Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Tamkó Sirató Károly: Manifeste Dimensioniste (Dimenzionista Manifesztum Francia nyelven)

Tamkó Sirató Károly portréja

Dimenzionista Manifesztum (Magyar)

Korunk egyik élő és előrevezető művészet-akarata a dimenzionizmus. Öntudatlan kezdetei visszanyúlnak a kubizmusba és a futurizmusba. Kifejlesztéséhez azóta a modern civilizáció csaknem minden kultúrnépe hozzájárult.
Manifesztumunkban ennek a nagy és általános művészetmozgalomnak lényege és elmélete tudatosul.
A dimenzionizmus életre hívói egyrészt a modern szellem teljesen új tér-és időkon cepciója (geometriai, matematikai, fizikai kifejlődése Bolyaitól Einsteinen át napjainkban is folyik), másrészt korunk új technikai adottságai.
A fejlődés, ez a mindenen áttörő ösztön – az elavult formákat és a kizajlott lényegeket a kevésbé igényes művészek zsákmányául hagyva – az alkotó művészet úttörőit teljesen új területek felé indította el.
El kell fogadnunk, hogy a tér és az idő nem különböző kategóriák, egymással szemben álló abszolútumok, mint ezt régebben hitték és természetesnek tartották, hanem a nemeuklideszi koncepció értelmében: összefüggő dimenziók. Ezt a felfogást ösztönösen érezve vagy tudatosan magunkévá téve egyszerre eltűnnek előlünk a művészetek összes régi határai és válaszfalai.
Ez az új ideológia valóságos földrengést, földcsuszamlást idézett elő a művészetek régi rendszerében. – Az idetartozó művészi jelenségek összességét a „dimenzionizmus” szóval jelöljük meg. (A művészeteknek ezt a dimenzionista fejlődés-mozgását az „N+1” képlet fejezi ki, mely képlet művészeti vonatkozását a planizmusban fedeztük fel s általánosítottuk azután, hogy ezáltal korunk kaotikusnak látszó, rendszertelennek és megmagyarázhatatlannak tűnő művészet-jelenségeit a legegyszerűbb módon egyetlenegy közös törvényre vezessük vissza.)

ÚJ VILÁGÉRZÉSTŐL VEZETVE, A MŰVÉSZETEK EGY ÁLTALÁNOS ERJEDÉSBEN (A Művészetek egymásbahatolása) MOZGÁSBA JÖTTEK ÉS MINDEGYIK EGY ÚJABB DIMENZIÓT SZÍVOTT FEL MAGÁBA, MINDEGYIK ÚJ KIFEJEZÉSFORMÁT TALÁLT A +1 DIMENZIÓ IRÁNYÁBAN, MEGVALÓSÍTVA A LEGSÚLYOSABB SZELLEMI KÖVETKEZMÉNYEIT ENNEK AZ ALAPVETŐ VÁLTOZÁSNAK.

A dimenzionista tendencia parancsa volt, hogy:

I. …az Irodalom kilépjen a vonalból és behatoljon a síkba:Kalligramok. Tipogramok.        Planizmus.(Preplanizmus)                Villanyversek.
II. … a Festészet kilépjen a síkból és behatoljon a térbe:Festészet a térben.                KonstruktivizmusSzürrealista tárgyak.             Térkonstrukciók.Többanyagú kompozíciók.
III.… a Szobrászat kilépjen a zárt, mozdulatlan formákból, hogy meghódítsa a művészeti kifejezés számára a négydimenziós Minkowski-féle teret.
Mindenekelőtt az úgynevezett „telt szobrászat” felhasadt, és bevezetve önmagába a belső terek szobrászilag kialakított üregeit, majd a mozgást, így fejlődik:
Üreges szobrászat.
Nyitott szobrászat.
Mozgó szobrászat.
Mozgás-szobrászat.

S ezután fog kialakulni még egy teljesen új művészet: a Kozmikus Művészet (A Szobrászat Vaporizálása). A négydimenziós, eddig abszolút üres térnek a művészet általi meghódítása. E művészet alapja az anyag nem szilárd, hanem gáznemű állapota. Az ember ahelyett, hogy kívülről nézné a műtárgyat, maga lesz központja és alanya a műalkotásnak, mely az emberre mint öt érzékszervű alanyra összpontosított érzékszervi hatásokból áll egy zárt és teljesen uralt kozmikus térben.

Íme legrövidebben összefoglalva a dimenzionizmus lényege. Deduktív a múlt felé. Induktív a jövő felé. Élő a jelenben.

Charles Sirato

Párizs, 1936.

A Dimenzionista Manifesztumot a következő művészek írták alá, illetőleg csatlakoztak hozzá:

Hans Arp, Pierre Albert-Birot, Camille Bryen, Robert Delaunay, Cesar Domela, Marcel Duchamp, Vaszilij Kandinszkij, Frederick Kann, Ervand Kotchar, Nina Negri, Mario Nissim, Francis Picabia, Enrico Prampolini, Prinner, Siri Rathsman, Charles Sirato, Sonia Delaunay-Terk, Sophie Taeuber-Arp, Ben Nicholson (London), Alexander Calder (New York), Vincent Huidobro (Santiago de Chile), Kakabadze (Tbiliszi), Kobro (Varsó), Joan Miró (Barcelona), Moholy-Nagy László (London), António Pedro (Lisszabon)FeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://www.artpool.hu

Manifeste Dimensioniste (Francia)

Le dimensonisme est un mouvement général des arts, commencé inconsciemment par le cubisme et le futurisme, — élaboré et développé depuis continuellement par tous les peuples de la civilisation occidentale.
Aujourd’hui l’essence et la théorie de ce grand mouvement éclatent avec une évidence absolue.
A l’origine du dimensionisme se situent également les nouvelles idées d’espacetemps de l’esprit européen (répandues plus particulièrement par les théories d’Einstein ) — ainsi que les récentes données techniques de notre époque.
Le besoin absolu d’évoluer — instinct irréductible — qui fait que les formes mortes et les essences expirées sont devenues la proie des seuls dilettantes, oblige les avant-gardes à marcher vers L’inconnu.
Nous sommes obligés d’admettre — contrairement à la thèse classique — que I’Espace  et  le Temps ne sont plus des catégories différentes, mais suivant la conception noneuclidienne : des dimensions cohérentes, et ainsi toutes les anciennes limites et frontières des arts  d i s p a r a i s s e n t . Cette nouvelle idéologie a provoqué un véritable séisme et ensuite un glissement de terrain dans le système conventionnel des arts. L’ensemble de ces phénomènes, nous le désignons par le terme : « DIMENSIONISME ».

/ Tendance ou Principe du Dimensionisme. Formule : « N+1 ».  ( Formule découverte dans la théorie du Planisme et généralisée ensuite, en réduisant sur une loi commune les manifestations apparemment les plus chaotiques et inexplicables de notre époque d’art. ) /

ANIMES PAR UNE NOUVELLE CONCEPTION DU MONDE, LES ARTS, DANS UNE FERMENTATION COLLECTIVE ( Interpénétration des Arts ) SE SONT MIS EN MOUVEMENT ET CHACUN D’EUX A EVOLUE AVEC UNE DIMENSION NOUVELLE. CHACUN D’EUX A TROUVE UNE FORME D’EXPRESSION INHERENTE A LA DIMENSION SUPPLEMENTAIRE, OBJECTIVANT LES LOURDES CONSEQUENCES SPIRITUELLES DE CE CHANGEMENT FONDAMENTAL. 

Ainsi la tendance dimensioniste a contraint:

I. ....  la  L i t t é r a t u r e à sotrir de la ligne et à passer dans le plan.          Calligrammes. Typogrammes. P l a n i s m e .          ( préplanisme ) Poèmes Electriques.

II. .... la P e i n t u r e à quitter le plan et à occuper l’espace.          Peinture dans l’espace « Konstruktivisme »         Constructions Spatiales.          Compositions Poly-matérielles.

III. .... la S c u l p t u r e à abandonner l’espace fermé, immobile et mort,c’est-à-dire l’espace à trois dimensions d’Euclide, — pour asservir à l’expression artistiquel’espace à quatre dimensions de Minkovsky.D’abord la sculpture « pleine »  ( sculpture classique  ) s’éventra et en introdusiant en ellemême le manque sculpté  et calculé de l’espace intérieur – et puis le mouvement — se transforme en:
   Sculpture Creuse.   
   Sculpture Ouverte.   
   Sculpture Mobile.
   Objets Motorisés.

Ensuite doit venir la création d’un art absolument nouveau: L’Art Cosmique.( Vaporisation de la Sculpture, Théâtre Synos-Sens dénominations provisoires ) . La conquête totale par l’art de l’espace à quatre dimensions / un « Vacuum Artis » jusqu’ici / . La matière rigide est abolie et remplacée par les matériaux gazéifiés. L’homme au lieu de regarder des objets d’art, devient lui-même le centre et le sujet de la création et la création consiste en des effets sensoriels dirigés dans un espace cosmique fermé.

Voilà dans son texte le plus restreint le principe du dimensionisme. Déductif vers le passé. Inductif vers le futur. Vivant pour le présent.

Charles Sirato

Paris, 1936

BEN NICHOLSON ( Londres ),  ALEXANDE CALDER ( New-York ) , VINCENTHUIDOBRO ( Santiago du Chili ) , K AK ABADZE ( Tiflis ) , KOBRO ( Varsovie ),JOAN MIRO ( Barcelone ) , LADISLAS MOHOLY-NAGY ( Londres ) , ANTONIO PEDRO ( Lisbonne ) .  HANS ARP - PIERRE  ALBERT-BIROT – CAMILLE BRYEN - ROBERT DELAUNAY - CESAR DOMELA - MARCEL DUCHAMP - WASSILY KANDINSKY - FREDERICK KANN - ERVAND KOTCHAR – NINA NEGRI - MARIO NISSIM - FRANCIS PICABIA - ENRICO PRAMPOLINI - PRINNER - SIRI RATHSMAN - CHARLES SIRATO - SONIA DELAUNAY - TAEUBER-ARP.FeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://www.artpool.hu

minimap