Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Hírek

Kováč, Mikuláš oldala, Szlovák életrajz

Kováč, Mikuláš portréja
Kováč, Mikuláš
(1934–1992)
 

Életrajz

Bol slovenský básnik. Pseudonym: Gustáv Kosor, Milan Markus, P.Repáč. Narodil sa v učiteľskej rodine v Lekéri. Základnú školu navštevoval v Banskej Bystrici, kde začal študovať aj na gymnáziu, ktoré dokončil v Leviciach maturitou. Vysokú školu pedagogickú v Bratislave nedokončil pre chorobu. Roku 1953 pracoval ako konštruktér v nábytkárskom podniku vo Zvolene, v rokoch 1956 – 1958 bol školským referentom v Banskej Bystrici, 1958 – 1962 metodikom Domu osvety v Banskej Bystrici, roku 1962 sa stal dramaturgom bábkového divadla v Banskej Bystrici, roku 1967 redaktorom denníka Smer, roku 1969 redaktorom Čsl. rozhlasu v Banskej Bystrici. Od roku 1974 pracoval v Okresnom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici.

Už prvá zbierka jeho veršov vyvolala prekvapenie odbornej verejnosti a neobyčajný záujem o autora a jeho poéziu. Zaujal predovšetkým nekonvenčnosťou myslenia a osobitým pohľadom na svet stvárnený neošúchanými sviežimi metaforami, ktoré sú základom jeho poetična. Predstavil sa ako vnímavý a originálny básnik, čo v ďalších zbierkach len ďalej rozvíjal a potvrdzoval. Realitu skutočnosti rozkladá na množstvo prekvapivých obrazov s asociatívnym dosahom, ktoré prekvapujú novou, nečakanou podobou a videním skutočnosti. Básnikova obrazotvornosť unáša čitateľa za hranice všedného videnia a vnímania, ožiaruje ju lúčom sviežosti a v novom usporiadaní poskytuje čitateľovi neobyčajný estetický zážitok. Hľadá životné, etické a estetické hodnoty ľudského bytia overené a potvrdzované časom. Nachádza ich v poetickom oživovaní minulosti, akou je národná tradícia, ktorú aktualizuje pre prítomnosť a budúcnosť. V posledných zbierkach, s ktorými prišiel po takmer pätnásťročnej odmlke, pokračuje kontinuálne v tematickej rovine, ale obohatil ich o nové prvky, ktoré svedčia o intelektuálnom dozrievaní autora. Je to predovšetkým symbolika, originálna obrazotvornosť a reflexívnosť, obohatené o vnútorné prežívanie.

Poézia
- Zem pod nohami (1960)
- Obrana stavebnice (1963)
- Rozmery (1964)
- O modrej labuti (1966)
- Písanie do snehu (1978)
- Zemnica (1978)
- Rodinná pošta (1980)
- Pod slnkom (1986)
- Prekročiť prah (2014, 1.vydanie)
- Všetci ste v mojom srdci prítomní (2014, 1.vydanie)

Pre deti a mládež:
- O drobinkovi, najmenšom kráľovi na svete (1966)
- Gašparko a strašní lúpežníci (1971)
- Paneláci, dobrí vtáci (1985)

Rozhlasová tvorba:
- Vyskoč Janko a strašní lúpežníci (1977, hra pre deti)
- Dvojportrét (1979, hra)HU

Zdroje:
- http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/mikulas-kovac
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Kov%C3%A1%C4%8D
- http://www.vkmk.sk/view.php?cisloclanku=2005072901
- http://www.vkmk.sk/storage/MikulasKovac.pdf
- http://www.noveslovo.sk/c/Mikulas_Kovac_Moje_mesto_Banska_Bystrica
- http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/zivotopisy/4406/mikulas-kovac-zivotopis
- http://members.chello.sk/miro.mandak/lyrika1.html

(Az oldal szerkesztője: Répás Norbert)

Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap