This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mucsi Antal, Translations from Hungarian

 
Mucsi Antal
(1942–)
de 
 
sr 
 

Translations

Lied von der weiblichen Hand (German) ⇐ Sajó Sándor :: Dal a női kézről. (Hungarian)
{Auf lautem Palmenbaum} (German) ⇐ Radnóti Miklós :: [Zsivajgó pálmafán] (Hungarian)
20. März (German) ⇐ Ady Endre :: Március 20 (Hungarian)
Abenddämmerung (German) ⇐ Ambrozovics Dezső :: Alkonyodás (Hungarian)
Abendstrahlenkranz (German) ⇐ Tóth Árpád :: Esti sugárkoszorú (Hungarian)
Abschiedswort (German) ⇐ Szentirmay Elemér :: Búcsúszó (Hungarian)
Ach, Petöfi, wenn jetzt lebtest! (German) ⇐ Jókai Mór :: Óh Petőfi, ha most élnél! (Hungarian)
Allein (German) ⇐ Víz Zoltán :: Egyedül (Hungarian)
Alles ist vergänglich (German) ⇐ Pósa Lajos :: Minden mulandó (Hungarian)
Also was ist das wahre Patriotismus? (German) ⇐ Jókai Mór :: Mi hát az igaz hazafiság (Hungarian)
Am Abend (German) ⇐ Reményik Sándor :: Estére (Hungarian)
Am Friedhof (German) ⇐ Ambrozovics Dezső :: Temetőben (Hungarian)
Am Grab des Dichters (German) ⇐ Ábrányi Emil :: Költő sírjánál (Hungarian)
Am Seeufer (German) ⇐ Vértesy Gyula :: A tó partján (Hungarian)
An eine schöne Frau (German) ⇐ Incze Lajos :: Egy szép asszonyhoz (Hungarian)
An hellen Straßeneck (German) ⇐ Baka Elek :: Fényes utcza sarkán (Hungarian)
An kurvigen Theisser Ufer (German) ⇐ Dóczy József :: A kanyargó Tisza partján (Hungarian)
An meine Freundin aus Kinderjahren (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Gyermekkori barátnémhoz (Hungarian)
An ungarische Politiker (German) ⇐ Petőfi Sándor :: A magyar politikusokhoz (Hungarian)
An Ungarn im Ausland (German) ⇐ Petőfi Sándor :: A külföld magyarjaihoz (Hungarian)
An Weihnachten (German) ⇐ Lampérth Géza :: Karácsonkor (Hungarian)
Anfangs September (German) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Szeptember elején (Hungarian)
Auf dem Friedhof (German) ⇐ Dsida Jenő :: Temetőben (Hungarian)
Auf dem ungarischen Brachfeld (German) ⇐ Ady Endre :: A magyar Ugaron (Hungarian)
Auf der Margarete Insel (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: A Margit-szigeten (Hungarian)
Auf der Strasse (German) ⇐ Szentessy Gyula :: Az utczán (Hungarian)
Aufruf (German) ⇐ Vörösmarty Mihály :: Szózat (Hungarian)
Aus der Ferne (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Távolból (Hungarian) [video]
Ausflug (German) ⇐ Szentessy Gyula :: Kirándulás (Hungarian)
Baum wird’ ich, wenn (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Fa leszek, ha… (Hungarian)
Begegnung (German) ⇐ Pásztor Árpád :: Találkozás (Hungarian)
Bei einer Nachwahl (German) ⇐ Szentessy Gyula :: Követválasztáson (Hungarian)
Beim Arpad Zempléni (German) ⇐ Révai Károly :: Zempléni Árpádnál (Hungarian)
Beim Schreiben (German) ⇐ Radnóti Miklós :: írás közben (Hungarian)
Beruhigung (German) ⇐ Barcsai Géza :: Megnyugvás (Hungarian)
Bewach und schütze mich (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Őrizz és védj (Hungarian)
Bittere Qual und Folterung (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Keserű kín és gyötrelem (Hungarian)
Blumen (German) ⇐ Reviczky Gyula :: Virágok (Hungarian)
Blumen (German) ⇐ Rudnyánszky Gyula :: Virágok (Hungarian)
Botanik (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Botanika (Hungarian)
Brief an den Ehepartner (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Levél a hitveshez (Hungarian)
Daheim (German) ⇐ Lampérth Géza :: Itthon (Hungarian)
Dämmert oder Zwielicht? (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Hajnal-e, alkony-e? (Hungarian)
Das Alte Kuhhirt (German) ⇐ Arany János :: A vén gulyás (Hungarian)
Das erfrorene Kind (German) ⇐ Eötvös József :: A megfagyott gyermek (Hungarian)
Das Herumirrende (German) ⇐ Radnóti Miklós :: A bujdosó (Hungarian)
Das ist das Leben (German) ⇐ Arany János :: Ez az élet... (Hungarian)
Das letzte Wunschbild (German) ⇐ Jókai Mór :: Az utolsó eszménykép (Hungarian)
Das Lied (German) ⇐ Ambrozovics Dezső :: Dal (Hungarian)
Das Lied der ungarischen Kinder (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Magyar gyermekek éneke (Hungarian)
Das Lied ist für die Beerdigung (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Temetésre szól az ének... (Hungarian)
Das ungarische Ehrenwort (German) ⇐ Medgyes Lajos :: A magyar becsületszó (Hungarian)
Das Vier-Ochsen-Fuhrwerk (German) ⇐ Petőfi Sándor :: A négyökrös szekér (Hungarian)
Das Waise Mädchen (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Az árva lyány (Hungarian)
Das war damals! (German) ⇐ Reviczky Gyula :: Az akkor volt (Hungarian)
Das werb (German) ⇐ Reményik Sándor :: Az ige (Hungarian)
Denkst du manchmal an mich (German) ⇐ Fliesz Henrik :: Gondolsz-e néha rám (Hungarian)
Der Abend (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Az est (Hungarian)
Der alte Psalmist (German) ⇐ Lampérth Géza :: Az öreg zsoltáros (Hungarian)
Der Brief (German) ⇐ Szentessy Gyula :: A levél (Hungarian)
Der Charmeur (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Bájoló (Hungarian) [video]
Der Dichter und die Weinrebe (German) ⇐ Petőfi Sándor :: A költő és a szőlővessző (Hungarian)
Der Fluch der Liebe (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Szerelem átka (Hungarian)
Der Garten ist mit Blumen voll (German) ⇐ Rudnyánszky Gyula :: Tele van a kert virággal (Hungarian)
Der Herbst ist da, ist wieder da (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Itt van az ősz, itt van újra (Hungarian)
Der Herr und der Zigeuner (German) ⇐ Kótai Pál :: Úr és czigány (Hungarian)
Der hoch-hochgeworfene Stein (German) ⇐ Ady Endre :: A föl-földobott kő (Hungarian)
Der Poet von Hortobágy (German) ⇐ Ady Endre :: A Hortobágy poétája (Hungarian)
Der Schmetterling (German) ⇐ Arany János :: A lepke (Hungarian)
Der Storch (German) ⇐ Petőfi Sándor :: A gólya (Hungarian)
Der Strassenkehrer (German) ⇐ Dsida Jenő :: Az uccaseprő (Hungarian)
Der Tod (German) ⇐ Szentessy Gyula :: A halál (Hungarian)
Der ungarische Adlige (German) ⇐ Petőfi Sándor :: A magyar nemes (Hungarian)
Der unheimliche Engel (German) ⇐ Radnóti Miklós :: A félelmetes angyal (Hungarian)
Der verirrte Reiter (German) ⇐ Ady Endre :: Az eltévedt lovas (Hungarian)
Der Wahrgewordene Traum. (German) ⇐ Jörgné Draskóczy Ilma :: A megvalósult álom. (Hungarian)
Der zugefrorene See (German) ⇐ Kempelen Farkas :: A befagyott tó (Hungarian)
Die Barden von Wales (German) ⇐ Arany János :: A walesi bárdok (Hungarian)
Die Beerdigung der Alten Kuhhirt (German) ⇐ Arany János :: A vén gulyás temetése (Hungarian)
Die erste Schwalbe (German) ⇐ Dr. Mikler Gusztáv :: Az első fecske (Hungarian)
Die Frage eines Engels (German) ⇐ Békássy Helén :: Az angyal kérdése (Hungarian)
Die fromme Kuh (German) ⇐ József Attila :: A jámbor tehén (Hungarian)
Die Laute (German) ⇐ Pálmay József :: A lant (Hungarian)
Die Lichtnelke öffnet sich (German) ⇐ Radnóti Miklós :: A mécsvirág kinyílik (Hungarian)
Die Liebe (German) ⇐ Kozma Andor :: A szerelem (Hungarian)
Die Nacht ist so schön (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Oly szép az éj (Hungarian)
Die Scheidungsminute (German) ⇐ Majthényi Flóra :: A válás perce (Hungarian)
Die Sonne (German) ⇐ Fehér Géza :: A nap (Hungarian)
Die Sonne (German) ⇐ Jörgné Draskóczy Ilma :: A Nap (Hungarian)
Die Sphinx (German) ⇐ Kiss József :: A sphynx (Hungarian)
Die Stangenbohne (German) ⇐ Kótay Lajos :: A futóbab (Hungarian)
Die Sterne sind schon längst hinauf (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Feljöttek már a csillagok (Hungarian)
Die Theiss (German) ⇐ Juhász Gyula :: A Tisza (Hungarian)
Die Theiss (German) ⇐ Petőfi Sándor :: A Tisza (Hungarian)
Die Tiefebene (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Az Alföld (Hungarian) [video]
Die ungarische Sprache (German) ⇐ Rudnyánszky Gyula :: A magyar nyelv (Hungarian)
Die versunkenen Wege (German) ⇐ Ady Endre :: Az elsüllyedt utak (Hungarian)
Die zwei Pagen von Szondi (German) ⇐ Arany János :: Szondi két apródja (Hungarian)
Drei Rosenknospen (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Három rózsabimbó (Hungarian)
Du ermutigst mich oft … (German) ⇐ Kótai Pál :: Sokszor biztatsz (Hungarian)
Du lehrtest ... (German) ⇐ Katona Melinda :: Te tanítál... (Hungarian)
Dunkle Stunde (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Sötét óra (Hungarian)
Ein Gedanke hat mich verletzt… (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Egy gondolat bánt engemet... (Hungarian)
Ein Mädchen in der Straßenbahn (German) ⇐ Tóth Árpád :: Egy lány a villamosban (Hungarian)
Eis Rosen (German) ⇐ Barcsai Géza :: Jégrózsák (Hungarian)
Elegie zum Tod von Gyula Juhász (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Elégia Juhász Gyula halálára (Hungarian)
Ende September (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Szeptember végén (Hungarian) [video]
Epilog (German) ⇐ Kiss József :: Epilog (Hungarian)
Erinnert hier jeder Grashalm (German) ⇐ Majthényi Flóra :: Emlék itten minden fűszál (Hungarian)
Erinnerung an Nagybánya (German) ⇐ Révai Károly :: Nagybányai emlék (Hungarian)
Es badet das Mondlicht (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Fürdik a holdvilág az ég tengerében (Hungarian)
Es beginnt zu toben… (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Kezd már tombolni (Hungarian)
Es gibt ein Mädchen … (German) ⇐ Kempelen Farkas :: Van egy lány (Hungarian)
Es ist egal wohin (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Bár merre nézek (Hungarian)
Es tut mir leid (German) ⇐ Dsida Jenő :: Sajnálom őt (Hungarian)
F i n i t a. (Es ist Vorbei) (German) ⇐ Martos Ferenc :: F i n i t a (Itt a vége) (Hungarian)
Familienkreis (German) ⇐ Arany János :: Családi kör (Hungarian)
Flechtet ihr nur (German) ⇐ Erdélyi Zoltán :: Fonjátok csak (Hungarian)
Flucht (German) ⇐ Szentessy Gyula :: Menekülés (Hungarian)
Frage? (German) ⇐ Jörgné Draskóczy Ilma :: Kérdés? (Hungarian)
Fragment (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Töredék (Hungarian)
Frohe Weihnachten (German) ⇐ Pósa Lajos :: Boldog karácsony (Hungarian)
Frohes neues Jahr (German) ⇐ Ady Endre :: Boldog új évet (Hungarian)
Frühling (German) ⇐ Czelder Márton :: Tavasz (Hungarian)
Für eine Fee (German) ⇐ Kempelen Farkas :: Tündérnek (Hungarian)
Für Eliza (German) ⇐ Virág Béla :: Eliznek (Hungarian)
Für junges Mädchen (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Fiatal leánynak (Hungarian)
Für meine kleine Tochter (German) ⇐ Katona Melinda :: Kis Lányomnak (Hungarian)
Für meine Mutter (German) ⇐ Adorján Emil :: Édesanyámnak (Hungarian)
Für meine Mutter (German) ⇐ Szabolcska Mihály :: Édesanyámnak (Hungarian)
Für meinen Sohn, Zoltan (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Zoltán fiamnak (Hungarian)
Gebet (German) ⇐ Jörgné Draskóczy Ilma :: Imádság (Hungarian)
Gefallenes Mädchen in der Kirche (German) ⇐ Varsányi Gyula :: Bukott leány a templomban (Hungarian)
Geheime Sorgen. (German) ⇐ Katona Ernő :: Titkos bánatok. (Hungarian)
Geheimnis (German) ⇐ Ambrozovics Dezső :: Titok (Hungarian)
Geliebt wird nicht mehr so wie früher! (German) ⇐ Révai Károly :: Nem úgy szeretnek most, mint egykoron! (Hungarian)
Genaues Gedicht über die Abenddämmerung (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Pontos vers az alkonyatról (Hungarian)
Gestern und heute (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Tegnap és ma (Hungarian)
Gewaltmarsch (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Erőltetett menet (Hungarian) [video]
Glaub mir nicht (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Ne higyj nekem (Hungarian)
Glockenklang (German) ⇐ Bartók Lajos :: Harangszó (Hungarian)
Gott segne dich… (German) ⇐ Szabolcska Mihály :: Áldjon meg az Isten (Hungarian)
Gottes gebrochenes Cello, ich schweige (German) ⇐ Tóth Árpád :: Isten törött csellója, hallgatok (Hungarian)
Herbst (German) ⇐ Dr. Mikler Gusztáv :: Ősz (Hungarian)
Herbst Lied (German) ⇐ Békássy Helén :: Őszi dal (Hungarian)
Herbstblumen (German) ⇐ Lampérth Géza :: Őszi virágok (Hungarian)
Herbstsonnenlicht (German) ⇐ Pósa Lajos :: Őszi napfény (Hungarian)
Hernads Wasser (German) ⇐ Ábrányi Emil :: Hernád vize (Hungarian)
Herz der Erde … (German) ⇐ Martos Ferenc :: A földnek szive (Hungarian)
Hirten Junge (German) ⇐ Simó Ferenc :: Pásztor legény (Hungarian)
Hoffnung (German) ⇐ Pásztor Árpád :: Remény (Hungarian)
Hymne des Nils (German) ⇐ Radnóti Miklós :: A Nílus himnusza (Hungarian)
Hymne vom Frieden (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Himnusz a békéről (Hungarian)
Ich besitze ein Buch (German) ⇐ Sajó Sándor :: Van nekem egy könyvem (Hungarian)
Ich bin alt (German) ⇐ Jékey Aladár :: Öreg vagyok (Hungarian)
Ich bin Ungar (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Magyar vagyok (Hungarian)
Ich bin unglücklich (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Boldogtalan vagyok (Hungarian)
Ich gehe nach Hause in mein Dorf (German) ⇐ Ady Endre :: Hazamegyek a falumba (Hungarian)
Ich hüte deine Augen (German) ⇐ Ady Endre :: Őrizem a szemed (Hungarian) [video]
Ich kann es nicht wissen (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Nem tudhatom… (Hungarian)
Ich liebe dich Natur! (German) ⇐ Békássy Helén :: Imádlak természet (Hungarian)
Ich rufe dich zu leben (German) ⇐ Dsida Jenő :: Én hívlak élni (Hungarian)
Ich schaue, schaue nach aussen... (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Nézek, nézek kifelé (Hungarian)
Ich sitze auf dem Berg… (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Hegyen űlök (Hungarian)
Ich träumte (German) ⇐ Katona Melinda :: Álmodtam (Hungarian)
Ich war sechzehn Jahr alt. (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Tizenhat éves voltam (Hungarian)
Ich warte auf dich! (German) ⇐ Szentessy Gyula :: Várlak (Hungarian)
Ich weiss es (German) ⇐ Felszeghy Dezső :: Tudom (Hungarian)
Ich will keine feige Stille (German) ⇐ Sajó Sándor :: Nem akarok gyáva csendet (Hungarian)
Ideal (German) ⇐ Krüzselyi Erzsébet :: Ideál (Hungarian)
Ihr Akazien im Garten, (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Ti akácfák e kertben (Hungarian)
Ihr Bild (German) ⇐ Kazinczy Ferenc :: Az ő képe (Hungarian)
Im Bett zwischen Kissen sterben (German) ⇐ Reviczky Gyula :: Ágyban, párnák közt halni meg (Hungarian)
Im Dorf (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Falun (Hungarian)
Im Garten (German) ⇐ Arany János :: Kertben (Hungarian)
Im Herbst (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Ősszel (Hungarian)
Im Kaffeehaus (German) ⇐ Semlyéni Aladár :: A kávéházban (Hungarian)
Im Spätherbst (German) ⇐ Benedek Aladár :: Késő ősszel (Hungarian)
Im Wald (German) ⇐ Békássy Helén :: Erdőben (Hungarian)
Im Wald (German) ⇐ Szalay Fruzina :: Erdőben (Hungarian)
Im Wald (German) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Erdőben (Hungarian)
Im Wald von Honti (German) ⇐ Sajó Sándor :: A honti erdőben (Hungarian)
In das Poesiealbum vieler ungarischer Herren (German) ⇐ Jókai Mór :: Igen sok magyar úr emlékkönyvébe (Hungarian)
In das Poesiealbum von Fräulein S. Zs. (German) ⇐ Petőfi Sándor :: S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe (Hungarian)
In deinen beiden Armen (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Két karodban (Hungarian)
In dem Tal (German) ⇐ Égly Mihály :: A völgyben (Hungarian)
In den alten Haine (German) ⇐ Tóth Árpád :: A vén ligetben (Hungarian)
In der Theiss Weide (German) ⇐ Bakonyi Károly :: A Tisza-füzesben (Hungarian)
In der Wüste der Buchstaben (German) ⇐ József Attila :: A betük sivatagában (Hungarian)
In meinem Heimatland (German) ⇐ Szabó Endre :: Szülőföldemen (Hungarian)
In Rauch aufgegangener Plan (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Füstbement terv (Hungarian)
In S. K. s Poesiealbum (German) ⇐ Petőfi Sándor :: S.K. emlékkönyvébe (Hungarian)
In Schlamm verlorene Schnee (German) ⇐ Ady Endre :: Sárban veszett hó (Hungarian)
In Turin (German) ⇐ Lampérth Géza :: Torinóban (Hungarian)
Ins Buch des Wanderers (German) ⇐ Tompa Mihály :: A Vándor könyvébe (Hungarian)
Jeden Tag (German) ⇐ Katona Melinda :: Mindennap (Hungarian)
Jemand hat für mich gebetet (German) ⇐ Reményik Sándor :: Valaki értem imádkozott (Hungarian) [video]
Jókais Trauerlied (German) ⇐ Zempléni Árpád :: Jókai gyászdal (Hungarian)
Komm Liebling (German) ⇐ Katona Melinda :: Jer kedvesem (Hungarian)
Ländliche Sonnenblume (German) ⇐ Juhász Gyula :: Vidéki napraforgó (Hungarian)
Landschaft im Wandel (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Változó táj (Hungarian)
Laufe hin und her … (German) ⇐ Katona Melinda :: Járok, kelek (Hungarian)
Lautloser Gesang (German) ⇐ Czóbel Minka :: Hangtalan ének (Hungarian)
Leben oder sterben (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Élni vagy meghalni (Hungarian)
Lehels Horn (German) ⇐ Bodor Aladár :: Lehel kürtje (Hungarian)
Letzter Brief (German) ⇐ Somló Sándor :: Utolsó levél (Hungarian)
Letzter Kuss (German) ⇐ Szentessy Gyula :: Utolsó csók (Hungarian)
Liebe das Kind (German) ⇐ Móra Ferenc :: Szeresd a gyemeket (Hungarian)
Liebe der Unendlichkeit (German) ⇐ Ady Endre :: A végtelen szerelme (Hungarian)
Liebe? (German) ⇐ Juhász Gyula :: Szerelem? (Hungarian)
Liebesgedicht (German) ⇐ József Attila :: Szerelmes vers (Hungarian)
Liebesgedicht (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Szerelmes vers (Hungarian)
Lied über der kleinen Lehrerin (German) ⇐ Révai Károly :: Ének a kis tanítónőről (Hungarian)
Lied über die Liebe (German) ⇐ Benedek Elek :: Dal a szeretetről (Hungarian)
Mama (German) ⇐ József Attila :: Mama (Hungarian)
Manchmal nachts... (German) ⇐ Tóth Árpád :: Olykor éjjel (Hungarian)
Mein Alter (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Öregségem (Hungarian)
Mein Dorf (German) ⇐ Tarcsafalvi Albert :: Az én falum (Hungarian)
Mein Großvater (German) ⇐ Sajó Sándor :: Nagyapám (Hungarian)
Mein Herz ist randvoll (German) ⇐ Szabó Endre :: Tele van a szivem (Hungarian)
Mein Lebenslauf (German) ⇐ Békássy Helén :: Életrajzom (Hungarian)
Mein Liedervolles Heimatland (German) ⇐ Sajó Sándor :: Szülőföldem dalos tája (Hungarian)
Mein Sohn Attila (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Attila fiam (Hungarian)
Meine Ernte (German) ⇐ Lampérth Géza :: Az én aratásom (Hungarian)
Meine Gedanken, Gefühle… (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Gondolataim, érzeményeim (Hungarian)
Meine verdrückte Tränen (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Elfojtott könnyeim (Hungarian)
Meins Heimatlands schöne wiesen (German) ⇐ Kisfaludy Károly :: Szülőföldem szép határa (Hungarian)
Mit reinem Herzen (German) ⇐ József Attila :: Tiszta szívvel (Hungarian)
Mittagszeit (German) ⇐ Révai Károly :: Delelő (Hungarian)
Mondschein (German) ⇐ Eötvös József :: Holdvilág (Hungarian)
Morgendämmerung des Gartens (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Hajnali kert (Hungarian)
Mutters Huhn (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Anyám tyúkja (Hungarian)
Nacht am Theiss (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Éjjel a Tiszán (Hungarian)
Namenstag (German) ⇐ Szabolcska Mihály :: Névnap (Hungarian)
Nationallied (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Nemzeti dal (Hungarian)
Niemand (German) ⇐ Ady Endre :: Senki (Hungarian)
Nur Knochen und Haut und Schmerz (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Csak csont és bőr és fájdalom (Hungarian)
Ode (German) ⇐ József Attila :: Óda (Hungarian)
Oh Herz! Beruhig dich! (German) ⇐ József Attila :: Ó szív! Nyugodj! (Hungarian)
Oktober (German) ⇐ Ady Endre :: Oktober (Hungarian)
Ostern (German) ⇐ Medgyes Lajos :: Húsvét (Hungarian)
Pas de Quatre (German) ⇐ Martos Ferenc :: Pas de Quatre. (Hungarian)
Pfingstrose (German) ⇐ Kozma Andor :: Pünkösdi rózsa (Hungarian)
Phantom (Hungarian) ⇐ Kempelen Farkas :: Fantom (Hungarian)
Poeten Kummer (German) ⇐ Beöthy László :: Poéta Bánat (Hungarian)
Poetischer Rezept (German) ⇐ Arany János :: Poétai recept (Hungarian)
Prognose (German) ⇐ Jókai Mór :: Jóslat (Hungarian)
Quälerei (German) ⇐ Bacsányi János :: Gyötrődés (Hungarian)
Rákóczi in Tekirdag (German) ⇐ Bernát Gáspár :: Rákóczi Rodostóban (Hungarian)
Rákóczi kommt nach Hause (German) ⇐ Révai Károly :: Rákoczi haza jön (Hungarian)
Rebellierende Christus (German) ⇐ József Attila :: Lázadó Krisztus (Hungarian)
Reisepass (German) ⇐ Lévay József :: Útlevél (Hungarian)
Schaumiger Himmel (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Tajtékos ég (Hungarian)
Schicksal (German) ⇐ Békássy Helén :: Végzet (Hungarian)
Schicksal den Aposteln (German) ⇐ Dura Máté :: Apostolok sorsa (Hungarian)
Schienen, aus dem letzten Zugfenster zusehen (German) ⇐ Reményik Sándor :: Sinek, az utolsó kocsi ablakából nézve (Hungarian)
Schlaf (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Aludj (Hungarian)
Schlaflied (German) ⇐ József Attila :: Altató (Hungarian) [video]
Schneesturm (German) ⇐ Békássy Helén :: Hózivatar (Hungarian)
Schönste Mädchen von schöner Gegend … (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Szép vidéknek szépséges leánya … (Hungarian)
Schwarze Fee (German) ⇐ Brody Miksa :: Fekete tündér (Hungarian)
Seit ich Großvater geworden bin (German) ⇐ Benedek Elek :: Mióta nagyapó lettem (Hungarian)
Silberpappeln (German) ⇐ Czóbel Minka :: Ezüst nyárfák (Hungarian)
Sitzt der Schäfer auf dem Esel (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Megy a juhász a szamáron (Hungarian)
Sommer (German) ⇐ Czelder Márton :: Nyár (Hungarian)
Sonntag (German) ⇐ Tóth Árpád :: Vasárnap (Hungarian)
Spaziergang (German) ⇐ Szalay Fruzina :: Séta (Hungarian)
Sphinx (German) ⇐ Varsányi Gyula :: Sphinx (Hungarian)
Stille (German) ⇐ Pásztor Árpád :: Csend (Hungarian)
Stille Wunder (German) ⇐ Reményik Sándor :: Csendes csodák (Hungarian)
Stilles Glücklichsein (German) ⇐ Lévay Mihály :: Csendes boldogság (Hungarian)
Trenn dich, ‘d vergiss! (German) ⇐ Ady Endre :: Szakíts, feledj! (Hungarian)
Tröster (German) ⇐ Szentessy Gyula :: Vigasztaló (Hungarian)
Trügerischer Schein (German) ⇐ Arany János :: Csalfa sugár (Hungarian)
Tu dem Vogel nicht weh (German) ⇐ Benedek Elek :: Ne bántsd a madarat (Hungarian)
Über die Liebe (German) ⇐ Révai Károly :: A szeretetről (Hungarian)
Ungarische Baum (German) ⇐ Móricz Zsigmond :: Magyar fa (Hungarian)
Unser letztes Vaterunser (German) ⇐ Dsida Jenő :: Az utolsó miatyánk (Hungarian)
Unser Schicksal (German) ⇐ Ambrozovics Dezső :: Sorsunk (Hungarian)
Veilchen pflücken (German) ⇐ Szávay Zoltán :: Ibolyaszedés (Hungarian)
Vereinsamte Kirche (German) ⇐ Révai Károly :: Puszta templom (Hungarian)
Vermächtnis (German) ⇐ Eötvös József :: Végrendelet (Hungarian)
Verwelkung (German) ⇐ Varsányi Gyula :: Hervadás (Hungarian)
Vilma (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Vilma (Hungarian)
Volkslied der Tiefebene (German) ⇐ Bernát Gáspár :: Alföldi népdal (Hungarian)
Vom Ufer des Genfer Sees (German) ⇐ Lampérth Géza :: Genfi tó partjáról (Hungarian)
Von dem alten Walnussbaum (German) ⇐ Révai Károly :: A vén diófáról (Hungarian)
Von Menschen würd’s geheim halten (German) ⇐ Tóth Kálmán :: Emberektől eltitkolám (Hungarian)
Vorahnung (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Sejtelem (Hungarian)
Wäre wie Stein so unempfindlich (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Volnék mint kő oly érzéktelen (Hungarian)
Warum (German) ⇐ Semlyéni Aladár :: Miért (Hungarian)
Warum ist es so (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Miért van így (Hungarian)
Was ist Heimat? (German) ⇐ Majthényi Flóra :: Mi a haza? (Hungarian)
Weder Erinnerung noch Magie – (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Sem emlék sem varázslat (Hungarian)
Weg, weit weg von hier! (German) ⇐ Szendrey Júlia :: El, messze innen (Hungarian)
Weihnachten (German) ⇐ Ady Endre :: Karácsony (Hungarian)
Weisheit auf den Wellen (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Bölcsesség a hullámokon (Hungarian)
Wenn (German) ⇐ Ady Endre :: Ha (Hungarian)
Wenn deine Schönheit... (German) ⇐ Sajó Sándor :: Ha szépséged (Hungarian)
Wenn du ein Mann bist, sei ein Mann ... (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Ha férfi vagy, légy férfi (Hungarian)
Wenn du mich hören könntest (German) ⇐ Sajó Sándor :: Ha hallanál engem (Hungarian)
Wenn ein Kind… (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Mikor a gyermek (Hungarian)
Wenn einmal von hier (German) ⇐ Tarcsafalvi Albert :: Ha egykor innen (Hungarian)
Wenn ich dabei sein könnte (German) ⇐ Katona Melinda :: Ha ott lehetnék (Hungarian)
Wenn ich sterbe (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Ha meghalok (Hungarian)
Wenn ich sterbe (German) ⇐ Martos Ferenc :: Ha meghalok (Hungarian)
Wenn man mir die Augen schliesst (German) ⇐ Ady Endre :: Ha a szemem lefogták (Hungarian)
Wenn mein’ Laufbahn einst zu Ende geht … (German) ⇐ Révai Károly :: Ha pályám egykor véget érend… (Hungarian)
Wie das Tau (German) ⇐ Inczédy László :: Mint a harmat (Hungarian)
Wie heiße Knochen am Scheiterhaufen (German) ⇐ Babits Mihály :: Mint forró csontok a máglyán (Hungarian)
Wie unbemerkt (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Mint észrevétlenül (Hungarian)
Wiegenlied (German) ⇐ Szalay Fruzina :: Altató (Hungarian)
Winkzeichen an den Wächtern (German) ⇐ Ady Endre :: Intés az őrzőkhöz (Hungarian)
Wintergedicht (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Téli vers (Hungarian)
Wohin ich auch gehe … (German) ⇐ Révai Károly :: Akárhová menjek . . . (Hungarian)
Wohin?? (German) ⇐ Reményik Sándor :: Hová?? (Hungarian)
Zögerliche Ode (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Tétova óda (Hungarian) [video]
Zu den Nachahmern (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Az utánzókhoz (Hungarian)
Zu der Poesie (German) ⇐ Szendrey Júlia :: A költészethez (Hungarian)
Zu einer Haarlocke (German) ⇐ Petőfi Sándor :: Egy hajfürthöz (Hungarian)
Zu Frühlingsrosenbusch (German) ⇐ Gárdonyi Géza :: Tavaszi rózsatőhöz (Hungarian)
Zu meinem Szekler (German) ⇐ Pilisi Lajos :: Az én székelyemnek (Hungarian)
Zu meiner Freund (German) ⇐ Arany János :: Barátomhoz (Hungarian)
Zu meiner Sohn Attila (German) ⇐ Szendrey Júlia :: Attila fiamhoz (Hungarian)
Zu mir (German) ⇐ Gyóni Géza :: Magamhoz (Hungarian)
Zum Ferier der Tiszabecs (German) ⇐ Zempléni Árpád :: Tiszabecs ünnepére (Hungarian)
Zum Schnee (German) ⇐ Szabó István :: A hóhoz (Hungarian)
Zwei Weggefährten (German) ⇐ Reviczky Gyula :: Két útitárs (Hungarian)
Zwielicht Elegie (German) ⇐ Radnóti Miklós :: Alkonyi elégia (Hungarian)
Zypern-Zweig auf einem Grab (German) ⇐ Takács Ilus :: Cziprus ág egy sírra (Hungarian)

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap