Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Marno János: Az első sírásó - PRÁGA

Marno  János portréja

Az első sírásó - PRÁGA (Magyar)

(5. Részlet az Második felvonásból)
 
Második felvonás
 
Prága
 
Lucifer
 
Ily hűvös estén a tűz jólesik,
bizony, bizony már jó régen melenget.
De azt hogyan magyarázzad el nekik,
hogy ki is alhat ám egy villanásra,
ha nem találnak fel rá új eget?
Hisz' perc múltán az újdonság varázsa,
érzik, blzony, hogy az is odalett.
Jó vagy rossz fát dobtál a parázsra,
egyik megfojt, a másik megéget,
mindegy is már, ha korod csak parázna
kíntól jajgat, vígságoktól béget.
 
(a máglyán égőhöz)
 
Hogyan, pajtás? mit nyöszörögsz te még?
Hogy semmi, de semmi bűnöd tényleg,
csupán hogy egyszer csak épp tenálad
unta el egymást kezdet és a vég?
Bölcsen nyögöd: kölcsönös utálat
elemek között -im' az emberség...
No, elég. Gazdám jön s vele a király.
 
Rudolf
 
Rosszat álmodtam, jó Kepler,
öcsém ült a trónon, míg én,
szégyen mondani, feküdtem
lábadnál, kígyó fejénél,
tűrvén szótlan, hogy ő fenyít.
Mit mond horoszkópom erről,
nézz utána, s ki ne kürtölj
ám az eredményből semmit.
 
Ádám
 
Máris, felség ! Habár az ég
titkai nékem távcsövön
nyilatkoznak sokkal elébb,
s akkor se legbensőjükből,
hová nem férhet földi ész.
 
Rudolf
 
Mert paraszt mód jár az eszed,
hogy becsaphasd urad, midőn
ravaszul csak araszra mérsz.
Csapszékén gyarapodott meg
szülőatyád is, anyádról,
a vén boszorkányról pedig
bölcsebb, ha nem ejtünk itt szót.
Azért hát sebesen számolj.
 
Lucifer
 
S némán főleg, mint, emlékezz
a Szfinx.
 
Szfinx
 
 Hallgatok.
 
Lucifer
No, hallod ?
Macska-matematikából
az fix, hogy nem származ bajod.
 
Ádám
 
Felség, hiszen fia vagyok !
 
Rudolf
 
Az Anyaszentegyházé l
 
Ádám
 
De...!
 
Lucifer
 
De bizony, deklasszálni fog
nyavalyás pór származásod,
hogy anyádból ügyet csinálsz.
 
Udvaronc 2.
 
Nézd, mint mereng a csillagász.
 
Udvaronc 3.
 
Szemén a szokásos hályog,
gyomrát érzi, vagy munkaláz
emészti, s szintúgy kóvályog,
mint akit szerelem tépáz.
 
Udvaronc 2.
 
Reménytelen.
 
Udvaronc 3.
 
Mint a bélgáz
ha megtiltja, hogr ellazulj.
 
Udvaronc 2.
 
Nevetséges egy házasság,
melyben a férj feszeng alul,
nem bírván hitvese rangját.
 
Udvaronc 3.
 
Ilyen frigy hogy egyáltalán
udvarunkban előfordul !
 
Éva
 
Min háborognak az urak?
 
Lucifer
 
Belháborúkról szavalnak.
 
Udvaronc 1.
 
Hogy nem élvezhetik, mint én,
bűbájos társaságodat.
 
Éva
 
Ugyan, eredj ! Férjem, szegény,
még meghallja s félreérti.
miket csak divatból mondasz.
 
Udvaronc 1.
 
Divat a csók?
 
Lucifer
 
Most éppen az.
Feltámasztja a halottat.
 
Éva
(együtt Luciferrel)
 
Ó, elhallgass!
Ő az éjt nappallá teszi,
és nappal számol, mint a vak.
 
Udvaroncok
Egy pályát tévesztett kakas,
Kepler János, te hóbortos
udvari matematikus szemed
nem szúrja ki Vénusz?
 
Éva
 
Ne bántsátok, hiszen beteg,
és munkája túl rengeteg.
 
Ádám
 
Te vagy az, szívem, Borbála?
Reggel utaznám anyámhoz,
engedjék őt szabadlábra,
ártatlanul ne fogják ott
tovább a Tolvaj-toronyba'.
 
Éva
Tehát igaz a szóbeszéd?
 
Lucifer
 
Melyik nem az?
 
Szfinx
Én hallgatok.
 
Udvaronc 2.
 
Füleljünk csak.
 
Ádám
 
Rágalmazók
vették szájukra a nevét.
 
Lucifer
 
Istenével egyik templom
egerét sem lakatod jól.
A vén Kata -  ízesebb név,
izélni- meg rágnivaló.
 
Ádám
 
És ellenük nem szól törvény
világosan, mely megszegné
kedvüket a hazugságtól.
 
Udvaronc 1.
 
Szép álmokat, szép Keplerné,
az éjszaka esőt ígér.
 
Udvaroncok
 
Szép álmokat, szép álmokat,
álnok szemed könnybe lábad,
lábad süllyed lassú sárba,
nem mind arany, ami sárga.
 
Lucifer
 
Satöbbi. A három lovag,
Úgy tűnik, négy felé szalad...
No de ez már másik regény.
Okuljunk az anyánk perén.
 
Ádám
 
Higyj nékem, édes Barbarám,
anyám kicsit tán hóbortos
de csak kik irígyek ma rám,
mert konyítok csillagokhoz,
fogják reá, hogy boszorkány,
s mert kétségkívül otthonos
ő a természet konyháján.
 
Éva
 
Bezzeg rám senki se irígy,
mióta hozzád tartozom.
Sajnálnak, amiért e frigy
lealázta nemes rangom.
Ruhám, ékem mind elavult,
szégyellem viselni őket,
Férfi, ki mégis udvarolt,
most, lám, az is visszarettent.
Boszorkány fia a férjem,
s hozzá e szó: Tolvaj-torony! –
 jaj, hogy ez fejembe férjen,
nincs olyan ég, se oly arany,
mely gyötrelmemért kárpótol.
 
Ádám
 
Borbála!
 
Lucifer
 
A báI az épp áll,
de a bora...?
 
Éva
 
Kiadásom
holnapra rendezd reggelig.
Hagyj pénzt a tonettasztalon.
 
Lucifer
 
S még mondják rá, hogy nincs szaga !
Leheli - s már megkívánom.
Usgyé, utána...!
 
Szfinx
 
Hallgatok.
 
Lucifer
 
Üssön téged is lovaggá,
kandúrom, ez az éjszaka !
 
Ádám
 
Hé, famulus!
 
Éva
 
Későre jár.
 
Ádám
 
Famulusom!
 
Lucifer
 
Nem érek rá !
Kanyart visz egy pásztoróra.
 
Ádám
 
Kancsó bort a tornácomra !
 
Lucifer
 
Nem árt nekünk se, úgy hiszem,
ha koccinthat magányával
a sikerünkre.
 
Éva
Részegen
lejáratja magát mindig,
aztán másnap ökrendezik. -
Azért vidd, csak siess vele !
 
Lucifer
 
Repülök le - s visszafele...!
 
Ádám
 
(Kepler bordala)
 
Légy veszteg, csillagász!
Az asszony méz, míg kérlel,
de édesebb a gyász,
ha fullánk tüze ér el...
Perzsel tüske Éden –
te mégis fázol?
Hozass bort Atyádtól !
 
Te kocsmaivadék!
Ürítsd a szót fenékig!
Mit számit divat, ék,
s a tudás, mely kialszik...
Perzsel tüske Éden –
te mégis fázol?
Hozass bort Atyádtól!
 
Gyászol a kripta ég.
Bolondot azzal járat
a fagy, ki rajta ég,
és hamvában se fárad...
Perzsel tüske Éden -
te mégis fázol?
Hozass bort Atyádtól !
 
Sápad a kéz, a láb,
a föld álmokat kerget de
hol fekszik anyád,
ott fogaddal fogsz kérget...
Perzsel tüske Éden –
 te mégis fázol?
Hozass bort Atyádtól !
 
Majd fogad is kihull –
deszka görcsétől a szeg.
Betű helyén egy ujj
mered rád: "Kövess, részeg!"
Körül tüske rétek,
torkod ne fázzon nyakalj
bort Atyádtól !
 
(a bordal közben)
 
Éva
Érzel?
 
Lucifer                           
 
Több ízben, mint ahány
csillag hányódik a pályán.
 
Éva
 
Mint a bogarak.
 
Lucifer
 
Keplered
akár.
 
Éva
 
János – bogár – egek!
 
Lucifer
 
S én mit jelentek?
 
Éva
 
Fénycsődör
vagy nekem.
 
Lucifer
 
Vagy tolvajtempód,
szerényebben.
 
Éva
 
A boszorkányt
nem szívelem.
 
Lucifer
 
Éppen azért!
A pert Keplerért folytatjuk.
 
Éva
 
Egyház ellen?
 
Lucifer
 
Körülbelül.
Házasságot törünk, tán nem?
 
Éva
 
Gyöngeségem, jaj, mily undok
kegyetlenséggel viszonzod !
 
Lucifer
 
Ne mondd! Végén még kiderül,
szintén érző lélek vagyok.
Megyek is, megnézem, jön-e
álom, emberi, szememre.
 
Lucifer
(Lucifer ki, a máglyához)
(a szénné égett eretnekhez)
 
Kiégtél, kiskomám?
Kár, hogy nem ismertelek.
De még nagyobb a kár,
amit varjú szól neked.
 
Nők
 
Kár érted, kár!
kár!
kár!
szél seprűzzön el,
faljon fel szemhatár,
az ész bűzt lehel.
 
Lucifer
 
Hess, hölgyeim, hess széjjelebb!
meg ne fulladjon a Mester
éjmámorában tőletek.
 
Ádám
 
Részeg vagyok, kétségtelen.
Lábam fellegútra tévedt,
fejem húzza nehéz talaj.
 
Cigányasszony
 
Anyád szelleme hív, fiam!
 
Lucifer
 
Avagy hűlt helye a Tolvaj-
toronyban – hogy ne csalódjunk,
ha fülünkre olvad a vaj.
 
Ádám
 
Ezt hogy érted, bajkeverő?
 
Lucifer
 
Sehogyse. Se tojás, se tyúk.
Kit öl szült, az megölhető.
 
Ádám
 
Anyám szelleme, te fattyú,
mondjad, hogyan került ide?!
 
Lucifer
 
Nem, dehogyis seprűboton.
Légmentesen zárt palackból
ittál, attól. Ez a titok
egyik nyitja. No és az én
emberséges álmom révén.
 
Ádám
 
És a többi?
 
Lucifer
 
Hálás kérdés,
halálról mely a figyelmet
széttereli. Ez itt egy szűz,
emez rima, amaz özvegy,
húsvérteli fogadósné.
 
Ádám
 
Hiszen szegény anyám is az !
 
Lucifer
 
Mármint rima? illetve szűz?
Csak helyére áll az igaz?!
 
Ádám
 
Gazfickó! csúfot űzöl ősz
anyámból, tudva bár, hogy őt
nem vétem össze senkivel?!
 
Lucifer
 
Fogadok, hogy vétesz télen!
Szikrázni fog csontod, velőd,
égbe hűtött szűzanyatej.
 
Ádám
 
Kezem alatt ég az évkönyv,
jövőre 'mint leszerződtem.
 
Kocsmárosné
 
Pelyhedzik a halál-szakáll.
 
Kéjnő
 
Macskát nyúznak rosszcsont kölykök.
 
Cigányasszony
 
Falkában a dög nyiákol.
 
Szfinx
 
Hallgatok.
 
Virágáruslány
 
Majd égőd fogytán
ébren tart a lázas nyirok.
 
Ádám
 
Főmunkámba temetkezem
majd – a Hold-Államról írok.
 
Költő
 
(a toronyból)
 
Szájzárat kapsz, János mester.
mire oda, lopva, eljutsz.
 
Lucifer
 
Ki szólt?!
 
Nők
 
Én nem
 
Lucifer
 
Jelek szerint
csak a torony jöhet szóba:
sírba néző hallgatáshoz
mint ima- s mint előszoba.
 
Ádám
 
Torkom kaparja szégyenem,
józanulok. Fogjál, kérlek.
 
Lucifer
 
Mint barátod, vagy mint foglár?
 
Ádám
(a hamuba hány)
 
Mint inasom, hím-boszorkány!
 
Nők
 
Kár! kár! kár!
kárba megy a tőke bor,
kifordul bél, békepor,
hamut szennyez a sugár,
nesze neked, tudós kor,
száraz tudat, bosszúszomj,
dől belőled s rád a sár,
kár! kár! kár!
 
Lucifer
(támogatja Ádámot)
 
Hess, hölgyeim, átöltözni!
Álmunk kevesli az epét,
mely e színben felszínre tört,
s mellyel egy múló rosszullét,
Isten mögött, ember előtt,
a lényeget ki nem törli.
Mutassuk meg, más közösség
mit visz végbe - tönkre előbb.
 FeltöltőBakó Mariann
KiadóHatár
Az idézet forrásaHatár 1995 Augusztus IV.( Új ) évfolyam 4.szám
Megjelenés ideje

Kérjen fordítást!

Ön itt és most kérheti, hogy valaki fordítsa le Önnek (és a világnak) ezt a művet is egy másik nyelvre. Mi eltároljuk a kérését és megmutatjuk mindenkinek, hátha valaki vágyat érez majd, hogy teljesítse azt. De nem ígérhetünk semmit sem ... Ha megadja az e-mail címét is, akkor azonnal értesítést küldünk Önnek, amint elkészült a fordítás.

NyelvKérések+1
Albán1
Belarusz1
Bolgár1
Katalán1
Cseh1
Dán1
Német1
Görög1
Angol1
Eszperantó1
Spanyol1
Észt1
Finn1
Francia1
Ír1
Galego1
Ógörög1
Horvát1
Örmény1
Izlandi1
Olasz1
Latin1
Luxemburgi1
Litván1
Lett1
Macedon1
Máltai1
Holland1
Norvég1
Provanszál1
Lengyel1
Portugál1
Román1
Orosz1
Szlovák1
Szlovén1
Szerb1
Svéd1
Török1
Ukrán1
Jiddis1

Kérek egy e-mailt, amikor elkészül a fordítás:


minimap