This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Pataktól függeni) ((The Well upon the Brook) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(The Well upon the Brook) (English)

The Well upon the Brook
Were foolish to depend —
Let Brooks — renew of Brooks —
But Wells — of failless Ground!
   
  
(1866)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ The_Well_upon_the_Brook

(Pataktól függeni) (Hungarian)

Pataktól függeni
Volt a Forrás bolond —
Frissítsen Patakot — Patak —
Forrást — a Szűzi Föld!
   
   
   
   Alternatív megoldások.

   (Amit „meg kell oldani”, az ez:

   1. az eredetiben a „ground” szó áll, és az nem csak „föld”-et jelent, hanem „talaj"-t és „alap”-ot is. A különbség ugyan csekély, de a talaj szó talán mégis jobban beleillik ebbe a forrásszimbólumba, az „alap” pedig még inkább: kívánatos, hogy vizet ne víz tápláljon (ered.: „újítson meg"), hanem maga a föld, valami nem-víz, sőt: valami őseredeti szubsztancia és létünk alapja. [Tudományos szempontból ez természetesen abszurdum, mert a patakok, folyók vizét nem saját magából izzadja ki a föld vagy a talaj, hanem esők vize az a víz, de a képalkotás, a világnak költői módon való szemlélése szempontjából ez tökéletesen irreleváns; egyébként ezen az alapon mondhatná azt is a vers, hogy a patakok, folyók vize nem a földből származik, hanem az Égből, és az is költői gondolat volna; de itt most nem ezt mondja.] —

   2. Eme nyúlfarknyi vers feltűnő „dísze" a ríme. Nem is igazi rím, csak „félrím" (slant rhyme), mert a magánhangzó nem azonos benne, de a két (nem csak egy) utolsó magánhangzó, -nd, nagyon szuggesztívan összecseng. Szerintem leleményesebb és szuggesztívabb ez, mint amilyen mondjuk ground — bound, sound, round, found, pound stb. volna, pedig azok igazi, „tiszta”, de kézenfekvő rímek. Bolond — Föld is ilyesfajta dickinsonos félrím, de kevésbé szuggesztív, mert nem két  mássalhangzó ismétlődik meg, hanem csak egy. Föld — old, vagy halld, neveld, küld, áld stb. jobb volna, de sajnos nem illenek ide...)

   Legyünk formalisták és próbálkozzunk, egy kissé szabadosabban is akár:


Pataktól függesz-e?
Botor Forrás, felelj!
Tápláljon Patakot — Patak —
Forrást — szilárd Talaj!

   (l-j; nem pontosan olyan, mint az eredeti, de emlékeztet rá)

   vagy:

Pataktól függeni
A Forrás volt botor —
Tápláljon Patakot — Patak —
Forrást — az ős Határ!

   (t-r)

   Ez az utóbbi kevésbé jó a „határ" szó jelentése miatt, mert jelenti ugyan a falu körüli földeket is, de nem eléggé absztrakt és általános ehhez a képhez képest és ahhoz, amit ez a kép potenciálisan szimbolizál, és ami valóban könnyen lehetett E. Dickinson „mondanivalója": hogy (egy szellemnek?) nem másik szellemtől kell függenie, hanem az ősalaptól, mint ahogyan a források is az ősi anyaföldből táplálkoznak vagy újulnak meg, tehát nem a saját elemükből, „anyagukból”. Például igazi nagy költőnek nem más költők műveiből kell inspirációt meríteniük, bármennyire óriási költők is azok, hanem valami másből, valami őseredetiből, létünk alapjából:

Pataktól függ botor
Forrás — hát csak szelep? —
Tápláljon Patakot — Patak —
Forrást — biztos Alap!


   Mint rím bolond — grund volna a legjobb, ez ugyanaz a szó, mint a ground, de sajnos magyarul csak speciális jelentése van, és a stílusértéke sem megfelelő: familiáris. De azért megkockáztatható ez is: ha ez némi szarkazmust visz a versbe, az nem idegen E. Dickinsontól:

Pataktól függeni
Volt a Forrás bolond —
Frissítsen Patakot — Patak —
Forrást — az ősi Grund!   Szűzi, szilárd, ős, ősi, biztos: az eredetiben: „tévedhetetlen” (mivel nem másodlagos).

   (Lehet a vers alapja valamilyen személyes tapasztalat is, pl. E. Dickinson túlságosan beleélte magát valamilyen okos ember vagy talán egy nagy költő (Keats? Elizabeth Barrett Browning?) szellemi világába és ez által ideig-óráig lemondott saját szellemi önállóságáról, de aztán kigyógyult eme tévedéséből. Az biztos, hogy a versei még csak nem is emlékeztetnek a tőle annyira csodált Keats, Browning vagy bármely más költő verseire.)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap