This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Paulin, Tom: A hillsboroughi defenesztráció* (The Defenestration of Hillsborough in Hungarian)

Portre of Paulin, Tom

The Defenestration of Hillsborough (English)

Here we are on a window ledge
with the idea of race.

All our victories
were defeats really

and the tea chests in that room
aren't packed with books.

The door’s locked on us
so we begin again

with cack on the sill
and The Book of Analogies

It fails open at a map
of the small nations of Europe,

it has a Lutheran engraving
of Woodrow Wilson's homestead

in a cloon above Strabane,
and it tells you Tomáš Masaryk

was a locksmith's apprentice.
This means we have a choice:

either to jump or get pushed.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://clairenewcastle.blogspot.hu

A hillsboroughi defenesztráció* (Hungarian)

Az ablakdeszkán ülünk
s a fajon elmélkedünk.

Győzelmeink mind
vereségek voltak

a szobában nem könyvekkel
teli a nagy láda.

Ránkzárták az ajtót
kezdhettük elölről

kotkodácsolással s az
Analógiák Könyvével

mely Európa kisnépeinek
térképénél nyílik ki

luteránus a rézkarcolatja
Wilson elnök kezenyomát mutatja

egy északír megyében is
mivelhogy Tomáš Masaryk**

kovácsinas volt egykor. Ilyetén
van választásunk, íme:

ugrunk, vagy kilöknek.

 

  * Defenesztráció, a lincselés egy formája: ablakból való kidobás.
** Harmadik illetve negyedik prágai defenesztráció néven tartják számon, hogy 1948. március 10-én a csehszlovák külügyminiszter, Jan Masaryk (Tomáš Masaryknak, Csehszlovákia első köztársasági elnökének fia) tisztázatlan körülmények között kizuhant irodája ablakán.Uploaded byP. T.
Source of the quotationK. T.

minimap