love (Angol) ⇐ Pethes Mária :: A szerelem koldusa (Magyar)
The begging God (Angol) ⇐ Petőcz András :: A kéregető Isten (Magyar)
The birth of noise (Angol) ⇐ Birtalan Balázs :: A lárma születése (Magyar)
The black piano (Angol) ⇐ Ady Endre :: A fekete zongora (Magyar)
The blown up fish-tank (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: Felrobbant akvárium (Magyar) [video]
The brooding bear (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: A medve töprengése (Magyar) [video]
The canary (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A kanári (Magyar)
The cataract-smith* (Angol) ⇐ Góz Adrienn :: Hályogkovács (Magyar)
The chestnut-tree pagoda (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Gesztenyefa-pagoda (Magyar)
The child is restless these days (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: A gyermek mostanában nyugtalan (Magyar)
The Christmas tree sings (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: A karácsonyfa énekel (Magyar)
The clouds prepare to weep (Angol) ⇐ Vozári Dezső :: A felleg sírni készülődik (Magyar)
The cold of blue mountains (Angol) ⇐ Nagy László :: Kék hegyek hidege (Magyar)
The column (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Az oszlop (Magyar)
The complete circle (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A teljes kör (Magyar)
The complete parallel (Angol) ⇐ Tóth Imre :: A totális párhuzam (Magyar)
The conductor (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A kalauz (Magyar)
The cross (Angol) ⇐ Gulisio Timea :: A kereszt (Magyar)
The crossing (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Az átkelés (Magyar)
The dance of loves (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Szerelmek tánca (Magyar)
The dancer (Angol) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: A táncos (Magyar)
The dark of daylight (Angol) ⇐ Tandori Dezső :: Nappali sötétség (Magyar)
The Dead (Angol) ⇐ Ady Endre :: A Halottak (Magyar)
The death penalty (Angol) ⇐ Podolszki József :: Halállal büntetnek (Magyar)
The decay of romanticism (Angol) ⇐ Tóth Imre :: A romantika felbomlása (Magyar)
The demise of sadness (Angol) ⇐ Petőcz András :: A szomorúság pusztulása (Magyar)
The depths of silence (Angol) ⇐ Marsall László :: A csönd mélységei (Magyar)
The dream of riches (Angol) ⇐ Ady Endre :: A gazdagság álma (Magyar)
The elegy of the vagabond (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: A csavargó elégiája (Magyar)
The end (Angol) ⇐ Szögi Csaba :: Vége (Magyar)
The end of childhood (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: A gyermekkor vége (Magyar)
The falcon's Easter (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A sólyom húsvétja (Magyar)
The falcons are hatching from the eggs (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A sólymok kikelnek a tojásból (Magyar)
The father (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Az apa (Magyar)
The field pours its daisies out… (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Százszorszépet ont a rét* (Magyar)
The fifteen-year-old girl (Angol) ⇐ Petőcz András :: A 15 éves lány (Magyar)
The final question (Angol) ⇐ Hárs Ernő :: Utolsó kérdés (Magyar)
The final wish (Angol) ⇐ Reviczky Gyula :: Utolsó vágy (Magyar)
The finest of brushes (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A legfinomabb ecset (Magyar)
The fire (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: A tűz (Magyar)
The first cinema (Angol) ⇐ Bella István :: Az első mozi (Magyar)
The first morning (Angol) ⇐ Spiró György :: Az első reggel (Magyar)
The first temptation of Bonfido Gatti (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Bonfido Gatti első megkísértése (Magyar)
The fleet (Angol) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Flotta (Magyar)
The flicks (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Mozi (Magyar)
The flood (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Az özönvíz (Magyar)
The formula (Angol) ⇐ Vas István :: Képlet (Magyar)
The fourteen-carat car (excerpt) (Angol) ⇐ Rejtő Jenő :: A tizennégy karátos autó (részlet) (Magyar)
The frog of stone slowly went (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: A kő-béka lassan ment* (Magyar) [video]
The garden gnome (Angol) ⇐ Farkas Árpád :: A kerti törpe (Magyar)
The gate (Angol) ⇐ Imre Flóra :: A kapu (Magyar)
The gifts of love (Angol) ⇐ Kassák Lajos :: A szerelem ajándékai (Magyar)
(The Golden Rooster called the dawn) (Angol) ⇐ Israel Efraim :: (Hajnalt hívott Arany Kakas) (Vers Emily Dickinson Modor(osság)ában) (Magyar)
The good thief (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Szent lator (Magyar)
The grafting-knife of God (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Isten oltó-kése (Magyar)
The great journey (Angol) ⇐ Márkus László :: A nagy utazás (Magyar)
The Guantanamo captive (Angol) ⇐ Tóth Imre :: A guantanamoi fogoly (Magyar)
The guest (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: A vendég (Magyar)
The half-kissed kiss (Angol) ⇐ Ady Endre :: Félig csókolt csók (Magyar)
The handwriting of Bach (Angol) ⇐ Petrőczi Éva :: Bach kézírása (Magyar)
The hayseed corporal (Angol) ⇐ Benő Attila :: Szénafű káplár (Magyar)
The heart of man (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Az ember szíve (Magyar)
The hidden land (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: A rejtett ország (Magyar)
The horse is asking (Angol) ⇐ Ady Endre :: A ló kérdez (Magyar)
The horses of death (Angol) ⇐ Ady Endre :: A halál lovai (Magyar)
The hummingbird (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A kolibri (Magyar)
The interrogation of the blue eryngo (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: A kékiringó kihallgatása (Magyar)
The isle in aitumn (Angol) ⇐ Ady Endre :: Őszben a sziget (Magyar)
The joyful God (Angol) ⇐ Ady Endre :: A vidám Isten (Magyar)
The kiss (Angol) ⇐ Gulisio Timea :: A csók (Magyar)
The kobold choir's morning song (Angol) ⇐ Kemény István :: A koboldkórus délelőtti dala (Magyar)
The lake laughed (Angol) ⇐ Ady Endre :: A tó nevetett (Magyar)
The language of birds (Angol) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: A madarak nyelve (Magyar)
The Laura Waltz (Angol) ⇐ Petrőczi Éva :: Laura keringő (Magyar)
The lazy fly (Angol) ⇐ Eörsi István :: A lusta légy (Magyar)
The leaning sail (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Dőlt vitorla (Magyar)
The lighthouses of cricket chirping (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A tücsökciripelések fároszai (Magyar)
The little beast (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: A kis fenevad (Magyar)
The lyric I and what he put in brackets (Angol) ⇐ Petri György :: A lírai én meg amit zárójelbe tett (Magyar)
The Magician (Tarot Major Arcana 1.) (Angol) ⇐ Aranyi László :: A Mágus (II. változat) (Magyar)
the man (Angol) ⇐ Röhrig Géza :: férfi (Magyar)
The Melancholy of Lord Musashi (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Musashi Úr melankóliája (Magyar)
The miracle of Eizik Taub (Angol) ⇐ Borbély Szilárd :: Taub Eizik csodája (Magyar)
The mirror (Angol) ⇐ Jász Attila :: A tükör (Magyar)
(the mist reopens, bleeds underneath) (Angol) ⇐ Benő Attila :: (fölszakad a köd, vérzik alatta) (Magyar)
The mountain and the dale (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: A völgy s a hegy (Magyar)
The negation of negation (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: A tagadás tagadása (Magyar)
The nicest times (Angol) ⇐ Kiss Ottó :: A legszebb időszak (Magyar)
The night song of the martyr (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: A mártír éji dala (Magyar)
The nine deaths of Lord Musashi (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Musashi Úr kilenc halála (Magyar) [video]
The nobleman (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: A nemes (Magyar)
The oil pollution of the night (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Az éjszaka olajszennyeződése (Magyar)
The old neighbour (Angol) ⇐ Rába György :: Az öreg szomszéd (Magyar)
The old player (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Öreg színész (Magyar)
The old poet (Angol) ⇐ Rónay György :: Az öreg költő (Magyar)
The old Villon (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Az öreg Villon (Magyar)
The one (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: A társ (Magyar)
The onion speaks (Angol) ⇐ Petri György :: A hagyma szól (Magyar)
The other one (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: A másik (Magyar)
The past before us (Angol) ⇐ Tari István :: Előttünk a múlt (Magyar)
The past returns (Angol) ⇐ Petőcz András :: Visszatér a múlt (Magyar)
The physician (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: Az orvos (Magyar)
