Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Kányádi Sándor oldala, Magyar életrajz

Kányádi Sándor portréja
Kányádi Sándor
(1929–2018)

Életrajz

1929. május 10.-én született Nagygalambfalván (Hargita megye).

Apja Kányádi Miklós gazdálkodó.

Édesanyját, László Juliannát, korán elvesztette. (1940 karácsonyán halt meg.)

Az elemi iskola öt osztályát szülõfalujában végezte.

1941 és 1944 között a székelyudvarhelyi református kollégium diákja volt.

Az 1944-1945-ös tanévben az udvarhelyi Római Katolikus Fõgimnázium magántanulója.

1946-1950 között, ugyancsak Székelyudvarhelyen, elvégezte a Fémipari Középiskolát. 1950 nyarán jelent meg elsõ verse a bukaresti Ifjúmunkásban, majd a kolozsvári Utunk is közölte verseit.

1950 õszétõl él Kolozsvárt. Rövid ideig a Szentgyörgyi István Színmûvészeti Fõiskola hallgatója, 1951-1953 között az akkor Kolozsvárt megjelenõ Irodalmi Almanach szerkesztõje,

1953-ban néhány hónapig az Utunk szerkesztõségében dolgozott. Közben, a színinövendékként eltöltött félév után, átiratkozott a Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Karára.

1954-ben magyar irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. Hónapokig írásai tiszteletdíjából tartotta fenn magát.

1955-ben a Dolgozó Nõ szerkesztõje lett. Ugyanez évben jelent meg elsõ verseskötete: Virágzik a cseresznyefa (Állami Irodalmi és Mûvészeti Könyvkiadó, Bukarest).

1957-ben ugyanott napvilágot lát második verseskötete, Sirálytánc címmel.

1958-ban feleségül vette Tichy Mária Magdolnát.

1960-ban a három évvel korábban megindult Napsugár címû gyermeklap belsõ munkatársa lett, ahol nyugdíjaztatásáig dolgozott.

1961-ben jelent meg elsõ gyermekverskötete: Kicsi legény, nagy tarisznya (Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest).

Ugyanott, 1964-ben, a Napsugár-könyvek sorozatban a második, Fényes nap, nyári nap.

1962-ben megszületik elsõ fia, Sándor. 1964-ben megjelenik harmadik verseskötete: Harmat a csillagon (Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest). Elsõ fordításkötete: Nicolae Labis: Az õz halála (uo.).

1965-ben újabb versfordításokat tartalmazó kötete jelent meg: A.E. Baconsky: Néma pillanat (Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest). Ugyanebben az évben: Három bárány (gyermekversek, Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest).

1966: megjelenik lírájának felívelését jelzõ versgyûjteménye, a Kikapcsolódás (Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest).

1968-ban az Utunk-díjas Függõleges lovak lát napvilágot (Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest).

1969: Fából vaskarika (mese- és makámagyûjtemény); verseinek román nyelvû válogatása M. Grãmescu fordításában: Cai vertical (Editura pentru literatura, Buc.), megírta Kétszemélyes tragédia címû színmûvét.

1970-ben jelent meg Fától fáig címû gyûjteményes kötete (versek, 1955-1970; Kriterion Könyvkiadó, Bukarest), mely a következõ évben elnyerte az Irószövetség díját, 1972-ben második kiadásban is megjelent. A Legszebb versek sorozatban fordításában adták ki Nicolae Labis válogatott költeményeit (Albatrosz Könyvkiadó, Bukarest).

1971 András nevû második fia születésének éve. A szatmári színház bemutatta Ünnepek háza címû társadalmi drámáját.

1972-ben adta ki A bánatos királylány kútja (Kriterion, Bukarest) címû, újabb gyermekverseit, meséit, történeteit tartalmazó kötetét.

1974-ben a Legszebb versek sorozatban jelent meg válogatott verseinek kötete, Katona Ádám bevezetõjével (Albatrosz Könyvkiadó, Bukarest). Második kiadása 1977-ben.

1977: Egy kis madárka ül vala (Kriterion, Bukarest) - szász népköltés, kétnyelvû kiadás.

1978: Szürkület (Kriterion, Bukarest) - versek.

1979: Fekete-piros versek (Magvetõ, Bp.), Farkasûzõ furulya (Móra, Bp.) címû kötetei jelennek meg, valamint egy versfordításkötet; A. E. Baconsky: Önarckép az idõben (Európa, Bp.).

1980-ban újabb gyermekkönyve jelenik meg: Kenyérmadár. Versek, mesék, történetek. (Kriterion, Bukarest).

Az 1982-es év kötetei: Tavaszi tarisznya (gyermekversek, Móra, Bp.); egy fordításkötet, Ioan Alexandru: Szeplõtelen szerelem (Európa, Bp.) és egy románra fordított Kányádi-kötet, Monolog interior cu usa deschisã (Kriterion, Bukarest), Paul Drumaru átültetésében, Ioan Alexandru elõszavával.

1983: Virágon vett vitéz (Ion Creangã Könyvkiadó, Bukarest) - történetek gyermekeknek. Ugyanez a következõ évben a Móra Könyvkiadónál is megjelenik.

1984-ben Csoóri Sándorral együtt norvég nyelven jelenik meg egy versválogatása Sulyok Vince és Old Abramsen fordításában (Solum Forlag A/S, Oslo).

1985: Világlátott egérke (Móra, Bp.) - mesék; Tudor Arghezi: A világ szája (uo.) - versek gyermekeknek.

1986: Madármarasztaló (Kriterion, Bukarest) - gyermekversek.

1987-ben a Kriterionnál is megjelenik Ioan Alexandru válogatott verseinek fordítása, a Szeplõtelen szerelem.

1988-ban Baconsky verseinek fordítását adja ki a Kriterionnál (Önarckép az idõben).

1989 két jelentõs kötet megjelenésének éve: Sörény és koponya. Versek (Csokonai Könyvkiadó, Debrecen) és Erdélyi jiddis népköltés (Európa, Bp.) - kétnyelvû kiadás. Ugyanez évben adja ki a Héttorony Könyvkiadó Budapesten a Küküllõ-kalendárium címû gyermekverskötetét.

1990 januárjában nyugdíjba vonul. Az év könyve: Rainer Maria Rilke: Õsz - Herbst (Kriterion, Bukarest) - kétnyelvû kiadás és egy gyermekverskötet: Kinyílott az idõ (Képzõmûvészeti Kiadó, Bp.)

1991 Költögetõ (Századvég Kiadó, Bp.) - gyermekversek.

Hanglemezek:

1976: Táltos madár. Kislemez (Electrecord, Bukarest)

1980: Fekete-piros versek. Nagylemez (Electrecord, Bukarest)

1985: Táltos madár. Nagylemez. Illyés Kinga és a szerzõ elõadásában. (Hungaroton, Bp.)

1988: Kányádi Sándor verseit mondja. Nagylemez (Hungaroton, Bp.)

1989: Vannak vidékek. Verseit mondja Kányádi Sándor. Nagylemez. (Hungaroton, Bp.) - Az év hanglemeze.

1990: Világlátott egérke. Sinkovits Imre mondja. Két db nagylemez., (Hungaroton, Bp.)

1991: Volt egyszer, volt egy kis zsidó. Válogatás az erdélyi jiddis népköltésbõl. Elõadják: Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Sárközy Gergely és Tihanyi Szilvia. Kettõs nagylemez (Hungaroton, Bp.)

Irodalmi díjak:

1978: a Romániai Irószövetség költészeti díja

1986: Déry Tibor-díj (Bp.)

1989: az év magyar verseskönyve (Sörény és koponya) - Bp.

1990: SZOT-díj. - Bp.

1993: Kossuth-díj - Bp.

1995: Herder-díj - Bécs


 

Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap