This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kardos Pál, Hungarian biography

 
Kardos Pál
(1900–1971)
 

Biography

Kardos Pál (Debrecen, 1900. febr. 24. - Debrecen, 1971. júl. 2.): irodalomtörténész, tanár, az irodalomtudományok kandidátusa (1957). ~ Albert irodalomtörténész fia. Eötvös-kollégistaként magyar-német szakos bölcsészhallgató Bp.-en (1918-23). 1923-47-ben a debreceni izr. reálgimn., ill. gimn. tanára. 1927-ben a debreceni Ady Társaság egyik alapító tagja volt. 1930-ban feltűnt Kardos Lászlóval közösen írt tanulmányuk, melyben a Hankiss-Juhász szerzőpár a kortárs m. irodalomról írt francia nyelvű könyvét bírálták. Cikkeiben és könyvismertetéseiben is, a Válaszban és a Tiszántúli Figyelőben elsősorban a 20. sz. m. irodalmával foglalkozott. 1943-44-ben munkaszolgálatos volt, közben Debrecenből elhurcolták és megölték apját, feleségét és gyermekét. 1947-től docens a debreceni tudományegy.-en, onnan vonult nyugdíjba 1965-ben egy.-i tanári címmel. 1949-ben a magyar zsidóság sorsát vázolva tanulmányt írt az elpusztult hajdúböszörményi közösség történetéről. Tudományos értékű Nagy Lajosról és Babitsról írt monográfiája. Sok ismeretlen adat felkutatásával gazdagította a Móricz-irodalmat (Móricz Zsigmond vallomásai Debrecenben írt leveleiben, Építünk, 1952. 3. sz.). Kisebb cikkeiben és írásaiban a Nyugat íróival és a debreceni szellemi élet történetével foglalkozott. - F. m. Bírálat Hankiss-Juhász Panorama de la littérature hongroise c. művéről (Kardos Lászlóval, Debrecen, 1930); Arany János izenete (Debrecen, 1942); A debreceni Ady-Társaság húszéves története 1927-1947 (Debrecen, 1947); Adalékok a hajdúböszörményi zsidóság történetéhez (Hajdúböszörmény, 1949); Nagy Lajos élete és művei (Bp., 1958); Nagy Zoltán (Bp., 1952); Fagyejev (Bp., 1963); Babits Mihály (Bp., 1972); Irodalmi tanulmányok (válogatta és szerk. Fülöp László, Bp., 1979). - Irod. Fülöp László: K. P. köszöntése (Alföld, 1970. 5. sz.); Kardos László: K. P. hetven éves (Élet és Irod., 1970. 8. sz.); Fáy Árpád: Búcsú K. P.-tól (Élet és Irod., 1971. 28. sz.); Bán Imre: K. P. (Alföld, 1971. 8. sz.); Juhász Béla: K. P. (Irod. tört., 1971. 4. sz.); Vargha Kálmán: K. P. (Irod. tört. Közl., 1971. 4. sz.).

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap