Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Urmuz : Emil Gayk

Urmuz  portréja

Emil Gayk (Román)

Gayk este singurul civil care poartă pe umărul drept un susținător de armă. El are gâtul totdeauna supt și moralul foarte ridicat. Nu poate fi ostil multă vreme cuiva, dar din privirea-i piezișe, din direcțiunea ce ia uneori nasul său ascuțit, precum și din împrejurarea că este aproape în permanență ciupit de vărsat și cu unghiile netăiate, îți face impresia că este în tot momentul gata să sară pe tine pentru a te ciuguli.

Ascuțit bine la ambele capete și încovoiat ca un arc, Gayk stă totdeauna puțin aplecat înainte, astfel că poate ușor domina împrejurimile. Ține să fie bine pregătit pentru orice eventualitate, și de aceea doarme numai în frac și mănuși albe, păstrând ascunse sub pernă o notă diplomatică, o cantitate respectabilă de pesmeți și… o mitralieră.

În timpul zilei, Gayk nu poate suferi altă îmbrăcăminte decât o perdeluță cu brizbrizuri, una în față și alta în spate, și cari se pot foarte ușor da în lături de oricine cu permisiunea sa.

Timpul și-l petrece înotând continuu 23 de ore, însă numai în direcțiunea nord-sud, de teamă de a nu ieși din neutralitate. În ora liberă ce-i mai rămâne se inspiră de la muze cu bocanci.

A reușit în curând să ne dea o nouă îndrumare în politica noastră externă, emițând cel dintâi și cu multă autoritate părerea că trebuie să luăm pe transilvăneni fără Transilvania; susține însă că trebuie cu orice preț să obținem prin intervenția Vaticanului Năsăudul cu trei kilometri, kilometri situați nu însă împrejur, ci aliniați unul lângă altul, în lungime alături de oraș și cu direcția spre ducatul de Luxemburg, ca semn de admonestare pentru că a permis să i se violeze neutralitatea de armatele germane.

Gayk nu are copii. A adoptat însă pe când era încă elev în gimnaziu pe o nepoată a sa, în momentul când aceasta lucra la gherghef. Nu s-a dat înapoi de la nici un sacrificiu pentru a-i da o educație aleasă – având grijă să-i trimită în fiecare zi, la institutul unde o internase, câte un chelner care să o roage din partea sa să se spele în fiecare sâmbătă pe cap și să-și formeze neapărat o cultură generală.

Foarte sârguitoare și conștiincioasă, această nepoată a sa ajunge în scurt timp la maturitate și, observând într-una din zile că a reușit să dobândească o cultură generală, a cerut iubitului său unchi să o libereze din pension și să fie acasă la câmp… Încurajată că a fost atât de ușor satisfăcută, ea nu pregetă mai târziu să ceară să i se garanteze și accesul la mare. Gayk atunci, drept orice răspuns, sări brusc asupra ei și o ciuguli de nenumărate ori; ceea ce-dânsa găsind că i s-a făcut contra oricărui uz internațional și fără nici un aviz prealabil, se consideră în stare de război, război care îi ținură angajați mai mult ca trei ani de zile și pe un front de aproape de șapte sute de kilometri. Amândoi luptară având hrana în bani și cu foarte mult eroism, însă în cele din urmă Gayk, fiind avansat mareșal pe câmpul de luptă și negăsind acolo nici un ceaprazar militar pentru a-și pune galoanele noului său grad, renunță de a se mai bate și ceru pace. Aceasta conveni de altfel de minune și nepoatei sale, care tocmai atunci căpătase un furuncul și căreia, rămasă cu retragerea tăiată, nu i se mai trimitea de neutri nici fasole, nici benzină.

Primul schimb de prizoneri îl făcură la casa Teatrului de operațiuni, obținând pentru el prețuri modeste. După aceea conveniră să încheie o pace rușinoasă. Gayk își luă angajamentul să renunțe pentru totdeauna de a mai ciuguli pe cineva, mărginindu-se de aci înainte numai la câte o litră de grăunțe ce se obliga nepoata să-i aducă zilnic sub garanția și controlul Marilor Puteri; iar nepoata sa obținu în sfârșit o fășie lată de doi centimetri până la mare, însă fără dreptul de a se dispensa de pantaloni de baie. Totuși, în cele din urmă, amândoi rămaseră pe deplin satisfăcuți, căci o clauză secretă a tratatului le dădea dreptul să-și poată ridica fiecare pe viitor cât va putea mai sus moralul.FeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://ro.wikisource.org

Gayk (Magyar)

Gayk az egyetlen civil, aki puskaszíjfenntartó váll-lapot visel jobboldalt. Gégéje szünetlenül lelocsolva, nemkülönben állandóan fölülemelkedett a hangulata. Ellenségeskedést hosszasan senkivel sem tud ápolni, de sanda pillantásával, abból az irányból, amelyet esetenként vesz fel hegyes orra, valamint ama körülmény miatt, hogy arca mindig himlőhelyes, körmei pedig nyesetlenek, olyan benyomást kelt, mintha, hogy összevissza csipkedjen, bármikor kész lenne reánk vetni magát.