The pocket song (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Zseb - dal (Magyar)
The Portico of Teeth (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: A Fogak Tornáca (Magyar)
The prettiest (Angol) ⇐ Kiss Ottó :: A legszebb (Magyar)
The priest (Angol) ⇐ Pénzes Tímea :: A pap (Magyar)
The racing carrier pigeon and the falcon (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A versenypostagalamb és a sólyom (Magyar)
The Redeemer (Angol) ⇐ Örkény István :: A Megváltó (Magyar)
The redheaded maidens (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Vöröshajú lányok (Magyar)
The refugee (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: A menekülő (Magyar)
The reply (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: A válasz (Magyar)
The Rose (Angol) ⇐ Balla Zsófia :: A rózsa (Magyar)
The Royal Danish Auditor-General's Due Diligence Report on the House of Fortinbras & Fortinbras (Angol) ⇐ Orbán Ottó :: A dán királyi főszámvevő jelentése a Fortinbras & Fortinbras cég átvilágításáról (Magyar)
The scariest of all (Angol) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: A legfélelmetesebb (Magyar)
The sea (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Tenger (Magyar)
The sea (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: A tenger (Magyar)
The search for Beatriz Viterbo (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Beatriz Viterebo keresése (Magyar)
The sequence of Otto Moll (Angol) ⇐ Borbély Szilárd :: Otto Moll szekvenciája (Magyar)
The seventh angel (Angol) ⇐ Petrőczi Éva :: A hetedik angyal (Magyar)
The seventh room (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: A hetedik szoba (Magyar)
The sheath (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: A burok (Magyar)
The sick crab (Angol) ⇐ Eörsi István :: A beteg rák (Magyar)
The silence (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: A csend (Magyar)
The silence (Angol) ⇐ Pintér Tibor :: A csend (Magyar)
the silence (Angol) ⇐ Márkus László :: a csönd (Magyar)
The sixty-six steps of Omar Khayyam (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Omár Khájjám hatvanhat lépcsőfoka (Magyar)
The smile of reconciliation (Angol) ⇐ Pethes Mária :: A megbékélés mosolya (Magyar)
The soul's alive (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: A lélek él (Magyar)
The strawberry (Angol) ⇐ Csokonai Vitéz Mihály :: A szamóca (Magyar)
The swing of silence (Angol) ⇐ Utassy József :: A csend hintája (Magyar)
The Szeged lament (Angol) ⇐ Bak Rita :: Szegedi elégia (Magyar)
The tale of mulled wine (Angol) ⇐ Petrőczi Éva :: A forralt bor meséje (Magyar)
The talk of sleeping trees (Angol) ⇐ Botár Attila :: Alvó fák beszéde (Magyar)
The taste of blood (XII. 3.) (Angol) ⇐ Kálnoky László :: Véríz (XII. 3.) (Magyar)
The taste of silence (Angol) ⇐ Pethes Mária :: A csend íze (Magyar)
The tears of fish (Angol) ⇐ Pásztor Béla :: Halak sírása (Magyar)
The testimony of the witness (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: A tanú vallomása (Magyar)
The third (Angol) ⇐ Pilinszky János :: A harmadik (Magyar)
The third chronology (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A harmadik időszámítás (Magyar)
The third day (Angol) ⇐ Tóth Imre :: Harmadnap (Magyar)
The time of childhood (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Gyermekidő (Magyar)
The toothbrush (Angol) ⇐ B. Kiss Tamás :: A fogkefe (Magyar)
The tossed stone (Angol) ⇐ Ady Endre :: A föl-földobott kő (Magyar)
The train of deported women (Angol) ⇐ Mezei András :: A deportált nők szerelvénye (Magyar)
The trampling foot (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: A tipró talp (Magyar)
The way of Orpheus (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Orpheus útja (Magyar)
The way of thought (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: A gondolat útja (Magyar)
The weightlessness of May (Angol) ⇐ Hárs Ernő :: Májusi súlytalanság (Magyar)
The Wizard (Angol) ⇐ Aranyi László :: A Mágus (Magyar)
The world (Angol) ⇐ Arany János :: A világ (Magyar)
The years (Angol) ⇐ Rába György :: Az évek (Magyar)
The young Villon (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Az ifjú Villon (Magyar)
Then (Angol) ⇐ Jász Attila :: Majd (Magyar)
They launched those sputniks (Angol) ⇐ Bak Rita :: Kilőtték a putnikokat (Magyar)
Thirst (Angol) ⇐ Zajácz Edina :: Szomj (Magyar)
This day also (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Ez a nap is (Magyar)
This I decided! (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Így döntöttem! (Magyar)
This morning (Angol) ⇐ Birtalan Balázs :: Ez a reggel (Magyar)
Those concerned will understand (XII. 28.) (Angol) ⇐ Kálnoky László :: Akiket illet, megértik (XII. 28.) (Magyar)
Thoughts in a graveyard (Angol) ⇐ Kamarás Klára :: Gondolatok a temetőben (Magyar)
Three (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Három (Magyar)
thresholds (Angol) ⇐ Kalász Orsolya :: küszöbök (Magyar)
Thriller (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Krimi (Magyar)
Titania (Angol) ⇐ Kovács András Ferenc :: Titania (Magyar)
To Anatomy (Angol) ⇐ Borbély Szilárd :: Az Anatómiához (Magyar)
To hell (Angol) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A pokolhoz (Magyar)
To live or to die (Angol) ⇐ B. Kiss Tamás :: Életre, halálra (Magyar)
To live whilst we live (Angol) ⇐ Ady Endre :: Élni, míg élünk ... (Magyar) [video]
To Magyars in foreign lands (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: A külföld magyarjaihoz (Magyar)
To make things better (Angol) ⇐ Egervári József :: Hogy jobb legyen (Magyar)
To my homeland (Angol) ⇐ Rafi Lajos :: Szülőföldemhez (Magyar)
to one of my sons (Angol) ⇐ Jagos István Róbert :: az egyik fiamnak (Magyar)
To purify one's self in love (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: Megtisztulni szerelemben (Magyar)
To put it bluntly (Angol) ⇐ Gulisio Timea :: Kendőzetlenül (Magyar)
To the great Whale (Angol) ⇐ Ady Endre :: A nagy Cethalhoz (Magyar)
To the ocean (Angol) ⇐ Baka István :: A tengerhez (Magyar)
To the victor: greetings (Angol) ⇐ Ady Endre :: Üdvözlet a győzőnek (Magyar)
To time (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Az időnek (Magyar)
To you, reading this (Angol) ⇐ Petri György :: Hozzád, ki olvasod (Magyar)
Tom (Angol) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Tamás (Magyar)
Tomorrow (Angol) ⇐ Kondor Béla :: Holnap (Magyar)
Top hat (Angol) ⇐ Arany János :: Cilinder (Magyar)
Toss of dice (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Kockajáték (Magyar)
Towards Berlin (Angol) ⇐ Góz Adrienn :: Berlin felé (Magyar)
Town (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Város (Magyar)
Trains to death (Angol) ⇐ Ady Endre :: Halálba vivő vonatok (Magyar)
Transcript (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Másolat (Magyar)
Transylvania (Angol) ⇐ Horváth István :: Erdély (Magyar)
Travellers' Bar (Angol) ⇐ Góz Adrienn :: Utasszelet (Magyar)
Tree (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: A fa (Magyar)
Triumph (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Diadal (Magyar)
True man (Angol) ⇐ József Attila :: Igaz ember (Magyar)
Tuesday morning (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Kedd reggel (Magyar)
Turquoise-blue message (Angol) ⇐ Petőcz András :: Türkiz-kék üzenet (Magyar)
Two geese (Angol) ⇐ Reviczky Gyula :: A két lúd (Magyar)
Umbilical cord (Angol) ⇐ Gulisio Timea :: Köldökzsinór (Magyar)
Unattainable (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: Elérhetetlen (Magyar)
Under November skies (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Novemberi ég alatt (Magyar)
Under the sun (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: A Nap alatt (Magyar)
Unproductive hour (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Meddő órán (Magyar)
Unprotected (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: Védtelenül (Magyar)
Untitled (Angol) ⇐ Bessenyei Judit :: Cím nélkül (Magyar)
Untitled poem (Angol) ⇐ Szép Ernő :: Vers cím nélkül (Magyar)
up (Angol) ⇐ Márkus László :: föl (Magyar)
Upon the stream, the stream (Angol) ⇐ Vető Miklós :: A folyón, a folyón (Magyar)
Velvet (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Bársony (Magyar)
Venit summa dies… (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Venit summa dies... (Magyar)
Village wedding (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Falusi lakodalom (Magyar)
Voicelessly (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: Hangtalanul (Magyar)
Walls (Angol) ⇐ József Attila :: Falak (Magyar)
Wanted (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Kerestetik (Magyar)
Wasted years (Angol) ⇐ Rab Zsuzsa :: Elprédált évek (Magyar)
