Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Labiş, Nicolae: Az őz kimúlása (Moartea căprioarei Magyar nyelven)

Labiş, Nicolae portréja

Moartea căprioarei (Román)

Seceta a ucis orice boare de vânt.

Soarele s-a topit şi a curs pe pământ.

A rămas cerul fierbinte şi gol.

Ciuturile scot din fântână nămol.

Peste păduri tot mai des focuri, focuri

Dansează sălbatice, satanice jocuri.

 

Mă iau după tata la deal printre târşuri,

Şi brazii mă zgârie, răi şi uscaţi.

Pornim amândoi vânătoarea de capre,

Vânătoarea foametei în munţii Carpaţi.

 

Setea mă năruie. Fierbe pe piatră

Firul de apă prelins din cişmea.

Tâmpla apasă pe umăr. Păşesc ca pe-o altă

Planetă, imensă, străină şi grea.

 

Aşteptăm într-un loc unde încă mai sună,

Din strunele undelor line, izvoarele.

Când va scăpăta soarele, când va licări luna,

Aici vor veni în şirag să se-adape

Una câte una căprioarele.

 

Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să tac.

Ameţitoare apă, ce limpede te clatini!

Mă simt legat prin sete de vietatea care va muri

La ceas oprit de lege şi de datini.

 

Cu foşnet veştejit răsuflă valea.

Ce-ngrozitoare înserare pluteşte-n univers!

Pe zare curge sânge şi pieptul mi-i roşu, de parcă

Mâinile pline de sânge pe piept mi le-am şters.

 

Ca pe-un altar ard ferigi cu flăcări vineţii,

Şi stelele uimite clipiră printre ele.

Vai, cum aş vrea să nu mai vii, să nu mai vii,

Frumoasă jertfă a pădurii mele!

 

Ea s-arătă săltând şi se opri

Privind în jur c-un fel de teamă,

Şi nările-i subţiri înfiorară apa

Cu cercuri lunecoase de aramă.

 

Sticlea în ochii-i umezi ceva nelămurit,

Ştiam că va muri şi c-o s-o doară.

Mi se părea că retrăiesc un mit

Cu fata prefăcută-n căprioară.

 

De sus, lumina palidă, lunară,

Cernea pe blana-i caldă flori stinse de cireş.

Vai, cum doream ca pentru-ntâia oară

Bătaia puştii tatii să dea greş!

 

Dar văile vuiră. Căzută în genunchi,

Îşi ridicase capul, îl clătină spre stele,

Îl prăvăli apoi, stârnind pe apă

Fugare roiuri negre de mărgele.

 

O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri,

Şi viaţa căprioarei spre zările târzii

Zburase lin, cu ţipăt, ca păsările toamna

Când lasă cuiburi sure şi pustii.

 

Împleticit m-am dus şi i-am închis

Ochii umbroşi, trist străjuiţi de coarne,

Şi-am tresărit tăcut şi alb când tata

Mi-a şuierat cu bucurie: - Avem carne!

 

Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să beau.

Ameţitoare apă, ce-ntunecat te clatini!

Mă simt legat prin sete de vietatea care a murit

La ceas oprit de lege şi de datini...

 

Dar legea ni-i deşartă şi străină

Când viaţa-n noi cu greu se mai anină,

Iar datina şi mila sunt deşarte,

Când soru-mea-i flămândă, bolnavă şi pe moarte.

 

Pe-o nară puşca tatii scoate fum.

Vai fără vânt aleargă frunzarele duium!

Înalţă tata foc înfricoşat.

Vai, cât de mult pădurea s-a schimbat!

 

Din ierburi prind în mâini fără să ştiu

Un clopoţel cu clinchet argintiu...

De pe frigare tata scoate-n unghii

Inima căprioarei şi rărunchii.

 

Ce-i inimă? Mi-i foame! Vreau să trăiesc, şi-aş vrea...

Tu, iartă-mă, fecioară - tu, căprioara mea!

Mi-i somn. Ce nalt îi focul! Şi codrul, ce adânc!

Plâng. Ce gândeşte tata? Mănânc şi plâng. Mănânc!FeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://7torony.hu/content.php?c=35503

Az őz kimúlása (Magyar)

Az aszály megölt minden fuvallatot.

Elolvadt a nap és a földre csorgott.

Az ég lángoló maradt és pőre.

Csak iszapra lelnek a kutakban az őzek.

Az erdőkben gyakoriak a tüzek, a tüzek

Vadóc, ördögi táncokat űznek.

 

Apámmal megyek a domboldali bokrosba,

Karcolnak a fenyők, szárazak és torzak.

Elindítjuk ketten az őzvadászatot,

Az éhségvadászatot a Kárpátokban.

 

A szomjúság ledönt. Egy erecske

Forr a kövön, mely a kútból szivárog.

Érzem a lüktető halántékom. Egy idegen,

Hatalmas és nehéz bolygón járok.

 

Ott várakozunk, ahol még a források

Lágyabb hullámok húrjain zizzennek.

Mikor lenyugszik a nap s a hold pislákol,

Szomjukat oltani sorban idejönnek

Egymást követve az őzek.

 

Szólok apámnak, hogy szomjazom s inti hallgassak.

Milyen átlátszóan ringsz, szédítő víz!

Szomjammal kötődök a lényhez, mely elvész

Egy órában, mit törvény és hagyomány rögzít.

 

Fonnyadt zizegéssel sóhajt a völgy.

A mindenségben, mily rémítő este lebeg!

A láthatár vérzik s a mellem piros, mintha

Ide törültem volna meg véres kezemet.

 

Mint oltáron, harasztok égése lila lángeső,

S köztük a megdöbbent csillagok pislognak.

Jaj, mennyire szeretném, hogy ne jöjj, hogy ne jöjj,

Erdőm gyönyörű feláldozottja!

 

Szökdelve jön és megáll,

Körülnéz némi félelemmel,

És vékony orrcimpái borzolják a vizet

Körökben, rezes lebegéssel.

 

Nedves szemeiben valami homály fénylett,

Tudtam, hogy fájni fog neki és kimúlik.

Úgy tűnt, hogy egy mítoszt újra átélek

A lánnyal, aki őzzé válik.

 

Fentről a sápadt hold megvilágít

Meleg bundáján egy fonnyadt cseresznyevirágot.

Jaj, szívem mit először annyira áhít,

Hogy apám puskája ne találjon!

 

De a völgyek visszhangoztak. Térdre esve,

Felemelte fejét, megrázta a csillagokra,

Majd leejtette, gerjesztve a vízen

Múló, fekete gyöngyrajokat.

 

Az ágak közül egy kék madár röppent fel,

S az őz élete elszállt szelíden,

Sikollyal, késő égtájak felé, mint madarak ősszel,

Mikor szürkén és üresen hagyják itt a fészkeiket.

 

Odamentem botladozva és lecsuktam

Homályos szemeit, melyeket agancsa védett búsan,

És némán, sápadtan riadtam fel, mikor apám

Boldogan kiáltott felém: - Van húsunk!

 

Szólok apámnak, hogy szomjazom s inti igyak.

Milyen zavarosan ringsz, szédítő víz!

Szomjammal kötődök a lényhez, mely elveszett

Egy órában, mit törvény és hagyomány rögzít...

 

De a törvény üres és idegen nekünk,

Mikor az élet alig szusszan bennünk,

A hagyomány és sajnálat is üresnek hangzik,

Amikor éhes húgom beteg és haldoklik.

 

Egyik csövén apám puskája még füstöl.

Jaj, szél nélkül menekül a lomb tömegestől!

Apám félelmetes tüzet rakott.

Jaj, az erdő mennyire megváltozott!

 

A füvekből, tudtom nélkül, kezembe maradt

Egy ezüstösen csilingelő kányaharang...

Apám a nyárson a körmeivel kiveszi

Az őz szívét és belső részeit.

 

Mi van szív? Éhes vagyok! Élni szeretnék, és akarom...

Hogy te nekem megbocsáss, te, vétlen őzbakom!

Álmos vagyok. Mily magas a tűz! S az erdő oly messze!

Sírok! Mit gondol apám? Eszek és sírok. Eszek!FeltöltőP. T.
Az idézet forrásaCs. E.

minimap