This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (Hányszor inogtak meg gyors lábak —) (How many times these low feet staggered — 187 in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

How many times these low feet staggered — 187 (English)

How many times these low feet staggered —
Only the soldered mouth can tell —
Try — can you stir the awful rivet —
Try — can you lift the hasps of steel!

Stroke the cool forehead — hot so often —
Lift — if you care — the listless hair —
Handle the adamantine fingers
Never a thimble — more — shall wear —

Buzz the dull flies — on the chamber window —
Brave — shines the sun through the freckled pane —
Fearless — the cobweb swings from the ceiling —
Indolent Housewife — in Daisies — lain!Uploaded byFűri Mária
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/

(Hányszor inogtak meg gyors lábak —) (Hungarian)

Hányszor inogtak meg gyors lábak —
Beszegecselt száj szólná ezt —
Húzd — húzd ha jön — a szörnyű fémet —
Húzd — húzd ha jár — a vasreteszt!

Érintsd — jég homlok — volt forró is —
Fogj — ha szeretsz — ernyedt hajat —
Hajtsd be a kővé dermedt ujjat
Gyűszü azon már — nem marad —

Ablaktáblán — a makacs légy döng döng —
Nap — tűz de pettyes üvegre ver —
Nem fél a pók — lóg szálja plafonról —
Lusta a Nő — Virágágyon — hever!
   
   
   
Azt lehetne hinni, hogy Emily Dickinson pusztán a halálon siránkozik megint, ezen az elcsépelt, giccsre csábító témán. Hogy a halott nem tudja többé szóra nyitni a száját, hogy az a hajdan meleg teste kihűlt stb., önmagában mindez kézenfekvő, banális igazság. Ami eredeti és érdekes itt, az mind ennek szokatlan sőt bizarr kifejezése: az a túlzó és groteszk idea, hogy a halott száját mintegy beszegecselték (az eredetiben: beforrasztották), mintha bizony az a száj fémből volna... Továbbá: ez a látszólag dilettáns költő nagyon is raffináltan kezeli a prozódiát. Például: a legelső sor prozódiai képlete ez: — uu | — u | — u | — u (— = hangsúlyos és ezáltal hosszabb szótag, u = hangsúlytalan tehát rövidebb szótag. De a low feet staggered csak elvileg — u | — u, valójában a feet is hangsúlyos tehát hosszú, és így három hangsúlyos azaz hosszú szótag kerül rendhagyóan egymás mellé, és ez az (elfáradt) lábak meg-megingását, megroggyanását, az eredetiben: „vánszorgását”, sugallja. Egyáltalán nem biztos, hogy a költők mindig tudatosan csinálnak ilyesmit, de attól még nem irreleváns az ilyesmi. Lehet, hogy Petőfi sem gondolt rá, hogy a „Mely nyelv merne versenyezni véled”-ben az a sok e-betű azt sugallja a monotonságával, hogy az emberi nyelv nem versenyezhet a természet „nyelvével”, de teljesen mindegy, hogy gondolt-e rá vagy sem: azt sugallja, és noha „teljesen felesleges” ezt sugallni, hiszen a vers ezt kerek perec meg is mondja, a szánkba rágja, ez a sugallat mégis fontosabb itt mint a kerek perec kijelentés: az ilyesmitől vers a vers, Hogy a fordításba az ilyesmi többyire csak tökéletlenül sőt nem ritkán egyáltalán nem menthető át, az más kérdés... A baj az, hogy sokan meg sem próbálják átmenteni.
   
   
   
(A vers 1860 körül keletkezett)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap