Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Kosztolányi Dezső: Necrology (Halotti beszéd Angol nyelven)

Kosztolányi Dezső portréja

Halotti beszéd (Magyar)

Látjátok feleim, egyszerre meghalt

és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.

Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,

csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.

De nincs már.

Akár a föld.

Jaj, összedőlt

a kincstár.

 

Okuljatok mindannyian e példán.

Ilyen az ember. Egyedüli példány.

Nem élt belőle több és most sem él,

s mint fán se nő egyforma két levél,

a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

 

Nézzétek e főt, ez összeomló,

kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,

mely a kimondhatatlan ködbe vész

kővé meredve,

mint egy ereklye,

s rá ékírással van karcolva ritka,

egyetlen életének ősi titka.

 

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.

Mindenki tudta és hirdette: ő volt.

Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,

s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt

a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,

mint vízbe süllyedt templomok harangja

a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:

"Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék",

vagy bort ivott és boldogan meredt a

kezében égő, olcsó cigaretta

füstjére, és futott, telefonált,

és szőtte álmát, mint színes fonált:

a homlokán feltündökölt a jegy,

hogy milliók közt az egyetlenegy.

 

Keresheted őt, nem leled, hiába,

se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,

a múltba sem és a gazdag jövőben

akárki megszülethet már, csak ő nem.

Többé soha

nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.

Szegény a forgandó tündér szerencse,

hogy e csodát újólag megteremtse.

 

Édes barátaim, olyan ez éppen,

mint az az ember ottan a mesében.

Az élet egyszer csak őrája gondolt,

mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt...",

majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,

s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt... "

Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,

mint önmagának dermedt-néma szobra.

Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.

Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

 

1933Az idézet forrásahttp://mek.oszk.hu

Necrology (Angol)

See, brethren, all of a sudden he died.

He left us alone: he lied.

We knew him. Not grand or outstanding,

but filled our hearts, notwithstanding.

He is no more.

He is like earth.

Gone is a dearth

of treasure.

 

Learn ye all from this example.

Such is man: a unique sample.

No more like him. Not now or in the past,

no two leaves are in the same form cast.

All through time he will be lacking.

 

Look at this head, the collapsing

lovely eyes. Look at the hands here,

in remote haze they disappear,

stone-stiff

like a relic,

on which cuneiform wedges will bear

the ancient secret of his life so unique and rare.

 

Whoever he was: light and heat he was.

All knew and proclaimed: there he was.

The way he loved this or that meal.

His lips, on which now there is a seal

said, and as his voice on our ears did fall

we could hear the bells of sunken churches toll

deep down, and as he said recently,

'Son, I'd love some cheese presently,'

or he drank wine and happily stared

at the smoke of some cheap cigarette,

and he ran and made phone calls,

and wove dreams of all sorts,

on his forehead shone the sign:

of millions he's the only one.

 

Find him you will not, to no avail,

not in Asia or Cape Colony or here,

and not in the past either. And future's whim

will see many born, but him.

Never again

will his timid smile shine again.

The wheel of fortune so poor in turning

will never have this wonder returning.

 

See friends: all this so frail

like the man in the tale.

At one point life thought of him,

'Once upon a time there was him,'

then down came the heavens pounding,

no more of him - our sobs resounding.

Like a statue, stiff and numb he rests,

though once he struggled for the best.

No tears, no words: awaken him nothing can.

Once upon a time there lived a man.FeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://www.english-test.net

minimap