Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Urmuz : Ismaïl és Turnavitu (Ismaïl și Turnavitu Magyar nyelven)

Urmuz  portréja

Ismaïl și Turnavitu (Román)

Ismaïl este compus din ochi, favoriți și rochie și se găsește astăzi cu foarte mare greutate. Înainte vreme creștea și în Grădina Botanică, iar mai târziu, grație progresului științei moderne, s-a reușit să se fabrice unul pe cale chimică, prin syntheză.

Ismaïl nu umblă niciodată singur. Poate fi găsit însă pe la ora 5 ½ dimineața, rătăcind în zig-zag pe strada Arionoaiei, însoțit fiind de un viezure de care se află strâns legat cu un odgon de vapor și pe care în timpul nopții îl mănâncă crud și viu, după ce mai întâi i-a rupt urechile și a stors pe el puțină lămâie… Alți viezuri mai cultivă Ismaïl în o pepinieră situată în fundul unei gropi din Dobrogea, unde îi întreține până au împlinit vârsta de 16 ani și au căpătat forme mai pline, când, la adăpost de orice răspundere penală, îi necinstește rând pe rând și fără pic de mustrare de cuget.

Cea mai mare parte din an, Ismaïl nu se știe unde locuiește. Se crede că stă conservat într-un borcan situat în podul locuinței iubitului său tată, un bătrân simpatic cu nasul tras la presă și împrejmuit cu un mic gard de nuiele. Acesta, din prea multă dragoste părintească, se zice că îl ține astfel sechestrat pentru a-l feri de pișcăturile albinelor și de corupția moravurilor noastre electorale. Totuși, Ismaïl reușește să scape de acolo câte trei luni pe an, în timpul iernii, când cea mai mare plăcere a lui este să se îmbrace cu o rochie de gală, făcută din stofă de macat de pat cu flori mari cărămizii și apoi să se agațe de grinzi pe la diferite binale, în ziua când se serbează tencuitul, cu scopul unic de a fi oferit de proprietar ca recompensă și împărțit la lucrători… În acest mod speră el că va contribui într-o însemnată măsură la rezolvarea chestiunii muncitorești… Ismaïl primește și audiențe, însă numai în vârful dealului de lângă pepiniera cu viezuri. Sute de solicitatori de posturi, ajutoare bănești și lemne sunt mai întâi introduși sub un abat-jour enorm, unde sunt obligați să clocească fiecare câte 4 ouă. Sunt apoi suiți în câte un vagonet de gunoi de-al primăriei și cărați cu o iuțeală vertiginoasă până sus la Ismaïl, de către un prieten al acestuia, care îi servă și de salam, numit Turnavitu, personaj ciudat, care, în timpul ascensiunii, are urâtul obicei de a cere solicitatorilor să i se promită corespondență amoroasă, contrar amenință cu răsturnarea.

Turnavitu nu a fost multă vreme decât un simplu ventilator pe la diferite cafenele murdare, grecești, de pe strada Covaci și Gabroveni. Nemaiputând suporta mirosul ce era silit să aspire acolo, Turnavitu făcu mai multă vreme politică și reuși astfel să fie numit ventilator de stat, anume la bucătăria postului de pompieri ˝Radu-Vodă”.

La o serată dansantă făcu cunoștință lui Ismaïl. Expunându-i acestuia mizera situație în care a ajuns din cauza atâtor învârtituri, Ismaïl, inimă caritabilă, îl luă sub protecțiunea sa. I se promise să i se servească de îndată câte 50 de bani pe zi și tain, cu singura obligațiune pentru Turnavitu de a-i servi de șambelan la viezuri; asemenea, să-i iasă înainte, în fiecare dimineață, pe strada Arionoaiei și, prefăcându-se că nu-l observă, să calce viezurele pe coadă spre a-i cere apoi mii de scuze pentru neatenție, iar pe Ismaïl să-l măgulească pe rochie cu un pămătuf muiat în ulei de rapiță, urându-i prosperitate și fericire…

Tot spre a place bunului său prieten și protector, Turnavitu ia o dată pe an formă de bidon, iar dacă este umplut cu gaz până sus, întreprinde o călătorie îndepărtată, de obicei la insulele Majorca și Minorca: mai toate aceste călătorii se compun din dus, din spânzurarea unei șopârle de clanța ușii Căpităniei portului și apoi reîntoarcerea în patrie…

În una din aceste călătorii, Turnavitu, contractând un guturai nesuferit, molipsi la înapoiere, în așa hal, pe toți viezurii, încât, din cauza deselor lor strănuturi Ismaïl nu îi mai putea avea la discreție oricum. Fu imediat concediat din serviciu.

Fire afară din cale sensibilă și neputând suporta o atare umilință, disperat, Turnavitu își puse atunci în aplicare funestul plan al sinuciderii, după ce avu însă mai întâi grijă să își scoată cei patru dinți canini din gură…

Înainte de moarte se răzbună grozav pe Ismaïl, căci, punând să i se fure acestuia toate rochiile, cu gaz dintr-însul le dădu foc pe-un maidan. Redus astfel la mizerabila situație de a rămâne compus numai din ochi și favoriți, Ismaïl abia mai avu puterea să se târască până la marginea pepinierei cu viezuri; acolo căzu el în stare de decrepitudine și în această stare a rămas și până în ziua de azi.FeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://ro.wikisource.org

Ismaïl és Turnavitu (Magyar)

Szem, barkó, szoknya. Ebből áll össze, íme, a manapság meglehetős ritkaság számba menő Ismaïl. Hajdanidőtt efféle megtermett a Füvészkertben is. Ámde, hála a korszerű tudományoknak, sikerült újabban egy példányát vegyi szünthészisz révén is előállítani.

Ismaïl sohasem közlekedik egyedül. Találkozhatunk vele 5 óra 30 perckor, amikor is kacskaringózva bolyong az Arionjuh nevezetű utcán, egy borz kíséretében, akihez szoros hajókötelék fűzi, és akit éj idején, miután előbb letépte fülét, és némi citromlével permetezte, nyersen és elevenen bekebelez... Más borzakat is nevel még dobrudzsai tenyésztelepén, egy gödörben, ahol addig táplálja őket, amíg betöltik 16-ik életévüket és testük formái kigömbölyödnek. Akkor aztán, lefedezve magát minden lehető büntetőjogi következmény ellenében, a legcsekélyebb lelkiismeret-furdalást is mellőzve, sorra-rendre nemtelen erőszakot követ el rajtuk.

Hol tenyészik Ismaïl az év túltengő részében? Senki sem tudhatja. Némelyek mégis tudni vélik, hogy a szeretett atyjaura tulajdonát képező ház padlásán befőtten időzik, dunsztosüvegben. Az atya rokonszenves nagyúr, és sajtón nyomott orrát alacsony vesszőkerítés veszi körül. Amik Ismaïllal megestek, a túlzó atyai szeretet következményei. Hírlik, hogy az atya azért tartotta efféle zárlat alatt fiaurát, hogy méhszúrástól, szentlélektől, valamint választási erkölcseink züllött szellemétől óvja. Ismaïlnak évente, télvizelés idején, mégis sikerül három hónapra szabadulnia, amikor is abban leli legeslegörömét, hogy a Vakolás Napjának ünnepén magára öltve téglaszín nagyvirágos mintájú, ágytakaró-kelméből szabott gála öltözékét, a még nyers ajtó- meg ablakgerendákba csimpaszkodik, egyenesegyedül ama célból, hogy a ház tulajdonosa őt jutalmul ki- és felossza a dolgozók között... Remélte, ily módon jelentős mértékben hozzájárulhat a munkáskérdés megoldásához... Ismaïl fogadóórákat is ad, de csakis a borztenyésztelep melletti domb tetején. A foglalkoztatásért, pénz-, valamint tűzifa-segélyért hozzá folyamodók százait előbb egy mérhetetlen méretű lámpaernyő alá vezetik be, ahol mindegyikük 4 tojást köteles kikölteni, azután az érdekelteket felültetik a községháza egy-egy ganészállító kisvagonjára, hogy őket szédítő sebességgel röpítsék föl Ismaïlhoz, kinek egyik barátja téliszalámi-szeletekkel traktálja az utasnépet; a barát különös személy, a neve Turnavitu, és ocsmány népszokása, hogy a pálya emelkedőjén fordul kéréssel a folyamodókhoz, fogadják meg, szerelmesleveleket írnak majd neki, azzal fenyegetve őket, hogy amennyiben ellenállnak óhajának, felborítja a kisvonatot.

Turnavitu huzamos ideig csupán a szellőztetőkészülék huzatos szerepét töltötte be szutykos görög kávéházakban, a Kovácsi meg a Gabrovéni utcákban. Megcsömörlötten az ottani elviselhetetlen bűztől, amelyet mellre kelle szívnia, s mert elég sokáig foglalatoskodott politikával, tudta, hogy e réven sikerül magát Állami Szellőztető Berendezéssé kineveztetnie, mégpedig a „Radu vajda" tűzoltó támpont konyhájára...

Ismaïl és Turnavitu egy táncestélyen ismerkedtek össze. Utóbbi előadta nyomorúságos helyzetét, amelybe rengeteg forgolódása miatt jutott, a jótékonykodásra hajlamos szívű Ismaïl meg pártfogásába fogadta. Megígérte Turnavitunak, hogy rögvest napi 50 krajcárnyi kész- és táppénzzel támogatja; egyetlen kikötése, hogy töltse be az udvari kamarás szerepét a borzak mellett, valamint, hogy minden reggel járuljon Ismaïl elébe az Arionjuh utcán, de úgy téve, mintha őt észre se venné; lépjen a borz farkára, és figyelmetlenségéért amazt megkövetendő, esedezzék a bocsánatjáért, neki, Ismaïlnak pedig sok sikert, boldogságot, hosszú életet kívánva, kertelje körül a szoknyáját repceolajban lágyított pemettel...

Turnavitu, viszonzólag, hogy jóbarátja és pártfogója kedvét lelje benne, mármint védencében, esztendőnként egyszer bödönné lényegül át, melyet ha színültig töltik ásványi olajjal, hosszú utazásnak vág neki, rendszerint Mahorkára és Minorcárra; mindeme kóborgásai pedig abból állnak, hogy elindul, megérkezik, a kikötő Révkapitányságának kilincsére felakaszt egy denevért, aztán, sipirc, vissza a Hazába...

Az egyik effajta kiránduláson Turnavitu kiállhatatlan náthára tett szert, s hazatértekor oly mértékben fertőzte meg az összes borzakat, hogy gyakori prüsszentéseik miatt Ismaïl már nem tehette őket magáévá bármilyen kedvére való formában. Azonnali hatállyal elbocsáttatott szolgálatából.

Turnavitu rendkívülien érzékeny természete képtelen volt elviselni az efféle megaláztatást, kétségbeesetében tehát hozzálátott öngyilkossága gyászos tervének megvalósításához, de előbb még gondja volt rá, hogy szájából eltávolíttassa a négy szemfogát...

Halála előtt azonban szörnyű bosszút állt, ellopatta Ismaïl összes szoknyáját, és a benne, Turnavituban tárolt ásványi olajat igénybe véve, elhamvasztotta a kültelken. Ismaïl ilyképp arra a nyomorúságos létre kárhoztatva, hogy mindössze szem- és barkóként maradjon fenn, épp csak annyi erőre tett még szert, hogy elvonszolhassa magát borztenyészete határáig, ahol is úrrá lőn rajta az aggkori gyengeség, mely okból szem- és barkó-állapotban maradt fenn mind e mái napig...FeltöltőP. T.
Az idézet forrásaM. J.

minimap