A két végletén alaposan kihegyezett Gayk, görbén, mint egy félkörív, mindig némileg előrehajlottan áll meg, oly módon, hogy erőltetés nélkül tarthassa ellenőrzése alatt környékét. Résen van, hogy bármilyen eshetőségre készenlétben találja önmagát, e célból kizárólag frakkban és glasszékesztyűben alszik, párnája alatt pedig diplomáciai jegyzéket, tekintélyes mennyiségű prézlit, meg… egy gépfegyvert rejteget.

Nappal nem tűr magán egyéb ruházatot, mint azt az elől-hátul alig-át-nem-tetsző alig-függönyt, amit engedélyével bárki könnyedén félrelibbenthet.

Félelmében, nehogy-nehogy feladja semlegességét, azzal múlatja idejét, hogy a nap 23 óráját kizárólag észak-déli irányban ússza át. Fennmaradt szabad idejében bakancsos múzsáktól szerzi be sugallatait.

Újabban annak a felfogásának a közzétételével sikerült még fokozottabb tekintélyre szert tennie, sőt elsőül új irányt kiszabnia külpolitikánknak, hogy … az erdélyieket Erdély nélkül kell fölfognunk; fenntartotta ellenben álláspontját, amely szerint a Vatikán beavatkozását igénybe véve, Naszódot három kilométernyi mélységben, bármely áron el kell foglalnunk, a három kilométer viszont nem a kerület átmérőjeként értendő, hanem hosszant, a város mellett egymással párhuzamosan felsorakoztatva, mégpedig Luxemburg irányában, megrovásunk kifejezéséül, amiért a hercegség hozzájárult, hogy a német hadsereg megsértse semlegességi státusát.

Gayk gyermektelen. De még gimnazista korában, abban a pillanatban fogadta örökbe egyik unokahúgát, amidőn az épp a hím(nem)zőrámája fölé hajolva serénykedett. Hogy a hajadont Gayk kiváló nevelésben részesíthesse, semminemű áldozattól vissza nem hőkölt – gondja volt rá, hogy a felsőleányintézetbe, amelyikbe beíratta, naponta elszalasszon egy-egy pincért, tolmácsolni esengését, a kisasszony mosson hajat minden szombatnap, és tegyen szert feltétlenül általános műveltségre.

Alig némi idő múltán ez a roppant mód szorgalmas és lelkiismeretes unokahúg megérett, és mert egy szép napon felfedezte magában az általános műveltséget, amelyre szert tett, meginstálta szeretett bácsikáját, mentené ki a leányintézetből, hadd múlassa idejét honn, az ugaron… A húgocska, hogy ez úton oly könnyedén kielégült, felbátorodván, később nem habozott bácsikájától biztosítékokat követelni a tengerre irányuló szabad kijáratot illetően. Gayk akkor mindenféle-fajta nyelvelés helyett meglepetésszerűen rávetette magát a hajadonra, és összevissza csipkedte őtet; ami miatt, mivel az unokahúg úgy vélekedett, hogy ez az erőszakoskodás minden nemű nemzetközi szokásnak égbekiáltóan ellentmond, és mert mindez előzetes bejelentés nélkül történt, ahogyan történt, hadiállapotosnak minősítette magát, ami, a közel hétszáz kilométer hosszúságú arcvonalon, három esztendejét vette igénybe. Minthogy mind-a-ketten támpénzzel rendelkeztek, nagyon-nagyon-nagy hősiességgel csatáztanak, ám végül is, mivel a harc mezején Gaykot tábornaggyá léptették elé, és nem lelt ott a helyszínen katonai paszományosra, aki felvarrná új rendfokozata rangjelzéseit, lemondott a harc folytatásáról, és békéért folyamodott. Ami egyébként megfelelt az unokahúg érdekeinek, mert épp akkor furunkulus ütött ki rajta, sőt elvágták a visszavonulása útját is, és tetejébe a semlegesek többé se fuszulykát, se benzint nem szállíthattak neki.

A hadifoglyok kicserélésére, igen alacsony árfolyamon a Hadműveleti Színtér jegypénztáránál került sor. A magas felek azután kiegyeztek és megkötötték a szégyenletes békét. Gayk kötelezettséget vállalt, hogy lemond mindörökkön-örökre bárkinek az összevissza csipkedéséről, s ezentúl mindössze fél fontnyi szemesbúza átvételére szorítkozik, aminek a naponkénti szállítására az unokahúg a nagyhatalmak szavatolásával vállalt kötelezettséget, s így, végre elnyerte a 2 centiméter széles közlekedősávot a tengerig, ezzel szemben azonban megfosztatott ama jogának gyakorlásától, hogy fürdéskor nélkülözze bugyiját. A nagybácsi és az unokahúg végül mégiscsak maradéktalanul kibékült, a szerződés egy titkos záradéka ugyanis felhatalmazta a magas feleket, hogy a jövőben oly mértékben javíthassák erkölcsüket, amilyen mértékben ez kívánatos és lehetséges.FeltöltőP. T.
Az idézet forrásaM. J.

minimap