We were buffoons… (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Voltunk bohócok… (Magyar)
Wedding Feast at Tápé (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Tápai lagzi (Magyar)
Weeping neath the tree of life (Angol) ⇐ Ady Endre :: Sírás az Élet-fa alatt (Magyar)
What are you? (Angol) ⇐ Szilágyi György :: Hanyas vagy? (Magyar) [video]
What was her blondness like? (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Milyen volt… (Magyar) [video]
When I say I (Angol) ⇐ Eörsi István :: Ha ént mondok (Magyar)
When my dear one crossed the street (Angol) ⇐ József Attila :: Mikor az uccán átment a kedves (Magyar)
When our shadow does not lengthen (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: Amikor nem nő árnyékunk (Magyar)
When the world ended (Angol) ⇐ Bella István :: A világ végén (Magyar)
When they had closed my eyes (Angol) ⇐ Ady Endre :: Ha a szemem lefogták (Magyar)
When winter comes (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Ha jön a tél (Magyar)
Whence I came… (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Ahonnan jöttem... (Magyar)
Where'er we are (Angol) ⇐ Márkus László :: Lehetünk bárhol (Magyar)
Whilst... (2) (Angol) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Amíg... (Magyar)
White canvass (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Fehér vászon (Magyar)
White silences (Angol) ⇐ Csák Gyöngyi :: Fehér csöndek (Magyar)
(who are you / who am I) (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: (ki vagy/ok) (Magyar)
Who are you? (Angol) ⇐ Karádi Kázmér :: Ki vagy? (Magyar)
Widow in the tram (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Özvegy a villamosban (Magyar)
Wild West Europe (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Wild West Európa (Magyar)
Will you bless me with a smile... (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Áldasz-e mosollyal… (Magyar)
(window) (Angol) ⇐ Benő Attila :: (ablak) (Magyar)
Winter (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Tél (Magyar) [video]
Winter poem (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Téli vers (Magyar)
Winter road (Angol) ⇐ Baka István :: Téli út (Magyar)
Wintrified words (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Téliesített szavak (Magyar)
(Wish haiku from Burgas) (Angol) ⇐ Jász Attila :: (Burgaszi vágyhaiku) (Magyar)
With a green branch (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Kezemben zöld ág (Magyar)
With a pure heart (Angol) ⇐ József Attila :: Tiszta szívvel (Magyar)
With candid bitchiness (Angol) ⇐ Fabó Kinga :: Őszinte női rosszindulattal (Magyar)
With fingers spread far and wide (Angol) ⇐ Bella István :: Szanaszét széledt ujjaimmal (Magyar)
Wizard (Angol) ⇐ Rab Zsuzsa :: Varázsoló (Magyar)
Woodcutter (Angol) ⇐ József Attila :: Favágó (Magyar)
Words (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Szavak (Magyar)
Words on the slate (Angol) ⇐ Bella István :: Szavak a palatáblán (Magyar)
Worn wall mirror (Angol) ⇐ Jász Attila :: Kopott falitükör (Magyar)
Wound and knife (Angol) ⇐ Somlyó György :: Seb és kés (Magyar)
Wretched region (Angol) ⇐ Salamon Ernő :: Nyomorú tájék (Magyar)
Years, you remaining years… (Angol) ⇐ Arany János :: Évek, ti még jövendő évek (Magyar) [video]
Yin and Yang: A quote (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Jin és Jang: Idézet (Magyar)
You are so silly (Angol) ⇐ József Attila :: Olyan bolond vagy (Magyar)
You fell asleep on the train (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Elaludtál a vonaton (Magyar)
You force me to live life (Angol) ⇐ B. Kiss Tamás :: Élni kényszerítesz (Magyar)
You grew up here, (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Itt nőttél fel (Magyar)
You listen to my sick heart (Angol) ⇐ Ady Endre :: Beteg szívemet hallgatod (Magyar)
You're beautiful (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Szép vagy (Magyar)
You're everywhere (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Mindenütt ott vagy (Magyar)
You're my sole interest (Angol) ⇐ Faludy György :: Te érdekelsz csak (Magyar)
Young master at home (Angol) ⇐ Ady Endre :: Itthon az urfi (Magyar)
Your farness (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: Távolságod (Magyar)
Your hands I do believe (Angol) ⇐ Marsall László :: Kezednek elhiszem (Magyar)
Your warmth (Angol) ⇐ Ady Endre :: A te melegséged (Magyar)
Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap