Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Wright, Richard: A világ és én közém (Between the World and Me Magyar nyelven)

Wright, Richard portréja

Between the World and Me (Angol)

And one morning while in the woods I stumbled suddenly upon the thing,
Stumbled upon it in a grassy clearing guarded by scaly oaks and elms
And the sooty details of the scene rose, thrusting themselves between the world and me....

There was a design of white bones slumbering forgottenly upon a cushion of ashes.
There was a charred stump of a sapling pointing a blunt finger accusingly at the sky.
There were torn tree limbs, tiny veins of burnt leaves, and a scorched coil of greasy hemp;
A vacant shoe, an empty tie, a ripped shirt, a lonely hat, and a pair of trousers stiff with black blood.
And upon the trampled grass were buttons, dead matches, butt-ends of cigars and cigarettes, peanut shells, a drained gin-flask, and a whore's lipstick;
Scattered traces of tar, restless arrays of feathers, and the lingering smell of gasoline.
And through the morning air the sun poured yellow surprise into the eye sockets of the stony skull....

And while I stood my mind was frozen within cold pity for the life that was gone.
The ground gripped my feet and my heart was circled by icy walls of fear--
The sun died in the sky; a night wind muttered in the grass and fumbled the leaves in the trees; the woods poured forth the hungry yelping of hounds; the darkness screamed with thirsty voices; and the witnesses rose and lived:
The dry bones stirred, rattled, lifted, melting themselves into my bones.
The grey ashes formed flesh firm and black, entering into my flesh.

The gin-flask passed from mouth to mouth, cigars and cigarettes glowed, the whore smeared lipstick red upon her lips,
And a thousand faces swirled around me, clamoring that my life be burned....

And then they had me, stripped me, battering my teeth into my throat till I swallowed my own blood.
My voice was drowned in the roar of their voices, and my black wet body slipped and rolled in their hands as they bound me to the sapling.
And my skin clung to the bubbling hot tar, falling from me in limp patches.
And the down and quills of the white feathers sank into my raw flesh, and I moaned in my agony.
Then my blood was cooled mercifully, cooled by a baptism of gasoline.
And in a blaze of red I leaped to the sky as pain rose like water, boiling my limbs
Panting, begging I clutched childlike, clutched to the hot sides of death.
Now I am dry bones and my face a stony skull staring in yellow surprise at the sun....FeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://www.mun.ca/educ

A világ és én közém (Magyar)

És egy reggel az erdőben bolyongva ráakadtam,
Ráakadtam egy durva kérgű tölgyek és szilfák védte füves tisztáson.
És a jelenet füstös részletei feltárultak, a világ és én közém furakodva.

Fehér csontok halmaza szunnyadt elfeledetten egy hamu-párnán.
Fiatal fa üszkös törzse mutatott csonka ujjként vádlón az égre.
Letört faágak hevertek szanaszét, megégett lombok apró erei, és megpörkölődött zsíros kötél-gomolyag;
Egy gazdátlan cipő, elhányt nyakkendő, széttépett ing, elárvult kalap, s fekete vértől ragadós nadrágtartó.
És a legázolt gyepen gombok, elégett gyújtók, szivar- és cigarettavégek, dióhéj, üres gines flaskó, és egy lotyó ajakpirosítója;
Elszórt kátrány-nyomok, nyugtalan toll-maradványok, és átható benzinszag.
És a reggeli levegőn át a nap sárga döbbenetet öntött egy megkövesült koponya szemüregébe...

És míg ott álltam, elmém megfagyott a hideg szánalomtól az elpusztult élet iránt.
Lábam földbe gyökerezett, és szívemet a rettegés jégfalai övezték –
A nap kihunyt az égen; éji szél suhogott a fű közt és megrezgette a falombokat; éhes kutya-csaholás verte föl az erdőt; szomjas hangon visított a sötétség; s életre keltek a tanújelek:
A szikkadt csontok megmozdultak, zörögtek, feltápászkodtak, s beleolvadtak csontjaimba.
A szürke hamu kemény fekete hússá tömörült, s belenőtt húsomba.

A gines flaskó szájról szájra járt; szivarok és cigaretták parázslottak; a lotyó ajkát kente a pirosítóval;
És ezer arc örvénylett körülöttem, üvöltve, hogy égessék meg életemet...

És akkor megragadtak, csupaszra vetkőztettek, fogaimat torkomba verték, míg végül saját véremet nyeltem.
Hangom ordításukba fúlt, s verejtékes fekete testem csúszott és forgott kezeikben, amint a fatörzshöz kötöztek.
És bőröm a fortyogó forró kátrányhoz ragadt, mely puha darabokban hullt le rólam.
És a pihe s a fehér tollak szára eleven húsomba hatolt, és hörögtem haláltusámban.
Aztán vérem könyörületesen kihűlt, kihűlt a benzin-keresztelésben.
És egy vörös lobbanásban az ég felé szöktem, amint eláradt bennem a kín, akár a víz, és tagjaimat perzselte.
Nyöszörögve-könyörögve kapaszkodtam gyermekként a halál izzó partjaiba.
És most száraz csonthalmaz vagyok, és arcom megkövesült koponya, mely sárga döbbenettel néz fel a napra...FeltöltőP. T.
Az idézet forrásaJ. Gy.

Kapcsolódó videók


minimap