This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Baratinszkij, Jevgenyij Abramovics: Beismerés (Признание in Hungarian)

Portre of Baratinszkij, Jevgenyij Abramovics

Признание (Russian)


Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою клад печальный.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.

Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой, и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил.

Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.

Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.
Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо миoй.
Кто знает? мнением сольюся я с толпой;
Подругу, без любви – кто знает? – изберу я.
На брак обдуманный я руку ей подам,
И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,
И назову ее моею;
И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим,
Мы не сердца под брачными венцами,
Мы жребии свои соединим.

Прощай! Мы долго шли дорогою одною;
Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Невластны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.PublisherГуманитарное агенство, «Академический проект»
Source of the quotationЕ. A. Баратинский: Полное собрание стихотворений

Beismerés (Hungarian)


Tőlem képmutató gyöngédséget ne várj,
szívem bús hidegét immár nem rejtem én el.
Igaz. A szerelem ifjonti lángja már
nem lobog benne szenvedéllyel.
A régi álmokat és drága arcodat
emlékül egyre még idézem, ám hiába,
mert meghalt már lelkemnek minden álma,
s erőm híján esküm csak szó maradt.

Más, ragyogó nők meg sosem igéztek,
a féltés képeit hát űzze el szíved.
De külön éltük át a hosszú éveket,
de válás volt nekem az esztendők sora,
de a viharban is gyönyörködött e lélek.
Valószínűtlen árny lettél nekem,
s ha szólítottalak, csupán a megszokás volt.
A tűz, amely egykor lobogva lángolt,
gyengült, gyengült, és kihúnyt csendesen.
Hidd el, fáj a magány. A lélek vágy szeretni,
s én mégsem fogok ezután;
a földön - már tudom - nem részegít le semmi,
az első szerelem csupán.

Bánkódom. Bár tudom, ez is elmúlik egyszer,
a sorsom végül is így győz majd ellenem.
S miként más is teszi, hogy hű társam legyen,
választok nőt talán, de már nem szerelemmel.
Kitervelt frigyre én kezem nekiadom,
a templomban mellette állok,
s enyémnek mondom őt, kit tiszta vonzalom
tölt el lelkében, s szűzi álmok…
Ha majd a hírt kapod, ne irigyelj nagyon:
mi benső szálakat magunkban meg nem oldunk,
s nem fűzi titkosan lelkünket kapcsolat.
A szívünk sohasem - csupán a sorsunk
egyesül nászi koszorúnk alatt.
Ég áldjon! Oly soká mentünk mi egy irányba,
most más úton megyek, te is menj más uton.
Az értelmed legyen úrrá a bánaton,
s kérlek, ítéletet ne mondj rólam hiába!
Hatalmunk nincs magunk felett.
Elhamarkodott esküinken,
mit tettünk ifjú éveinkben,
a mindent figyelő sorsunk nagyot nevet.PublisherEurópa Könyvkiadó
Source of the quotationKlasszikus orosz költők, 1. kötet

minimap