This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Stasiuk, Andrzej, Slovak Reception

Image of Stasiuk, Andrzej
Stasiuk, Andrzej
(1960–)
 

Reception

Nabádavo skúma prelínanie a splývavosť najvšednejších vecí, pričom sa nepokúša určiť ich hranicu. Andrzej Stasiuk je básnik, ktorý píše prózu; jeho texty expandujú obrazy konkretisticky ladených veršov o popoludniach v dedinských krčmách s nekonečnými rozhovormi a podobizňou Františka Jozefa na stene. Vnímame vzkriesenie mýtu o priestore. Halič, bývalá križovatka kultúr, dýcha ozveny minulosti; v súčasnosti nesporne provincia kľačí v údive nad rozľahlosťou vlastného vnútra. Je to kraj Ivana Franka, dejisko ironických Haškových poviedok, miesto zrodu hrdinského fantasyalkoholika Jakuba Vandrovca z poviedok Andrzeja Pilipiuka. Aj v Stasiukových obrázkoch pásy cigaretového dymu a alkoholových výparov prestrihávajú beznádej tvrdej reality... ibaže cez ozvenu, dotyk, odkaz. Stasiukovou Haličou blúdi večne živý Kostlivý a žlté psy neurčitej rasy. Bez zámlk expresionizmu či novoromantického košatenia. Ani napriek bezprostrednej blízkosti Krakova, centra histórie, filozofie, kultúry, nenájdeme v tomto kraji nič z bohatstva predošlej histórie. Haličské poviedky čítam na pozadí iných Stasiukových textov, ktoré mi splynuli, lebo sa prekračuje, prelína a dopĺňa, ale neopakuje.

 

Miloš Ferko

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap